DS: ‘Keuze voor zonne-energie was fout'

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.

 http://www.destandaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=HB390UTE

 

Uit DeStandaard Zonnepanelen zijn vaak niet de juiste keuze om efficiënt en goedkoop groene stroom op te wekken, vindt Vlaams minister van Energie Freya Van den Bossche (SP.A). 

Van onze redactriceVan den Bossche (SP.A) is bijzonder scherp voor het beleid van haar voorgangers rond zonnepanelen. Die werden niet alleen veel te royaal gesubsidieerd, maar bleken in veel gevallen ook niet de juiste keuze te zijn voor wie in hernieuwbare energie wilde investeren. ‘Ten opzichte van het rendement is zonne-energie het duurst van allemaal', zegt ze. ‘En toch hebben we iedereen massaal in die richting geduwd.'Voor de grote parken met zonnepanelen bij bedrijven noemt Van den Bossche de kostprijs ‘niet te verantwoorden'. Windmolens zijn volgens haar een veel beter alternatief. Maar ook voor particulieren zouden zonnepanelen niet de eerste optie mogen zijn. ‘Je huis isoleren blijft nog altijd de belangrijkste investering. En als je dan toch zonnepanelen legt, gebruik je die beter om water te verwarmen, dan om stroom op te wekken. Maar de overheid heeft iedereen massaal naar de minder rendabele opties geduwd', zegt ze.Van den Bossche wil het hele systeem nu herbekijken, niet enkel de subsidies. Ze neemt het ook niet dat netbeheerder Eandis de prijzen in de ene regio veel meer optrekt dan in de andere en het verschil pas over een jaar verrekent. ‘Wie de gegevens heeft om een prijsverhoging te berekenen, heeft ook de gegevens om die fair te verdelen', zegt ze. Volgens Groen! heeft Eandis de elektriciteitsprijs trouwens meer opgetrokken dan door de kostprijs van de groenestroomcertificaten te verantwoorden is. Eandis rekent minstens vijftien procent te veel aan, beweert Vlaams parlementslid Hermes Sanctorum (Groen!).

 

Reacties

eindelijk.....

en u hop : naar een efficiënt isolatiebeleid!!!!

En een efficiênt energie opwekkingsbeleid!!!

 

Het lijkt er op alsof er in onze politici een soort van tijdklok is ingebouwd waardoor ze altijd een paar jaar achterop lopen.

 

PV was inderdaad zeer duur, maar mede dankzij de subsidie's overal in de wereld hebben we ondertussen in verschillende streken de netpariteit bereikt.

 

Hier bij ons zou de netpariteit binnen enkele jaren bereikt worden, maar volgens mij is dit nu reeds het geval.  (bij perfecte oriëntatie en geen schaduw)

 

Dat de minister nu PV als duur en fout bestempeld toont aan dat ze niet weet waar mee ze bezig is.

 

OK ons subsidiesysteem stak fout in elkaar ... maar om PV nu af te schilderen als foute keuze ????

We mogen niet uit het oog verliezen dat PV op een dak van een woning ALLE energie kan opwekken die een gezin thuis verbruikt (inclusief die voor mobiliteit!)

 

Isoleren MOET inderdaad helemaal bovenaan de ladder staan, maar als ik zie hoe er in de praktijk soms geïsoleerd word ....

Als men wil inzetten op isolatie moet men op z'n minst GOED ISOLEREN ... anders is dat ook een maat voor niks !

dwz CONTROLE op elke werf !  Ook en vooral bij renovatie of na isolatie van bestaande woningen.

 

Dirk

Dirk,

 

Ik ben het grotendeels met je eens, maar je stelling dat particulieren met PV in al hun eigen energie kunnen voorzien is toch niet correct. Op jaarbasis ja, maar het probleem van dag/nacht en zomer/winter blijft. Het net blijft benodigd als buffer. Lokaal bufferen  kan hooguit nog de 24h cycli bufferen, nooit de seizoenscycli. Het is bovendien jammer dat thermische zonnepanelen dezelfde cycli doormaken.

