Bijkomende kerncentrale Borssele

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.

Informatieavond rond nieuwe Kerncentrale Borssele (ligt op 20 km van Belgie, ten noorden van Assenede).

Als de Nederlandse regering het licht op groen zet, begint men in 2014 met de bouw van één of twee nieuwe kernreactoren in de gemeente Borssele, vlak bij Middelburg. Tegen 2018 zou de uitgebreide kerncentrale operationeel moeten zijn. In overleg met de gemeenten Assenede, Zelzate en Sint Laureins geeft het Zeeuwse multi-utility bedrijf DELTA N.V. een informatiebijeenkomst in het kader van de ‘startnotitie tweede kerncentrale Borssele’. De infovergadering gaat door op maandag 28 september in het Godshuis, Leemweg 11 te 9980 Sint-Laureins. De infovergadering start om 20.00 uur.

Het wordt gegarandeerd een propagandastunt voor kernenergie. Dat kan je al afleiden uit de startnota: zie http://www.delta.nl/over_DELTA/kernenergie/

Groeten,
Dirk Van Hoecke

Reacties

 Waarom is zoiets een "propagandastunt" voor kernenergie, maar waarom is een vergelijkbare informatie avond over een windmolenpark eerder een "sensibiliseren van de bevolking" of zo ?  Waarom toch altijd die vooroordelen ?

Heb je het dokument gelezen ?