auto's op perslucht

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.

Hallo allemaal,

Ik weet dat er in het verleden een actief topic bestond i.v.m. persluchtauto's van MDI, maar ik start hier een nieuw topic omdat ik de discussie graag over een andere boeg zou gooien.

Iedereen die het verhaal gevolgd heeft, weet dat het project zeer lang aangekondigd werd als 'weldra beschikbaar' maar steeds werd uitgesteld. Blijkbaar is dat allemaal veranderd met de geldinjectie door de licentie van Tata motors in India.

Zoals het er nu uitziet, is de eerste persluchtauto in Europa een feit. Er wordt hard gewerkt aan homologatie en zodra dat in orde is, zouden er locale fabrieken opgestart worden in heel Europa. Het business model is ook heel bijzonder, want de wagens zouden rechtstreeks van fabriek aan eindgebruiker verkocht worden. Je gaat als klant naar de fabriek en bestelt een auto. Deze wordt on-demand gefabriceerd terwijl je wacht en een half uur later kan je ermee wegrijden (volgetankt). Wie meer wil weten over alle verschillende geplande en bestaande modellen, de historie, de techniek,... kan terecht op een zeer goede fansite:
http://users.telenet.be/sarahgrimonprez/didier/aircars/html/modellen.ht…

Ik heb niets te maken met bovenstaande site, deze is ook niet gelinkt met MDI, maar ze is zeer informatief.

Tot zover lijkt alles rozegeur en maneschijn. Zelfs het bereik kan verhoogd worden tot meer dan 1000km door de perslucht te verwarmen en te hergebruiken (expansie van een gas onder invloed van temperatuurstijging). De brandstof haalt in deze toepassing een maximaal rendement, aangezien ze gebruikt wordt om te verwarmen, niet om een hulpmotor (zoals in een hybried model) te voeden.

Op het eerste gezicht zou ik zodra een familiewagen versie beschikbaar is, zo een model kopen.

Maar...

Ik heb een bedenking bij de aanmaak van perslucht. Dit is een proces met een notabel laag rendement. Je steekt energie in het samenpersen van lucht, maar het gros van de energie gaat verloren omdat die lucht opwarmt... en weer moet afkoelen. Het is niet voor niets dat industriële compressors waterkoeling hebben.

Aan de kant van de motor zijn ze er in geslaagd om energie uit de buitenlucht te halen: bij expansie koelt het gas, maar wordt weer opgewarmd door de omgeving. Dit laat toe een zeer hoog rendement te halen bij het expansieproces. Vooralsnog heb ik nergens iets gevonden dat het rendement van het compressieproces enigszins aanvaardbaar maakt.

De conclusie is -voor mij althans- dat het rendement van de volledige cyclus slechter is dan die van elektrisch of zelfs fossiel aangedreven wagens.

Al wie iets toe te voegen heeft of bijkomende wijsheid kan bieden, uw reactie is welkom.

Mvg, Marc

Reacties

Is er niemand die meer weet van de perslucht technologie?

Voor alle duidelijkheid, ik ben heel gecharmeerd van het MDI verhaal en ik zoek argumenten en oplossingen om het stuk perslucht bevoorrading interessanter te maken.

Één voordeel dat ik zelf al zie, is dat het een vorm van lokale buffercapaciteit van energie kan zijn. Als je thuis PV panelen hebt en een compressor, kan je deze laten draaien bij piekproduktie. Dit is het optimum van lokaal produceren EN verbruiken.

Alleen heeft dat allemaal weinig zin als het rendement te laag is. Maar ik ken niet veel van persluchttechniek en al mijn beweringen zijn in feite ongegrond en eerder vanuit een buikgevoel.

De vraag is - voor mij althans - niet zozeer of het rendement van perslucht hoog of laag is... maar wel of die auto's voldoende voordelen bieden tov. de electrische wagens en in mindere mate ook nog tov. de gewone wagens met ontbrandingsmotor.

Een electrische wagen heeft nog steeds als nadeel de dure en zeer milieubelastende batterijen: qua grondstoffen, productieprocess en recyclage nadien. Daar komt nog bovenop het gewicht van de batterijen waardoor de wagen in principe meer electriciteit verbruikt doordat het opslagmedium zo zwaar is.

Met perslucht heb je tanks die zeer zeker zwaarder zijn dan de klassieke PE brandstoftanks van de gewone wagen maar de lucht die je erin perst brengt geen extra gewicht mee. En die tanks zijn sowieso lichter dan batterijen. Gevolg: de wagen heeft minder kracht nodig want er moet minder massa in beweging gebracht worden.

Nog een voordeel is dat het vullen van de persluchttanks niet zo lang duurt. Vergelijk het de klassieke tankbeurt voor benzine of diesel. De doorstroom bij een tankstation is dus zoals we het nu reeds gewoon zijn. De installatie van perslucht in een reeds bestaande tankstation is normaal eenvoudig(er) te verwezenlijken: geen ontvlambare branstoffen te bespeuren en enkel een electrische compressors met grote opslagtank als buffer.

Dit zou ook de terugkeer kunnen betekenen van kleine tankstations in de steden waar enkel perslucht getankt kan worden. Dit geeft ook voor vele gebruikers een extra stimulans om eerder te kiezen voor perslucht ipv electriceit want waar kan je nu reeds oplaadpalen vinden ??