 

Als oplossing moet PV aangevuld worden met windenergie, wat al een afvlakking geeft. Maar decentraal bufferen, daar zal nog altijd moeten aan gewerkt worden.

 

Mvg, Marc

kan men echt alle energie, ook voor mobiliteit opwekken, met pv? Over hoeveel energie spreken we dan??? Voor 6 miljoen wagens???

Terwijl nu nog maar 0.24% van alle elektriciteit door pv opgewekt wordt?Zonder mobiliteit er bij te rekenen?

Kan je hier cijfers op plakken? Hoeveel eenrgie is er nodig om de huidige mobiliteit te dekken? Hoeveel m2 pv is dat?

En ik denk dat de minister bedoelt dat "pv de foute keuze is als eerste en belangrijkste investering", zoals het nu toch echt wel het geval was.....

groetjes

Toon

Toon,

"Kan je hier cijfers op plakken?"

Wel ja. 6 miljoen wagens aan een gemiddelde van 15000 km per jaar en een verbruik van 15 KWh per 100 km is dus 13.5 TWh per jaar of een stijging van het Belgische electriciteitsverbruik van ong. 20%. Je hebt dus  gemiddeld 12.5 m² (2250 KWh opbrengst aan 180 KWh m²) nodig per wagen op het dak van iedere huisbezitter die vanzelfsprekend ook gemiddeld één wagen bezit.

 

 

 

6 miljoen elektrische wagen : dit zal maar over 10 jaar zijn.indien alles goed loopt.

 

maar helaas zal het veel langer duren dus dit is zekers niet aan de orde.

 

 

 

 

 

 

oké, en dan nu nog de energie nodig voor de verwarming.....en de elektriciteit...

Dus dan moet je bovenop de productie voor mobiliteit ( 12.5 m2 pv panelen op een perfect zuidgericht dak) er nog eens 3000kWh voor elektriciteitsverbruik bijdoen, en , laat ons optimistisch wezen, 10 000 kWh voor sanitair warm water en verwarming. dus nog eens panelen voor 13 000 kWh erbij...dan is dan nog eens 72 m2 pv erbij. Dus in totaal voor een gezin een 85 m2 aan pv panelen?

En dan ga je ervan uit dat alle daken in Vlaanderen perfect zuidgericht zijn, of niet?

Klopt dit een beetje?

Dan heb je een volledig dekking ? Maar dan enkel voor degenen die een perfect zuidgericht dak hebben?

 

 

Inderdaad, het subsidiëren van PV was niet de foute keuze.

Het einddoel was PV economisch rendabel maken. Daarvoor waren subisidies tijdelijk nodig. Dat de subsidieregeling 2 maal op korte tijd drastisch aangepast diende te worden is alleen maar een getuige van het succes van deze formule.

Het gekozen systeem van subsidiëren was mogelijks fout, maar dit niet met vele landen samen subsidiëren zoals de minister zegt, dat zou pas een historische vergissing (en bijna misdaad) zijn.

De minister zwijgt ook over de quasi ogenblikkelijke aanpassing van de renovatiepremies, die veel gezinnen met een financiële kater opzadelden en de investering in isolatie een stevige knauw gaven. Ook de andere, "goede", investeringen in duurzaamheid kregen door dit precedent een knauw wegens de rechtsonzekerheid die door deze minister gecreëerd werd.

Waar de minister ook zedig over zwijgt, is dat zij verantwoordelijk is voor de lakse vereisten voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen: deze zijn het allerstrikste minimum van wat de EU regels vereisen. In onze buurlanden daarentegen gaat men voor strengere eisen. De minister stelt dus voor ons in de betere richting te sturen??? Met welk beleid? Welk beleid? Een reeks maatregelen rond een thema dat in de mediabelangstelling staat kan geen beleid genoemd worden.

