dampscherm plaatsen of niet?

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.

Ik heb een zolderruimte onder zadeldak dewelke ik wil isoleren.
Omwille van de beperkte hoogte van keepers, dient dit te gebeuren in 2 lagen. Nl 8cm Rockwool spijkerflens en 6cm Styrisol isolatieplaten (tand en groef).
Het zadeldak bestaat uit onderdak en leien. De verkoper van de isolatiematerialen zegt nu dat het om reden van onderdak alsook isolatieplaten niet nodig is een dampscherm te voorzien.
Is het nodig in deze samenstelling een dampscherm toe te passen, en zo ja, waar wordt deze het beste geplaatst?

Reacties

Dampscherm en onderdak zijn 2 heel verschillende zaken. Een onderdak dient om bv. stuifsneeuw enz dat door de naden van de pannen doordringt tegen te houden en af te voeren naar de dakgoot of als er een pan is afgewaaid enz.

Normaal gezien heb je altijd een dampscherm nodig om te vermijden dat er damp (geproduceerd in huis) in je constructie/isolatie dringt.

Een dampscherm plaatst men ALTIJD aan de 'warme' zijde van de isolatie. Dat is dus in jouw dakopbouw van binnen. Het dampscherm moet de meest dampdichte laag zijn in je dakopbouw.

Van binnen naar buiten wordt dat dus in jouw geval: dampscherm - Styrisol - Rockwool

 

Ik verwacht dat je op het forum nog wel reactie van anderen zal krijgen die de combinatie Styrisol-Rockwool  maar niks vinden.

Mogelijk alternatief: er bestaan systemen om dunne, hoge balken op de kepers te bevestigen waartussen je dan weer een dikke laag zachte isolatie kan tussensteken.

Beste

Heb je het brandgedrag van 6cm Styrisol isolatieplaten als eens nagekeken?

Ik zou toch even nadenken, een achtergrond tekstje van rockwool : [[http://www.nl.rockwool.be/files/RW-BNL/documents/pdf/BE/brochures/Brand…|brandgedrag]]

Ecologisch ga ik me er zelfs niet over uitlaten.

8 + 6 cm is echt wel weinig isolatie.