Voor bepaalde doeleinden (stadsgebruik) zal een perslucht motor qua algemeen rendement dus een pro hebben tov de gewone wagen. Tov. de electrische wagen zie ik zeker ook voordelen.

Het grote nadeel is dat echter dat de ontwikkelingsstadia uiteenlopen: bij de persluchtwagens zijn het wagen rond een gans concept (kleine lichte wagens uit grotendeels kunststof) terwijl de electrische wagen een aangepassing is van het klassieke concept (normale zware wagens uit grotendeels metaal).

Ter aanvulling: de perslucht tanks bij de MDI wagens zijn uit koolstofvezels gemaakt (lichtgewicht 300bar tanks).

 

Dat snel tanken is een argument, al zie ik het niet snel gebeuren dat persluchtstations als paddestoelen uit de grond rijzen. Gelukkig hebben de MDI wagens een compressor aan boord. Deze kan ook, weliswaar traag, 'laden'.

 

Om een eerlijke vergelijking te kunnen maken, zou ik eigenlijk wel eens graag berekenen hoeveel kWh het kost om de tanks vol te pompen. Die gegevens vindt ik nergens. Als je zoekt op 300bar compressors, dan kom je steevast uit bij perslucht voor duikers. Daar is efficiëntie van ondergeschikt belang.

Hoeveel kWh het nu uiteindelijk kost zal de modale autorijder weinig interesseren. Wat hij aan de pomp (fossiele brandstoffen/waterstof/perslucht/electriciteit) betaalt tov. het verbruik (of actieradius) interesseert hem des te meer.

Van de oude brandstoffen (= fossiele oorsprong) weten we dat ze zwaar getaxeerd worden met accijns. Voor de nieuwe brandstoffen (waterstof/perslucht/electriciteit) zal de populariteit ook rechtstreeks beinvloed worden door de belgische staat.

Het idiote is dat de staat ons langs de ene weg wil laten kiezen voor groene auto's met de zgn. CO2 korting maar iemand die zijn wagen op PPO laat rijden mag zijn brandstof niet rechtstreeks bij de boer gaan halen of de boer moet er accijns opheffen.

Het leuke aan perslucht is dat de staat, volgens mij dan toch, moeilijk accijns kan heffen op 'lucht'. Ze kunnen er misschien een draai aangeven maar elke enigszins onlogisch klinkende reden voor accijnsheffing zal hen brandmerken als grote(re) geldwolven.

En daarbij kan een particulier ook zelf perslucht aanmaken, hoewel het waarschijnlijk wel met een duurdere compressor zal zijn...

laat ons de keuze voor een nieuwe wagen niet alleen  afhangen van de kostprijs van een nieuw voertuig

laat ons samen kiezen voor een echt milieu vriendelijker vervoer

 

 

 

 Waarom perslucht niet gebruiken als opslagmedium om electriciteit op te wekken om electrische wagens aan te drijven? Voordeel hierbij is dat voor wat de wagen zelf betreft er reeds veel expertise is en er veel modellen op de markt zijn of snel kunnen komen. Deze wagens hebben steeds een probleem met de actieradius, voor de rest staan ze behoorlijk op punt. De perslucht zou een oplossing kunnen zijn voor de actieradius.

jammer genoeg lijkt voor deze oplossing het feit dat iedere overgang van energie(medium) er een bepaalde hoeveelheid energie verloren gaat.

in het geval van perslucht maak je met electriceit een voorraad perslucht aan dewelke daarna terug electriciteit moet aanmaken. Daarna moet die electriciteit een electromotor aandrijven. Het algemene rendement zal dan dalen.

De persluchtmotor van MDI (zie de link in het eerste bericht van deze forumdraad) maakt rechtstreeks van perslucht een draaiende beweging dewelke op de wielen wordt overgebracht.

 Volledig mee akkoord Kris, maar ik zie het eerder als een eerste stap, om perslucht meer ingeburgerd te krijgen. De overstap van een 'klassieke' auto met verbrandingsmotor naar een nieuwe 'klassieke' electrische auto is kleiner dan deze naar een auto aangedreven op perslucht. Het probleem voor de massaproductie zit hem enerzijds in de kostprijs (vooral het batterijgedeelte) en de actieradius. Perslucht zou in een eerste fase voor deze twee een oplossing kunnen bieden. Een 'klassieke' auto die minder weerstand opwekt, met een beproefde aandrijving dmv electromotoren en met een electriciteitsproductie die minder duur is en een langere actieradius kan garanderen. Het mindere rendement is een feit, maar weegt niet op (naar mijn bescheiden mening) tegen het feit dat de techniek van de persluchtauto nu toch al enkele jaren realiteit is, maar zelfs geen ruchtbaarheid krijgt (tenzij hier op deze sites waarop mensen reeds overtuigd zijn dat het anders moet). Het valt te vrezen dat het systeem gewoon niet van de grond komt. De tussenstap als alternatief voor de batterij zou de pleinvrees tav perslucht kunnen doen afnemen waardoor op termijn rechtstreeks aangedreven persluchtauto's commercialiseerbaar worden. ondertussen hebben we weer een hele periode waarin de uitstoot lager kan en de techniek verder verfijnd kan worden.

groeten.