Voor ruwweg 80 miljoen euro per jaar voor Vlaanderen (enkel voor PV, bedrijven en particulieren samen) is het aantal jaren dat we nu dichter bij netpariteit zitten een koopje. Vlaanderen krijgt trouwens 10% van alle Europese onderzoeksbudgetten binnen voor PV, heb ik onlangs op kanaal-Z gezien. We hebben ook een significante toename van de tewerkstellingsgraad gezien in de sector. We hebben zelfs enkele bedrijven die internationaal hoge toppen scoren in deze sector. Dat is al bij al een behoorlijke input in onze economie, waarbij de baten de kosten nu reeds zouden kunnen overtreffen. Met de weinig doordachte maatregelen van de minister dreigt dit voordeel dat we hebben grotendeels teniet gedaan te worden. Nu reeds hebben er honderden mensen hun ontslag gekregen bij deze grote bedrijven. Net nu de baten komen, gaan we deze aan ons voorbij laten gaan. Dit terwijl een !doordachte! aanpassing niet veel meer hoeft te kosten en ons de baten laat.

Het lijkt me alvast dat de baten groter zijn dan die van de notionele intrestaftrek, die naar schatting 4 miljard euro per jaar kost aan de belastingsbetaler. Onder andere Electrabel hoeft daardoor op haar 2 miljard euro winst geen cent belasting te betalen. De belastingsbesparing die Electrabel alleen cadeau kreeg zou voldoende zijn om alle groene stroomcertificaten te betalen. De notionele intrestaftrek werd mede goedgekeurd door de partij van de betrokken minister.

Misschien was de keuze voor een minister die niet weet wat de wortel van 25 zou zijn een foute keuze?

Mvg,
Jurgen

Bij mobiliteit denk iedereen altijd bijna als vanzelf aan een auto.

In veel gevallen heb je die echter niet nodig.

 

Ik gebruik voor de korte afstanden de fiets. (0 tot 20km)

Maar voor de middellange afstanden (5 tot 100 km) gebruik ik mijn elektrische scooter.

Bij een auto gaat het grootste energieverbruik naar het verplaatsen van het voertuig ! En niet naar het verplaatsen van personen.

 

Mijn scooter verbruikt ongeveer 4 Kwh/100 Km .. dat wil zeggen dat je met 1m² PV paneel ongeveer 5000 Km/jaar kan rijden.

Scooter rijden doe je ook het meest als de zon schijnt, dus productie en verbruik vallen perfect samen.

 

@Toon,

 

Huishoudelijk elektriciteitverbruik 1000 à 1500Kwh

Verwarming Passiefhuis 3000 Kwh (1000 Kwh via warmtepomp)

Sanitair water : zonneboiler + 1000 Kwh (wsl minder)

10000 Km scooter 400 Kwh

10000 Km auto 1600 Kwh

Dus totaal 5000 à 7500 Kwh

20 m² PV op trackingsysteem levert mij bijna 6000 Kwh/jaar

 

 

Gommer,

 

Wanneer je de stroom op het net zet, en wanneer je hem er weer af haalt maakt eigenlijk niets uit, zolang er maar fossiele centrales stilgelegd worden als de zon schijnt.

Bij een laag percentage zonneenergie is dit geen enkel probleem ... dit kan het wel worden bij zeer grote aandelen zon, maar daar zijn we nog lang niet, en tegen dat we daar zijn aanbeland zullen er wsl veel oplaadbare auto's beschikbaar zijn die we kunnen opladen als de zon schijnt (en dus sparen we fossiel)

En daar gaat het tenslotte toch om.

 

Natuurlijk moeten er backup centrales zijn voor als zon en wind het laten afweten.

Maar dat doen we in onze huizen toch ook !!!!!!

Iedereen vindt het normaal dat zijn CV er 8 maand per jaar werkloos bij staat (terwijl de zon ons huis verwarmt)

Als de zon het laat afweten (winter) neemt het backup systeem over  :-)

bij actieve zonnesystemen gaan we die backup plots in vraag stellen ?

 

Dirk

Ik zou ook durven stellen dat voor de particulier je op jaarbasis zeker uw totaal aantal kWh van energieverbruik kan compenseren.

