Webinar | Energiegemeenschappen: de burger aan het stuur van de energietransitie!

Met bijna 1000 inschrijvingen voor dit webinar was het van meet af aan duidelijk: energiegemeenschappen zijn hot. En hoewel het concept verre van nieuw is (Duitsland telde er voor de Tweede Wereldoorlog al maar liefst 6.000!) zijn er goede redenen waarom het net vandaag op zoveel interesse kan rekenen. 

Energiegemeenschappen: hernieuwbare energie voor iedereen

Energiegemeenschappen zetten burgers aan het stuur van de energietransitie. Was die burger vroeger nog een passieve stroomafnemer die de grillen van een groot, gecentraliseerd energiebedrijf moest ondergaan, dan wordt ie vandaag zélf producent, of neemt ie stroom af van de buren. 

Maar burgers in energiegemeenschappen doen nog meer: ze helpen het stroomnet op piekmomenten te ontlasten. Dat is nodig, zeker nu er almaar meer elektrische voertuigen en warmtepompen komen. Bovendien gaan ze samen ook energie besparen door die efficiënt te gebruiken.

Wat zijn de wettelijke en administratieve uitdagingen in Vlaanderen om vandaag een eigen energiegemeenschap op te richten? Hoe kan dat anders in de (nabije) toekomst? Hoe kunnen we als maatschappij maximaal voordeel halen uit energiegemeenschappen? En hoe brengen we ze aan de man, bij de modale burger? 

Onze experts gaven het antwoord - of zochten er mee naar.

  • Energiegemeenschappen zetten niet alleen in op groene stroom, maar ook op flexibiliteit, energiebesparing en de strijd tegen energiearmoede. Je buren helpen met collectieve stroom is leuk, maar daarmee alleen gaan we de transitie niet realiseren. (Margot Vingerhoedt - REscoop)
  • In Vlaanderen hebben we te weinig ruimte voor grote zonneparken. De sleutel tot de energietransitie ligt daarom in ieders handen: van de schooldirecteur tot de boer. Als je dakruimte hebt, zou je die helemaal moeten benutten. We zien nog veel daken die slechts voor de helft vol gelegd worden met zonnepanelen, omdat mensen enkel kijken naar hun eigen verbruik. (Pieterjan Verhaeghen - Bolt)
  • Naarmate er meer projecten ontstaan zullen we snel weten wat de belemmeringen zijn, dan is het aan de overheid om te kijken hoe we die kunnen aanpakken. (Mathieu Vermeersch - VEKA)
  • Burgers in een energiegemeenschap kunnen inspelen op de uitdagingen van een energienet dat steeds meer pieken en dalen kent. Voorwaarde is dan wel dat je binnen de energiegemeenschap geen grote afstanden overbrugt - en dat je verbruik flexibel is. (Annelies Delnooz - VITO / Energyville)

Dit webinar wordt georganiseerd met steun van de Koning Boudewijnstichting en het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer

Ben jij al aangesloten bij een energiegemeenschap?