Benoveren

Vlaanderen gaat vanaf nu BENOveren

BENoveren
Wil je energiezuinig renoveren? Doe dan aan BENoveren en download deze gids. BENOveren betekent dat u een bestaande woning zodanig renoveert dat haar energieprestaties even goed of - liever nog - beter zijn dan die van de huidige nieuwbouwwoningen.
Essentieel bij BENoveren is dat je in een logische volgorde en in duidelijk stappenplan verbouwd. Laat je daarom begeleiden. De provinciale steunpunten zijn daarbij je ideale gids.

Gewoon renoveren? Als het van de Vlaamse overheid afhangt, doen Vlamingen daar voortaan niet meer aan mee. Wie verstandig is, ‘BENOveert’ vanaf nu. Dit nieuwe werkwoord staat voor ‘beter renoveren’. Met hogere ambities op het vlak van energieprestaties en met de diverse renovatiestappen in de meest logische volgorde. Wie verstandig is, wacht ook niet langer om aan de BENOvatie van zijn woning te beginnen. Hoe sneller je BENOveert, hoe sneller je profiteert van de vele voordelen die een geBENOveerde woning te bieden heeft: een lagere CO2-uitstoot en een lagere energiefactuur, een hoger wooncomfort en een hogere waarde voor je woning … 

BENoveren is meer dan nodig

Wie een blik werpt op de Vlaamse woningen, kan er niet naast kijken: het overgrote deel van ons woningbestand is sterk verouderd. Van de bijna 3 miljoen woningen die Vlaanderen telt, zijn er 200.000 in een te slechte staat om nog tot een aanvaardbare basiskwaliteit te komen. Maar de overgrote meerderheid heeft nood aan een grondige renovatie: een esthetische renovatie, een comfortrenovatie, een bouwtechnische renovatie en vooral ook ... een energetische renovatie. Wist je namelijk dat meer dan de helft van onze huizen dateert van voor 1970, toen woningen nog helemaal niet werden geïsoleerd?

BENOveren betekent dat je een bestaande woning zodanig renoveert dat haar energieprestaties even goed of – liever nog – beter zijn dan die van een nieuwe woning

Om de renovatiegraad van ons Vlaams woningpatrimonium op te drijven en om de energieprestaties van onze woningen sterk te verbeteren, hebben de Vlaamse overheid en diverse sectororganisaties uit de bouwwereld de handen in elkaar geslagen en een Renovatiepact afgesloten. De uiteindelijke ambitie is om tegen 2050 elk huis of elk appartement even energiezuinig te maken als een energetisch performante nieuwbouwwoning van vandaag. 

Om de doelstellingen van het Renovatiepact te bereiken, moeten we vanaf nu anders gaan denken over onze woningen. Vooruitdenken vooral. Gewoon renoveren – dus alleen maar doen wat op het vlak van energiebesparende maatregelen momenteel wettelijk is verplicht – gaat niet ver genoeg. We moeten met zijn allen ‘BENOveren’ of BEter reNOveren dan gebruikelijk is. 
 

Wat is BE·NO·ve·ren

BENOveren komt erop neer dat je een bestaande woning zodanig renoveert dat haar energieprestaties even goed of – liever nog – beter zijn dan die van een nieuwe woning. Om die ultieme BENOvatiedoelstelling na te streven, kan je 2 sporen volgen: 

  1. Ofwel zorg je ervoor dat elk onderdeel van de bouwschil (dak, muren, ramen, vloeren …) van je woning een welbepaalde isolatiewaarde of U-waarde niet overschrijdt:
  • daken: Umax = 0,24 W/m²K
  • buitenmuren: Umax = 0,24 W/m²K
  • ramen (profielen en beglazing): Umax = 1,5 W/m²K en glas: Umax = 1,1 W/m²K
  • deuren en poorten: Umax = 2.0 W/m²K
  • vloeren: Umax = 0,24 W/m²K
  • én verwarm je met een energiezuinige installatie of laat je je woning aansluiten op een efficiënt warmtenet.
  1. Ofwel heeft je woning na renovatie een E-peil van maximaal E60 of een energiescore (EPC-kengetal) van 100 kWh/m². Ter vergelijking: de vergunningsaanvragen voor nieuwbouwwoningen haalden in 2014 gemiddeld E43.

De meeste gerenoveerde woningen die je vindt in de Ecobouwers-database doen beter dan dit. Bovendien is er bij hun vaak aandacht voor de materiaalkeuze. Dus zoek je inspiratie voor een geBENoveerde woning, snuister dan zeker in ons aanbod

Stap voor stap samen met je adviseur

Wil je goed BENOveren dan moet je de diverse renovatiemaatregelen uitvoeren in de meest logische volgorde. Een chronologie die vaak wordt gevolgd, is eerst het dak, daarna de buitenmuren en het schrijnwerk, en vervolgens de vloer en de zogenaamde ‘technieken’: verwarming en sanitair warm water, ventilatie, verlichting en elektriciteit. Maar ieder project heeft uiteraard zijn eigen aanpak, en vaak lopen er werken dooreen. Daarom raadt de overheid aan om aan de start van elk BENOvatietraject een ‘masterplan’ of ‘renovatieadvies’ te laten opstellen door een architect, een algemene aannemer of een andere bouwdeskundige. De ideale partners zijn de provinciale steunpunten duurzaam bouwen en wonen. Vaak is dat advies gratis en gaat het ook inhoudelijk verder dan enkel het energetische aspect van bouwen. Je kunt ook vragen stellen over materialen, inplating,... Lees zeker deze 10 tips eens, om je advies optimaal te laten renderen.

Begin vandaag nog!

Wie op lange termijn denkt en zoveel mogelijk voordeel uit zijn renovatiewerken wil halen, begint best nu al te BENOveren in plaats van ‘gewoon’ te renoveren. Want hoe sneller je BENOveert, hoe sneller je profiteert van de vele voordelen die een geBENOveerde woning te bieden heeft: een lagere energiefactuur, meer comfort, meer premies, een gezonder binnenklimaat, een esthetische en financiële meerwaarde voor je huis, minder CO2-uitstoot… 

Maar wat moet je precies doen om te BENOveren? Een eerste stap is om te surfen naar www.energiesparen.be/ikBENOveer en de gratis brochure ‘BENOveren: wat, waarom en hoe?’ aan te vragen.