 

In ons geval, passiefhuis, waar we in het ontwerp uiteraard al Zuid zitten hebben we ons dak zodanig kunnen maken dat het de helling 35° heeft. De schuine kant van de Zuid kant dak is ook 2/3 van het totale dakoppervlak (1/3 noord). Als we het extreem doortrekken krijgen we daar gemakkelijk 9600 Watt piek op, of 8160 kWh per jaar. Meer dan ons basisverbruik, verwarming en SWW samen.

 

Puur technisch gezien zouden we zelfs in de winter ons dagverbruik kunnen dekken als we buffer voorzien voor enkele dagen. ( volgens PV GIS) = November: 11,40kWh/dag. December: 6,48kWh/dag. Januari: 8,25kWh/dag en februarie al 17,40 kWh/dag.

In de zomer zou je dan een groot overschot hebben ( dagopbrengst gemiddeld 35kWh/dag) maar dat kan dan perfect gebruikt worden voor elektrisch rijden te ondersteuen of dan toch maar in het net te pompen om iemand anders van elektriciteit te voorzien.

 

Als je dus van in het ontwerp PV kan voorzien en er rekening mee houd dat lijkt mij dat zeker haalbaar. Nieuwbouwwijken kunnen ze toch zo bouwen met dezelfde parameters als onze woning bv? De hele wijk zou zelfs energie + worden, en we laten de buffer nu even buiten beschouwing.

Beste

wat is een "trackingsysteem"???

mvg

Eddy

Dirk,

 

Nogmaals, ik geef je over de hele lijn gelijk, er was ook niets in mijn post die daar tegenin gaat. Alleen, ik vind dat we stilaan de gewoonte moeten aannemen om in onze retoriek resoluut te denken in functie van 100% hernieuwbaar. Dan is er geen sprake meer van fossiele centrales  uitschakelen bij overschot op het net.

 

Maar laten we niet te veel discussiëren als we het eigenlijk fundamenteel eens zijn. Dat is waarschijnlijk het voordeel van de kernlobby, die spreekt unaniem (al dan niet gedwongen).

 

Marc

Een systeem waarbij de panelen op een beweegbaar plateau gemonteerd zijn dat de zon volgt. Dat kan 1-dimenionaal of 2-dimensionaal zijn (met 1 of 2 assen dus).

hier ben ik het helemaal mee eens : verplicht PH nieuwbouw. En dan is pv rendabel. Pv op LEW en PH magen, met subsidies. Daar wil ik zelfs nog méér voor bijbetalen. Geen problemen mee!

Maar ....

De huizen in Vlaanderen zijn nog steeds amper geïsoleerd, ons energieverbruik is enorm hoog.

De eerste stap is isoleren en efficiênt gebruik, dan energiezuinige toestellen, dan grootschalige groene energieopwekking, en dan pas gedecentraliseerde energie-opwekking.

Dus waarom zijn we dan nu al bezig met de allerallerlaatste stap in energiezuinig wonen en denken? Waarom pompen we nu zoveel geld in die allerlaatste stap (pv) zodat er geen geld of goesting meer overblijft voor de vorige stappen?

Verplicht renovatie tot een zeer laag k peil. Verplicht isolatie van huurwoningen, of ze krijgen geen toestemming om te verhuren.Verplicht een energie-audit van woningen voordat ze pv mogen plaatsen met subsidies.

We werken achterstevoren. En veel mensen redeneren als volgt : een pv paneel is op 1 dag geplaatst. Er komt geen breekwerk aan te pas. En het brengt veel geld op. Dus waarom zouden we méér moeite doen om te isoleren? Zelfs al is isolatie meer rendabel voor het milieu? Zijn subsidies nu niet net bedoelt om mensen over de drempel te hijsen voor maatregelen die de maatschappij en dus het milieu ten goede komen? En dus wordt er handenvol geld en energie uitgegeven aan een systeem dat maar een beetje opbrengt, op lange termijn dan nog...en een technologie die nog niet echt rendabel is. ( geef subsidies aan ontwikkeling en onderzoek, maar waarom deze nog niet rijpe technologie al gebruiken? Binnen 5 jaar zijn deze panelen qua opbrengst alweer verouderd, ...hoeveel mensen gaan er dan niet kiezen voor betere, nieuwe panelen.....dàààg milieuwinst...)

Geef enkel nog subsidies voor opbrengst voor het milieu. Hoe meer uitgespaarde CO2, hoe meer subsidies. Dat is toch het meest logisch?. Zo zijn de systemen die het meest opbrengen, het meest interessant.

Nu geven we veel geld uit aan systemen die weinig opbrengen, en die voor een zeer hoge kost weinig CO2 uitstoot vermijden.

Zorg eerst eens voor een deftige isolatie van woningen, en een effciënt gebruik van wagen?

En daarna kan je eens gaan nadenken of je dat met pv kan dekken. Nu geven we massaal veel geld uit omdat we vermoeden dat pv misschien ooit , als iedereen passief woont en we rationeel energie verbruiken, in een verre toekomst, als ook alle wagen rationeel gebruikt worden en allemaal elektrisch zijn, we dan ons volledige verbuik zullen kunnen dekken met die pv. Tja.

Groetjes

Toon ( trouwens : autoloos, nog aan het verbouwen ( isolatie), geschat ( site van Luminus, op basis van tussentijdse meterstanden)) verbruik naar volgend jaar toe 11000 kWh  gas en elektriciteit samen ( huidig verbruik 13 000 kWh), 5 personen, elke dag iemand thuis, 210 m2 bewoonbaar opp), en we zijn nog steeds niet volledig rond met de isolatie...nu nog buitenmuurisolatie. Spijtig dat dààr de subsidies voor afgeschaft zijn vanaf dit jaar....In Wallonië krijg je er 30EUR/m2 subsidie voor...)

 

 

 

Dirk,

 

Ik dacht dat uw PV-panelen niet meer elektriciteit mochten produceren dan de hoeveelheid die ge zelf verbruikt. Ben ik daar mis in?

Op zich mag dat wel, dat de PV-panelen meer produceren dan je zelf verbruikt. Maar dan kom je in de rare situatie waarbij de meterstand onder de meterstand van het vorige jaar zakt.

Bijvoorbeeld, vorig jaar zat je op tellerstand 0900 en dit jaar zit je op 0800.

Als je dan ook goed kan aantonen dat de meter is teruggedraaid door de zonnepanelen, doet de electriciteitsleverancier hopelijk niet te moeilijk.

In het andere geval lijkt het immers alsof de teller gigantisch is doorgedraaid....

Overigens kan/moet je optimaliseren voor dag- en nachtgebruik want in de zomer zal het merendeel van het terugdraaien op de dagteller gebeuren (5 dagen/week). Het kan dus wel zijn dat je makkelijk je dagverbruik verder terugdraait dan de vorige afgerekende meterstand.

Daarentegen ga je voor het nachtverbruik dan nog meer gaan betalen, omdat daar de teller veel minder heeft teruggedraaid.

Da's ook zo pervert aan dit systeem: Plaats je er meer dan nodig om je verbruik min gratis kWh te dekken omdat je bijvoorbeeld met de gunstige regeling van vandaag ervoor wil kunnen zorgen dat je binnen een paar jaar en als je (al dan niet deels) elektrisch wil rijden over een eigen gratis - en tegen dan al lang afbetaald -tankstation kan beschikken, dan heb je als enige nadeel dat de TVT iets langer is van die panelen te veel omdat hierbij het voordeel van uitgespaarde elektriciteit wegvalt.

Mbt tot de discussie van DS en uitspraken van de minister: zij die een negatief verbruik hebben gaan nooit een bijdrage moeten betalen, zoals het er nu voorstaat, of gaan ze ook nog eens de opwekking via logging van de omvormer gaan controleren via vb. een slimme meter (die ik niet moet hebben) en het te veel op het net gestuurde dan gaan belasten? Uitkijken naar batterijen dan maar of nog veel pervertere airco aanschaffen waarmee je in de te warme maanden een beetje gaat corrigeren?

 Dag Jan,

 

Naar mijn mening is het laten betalen voor distributie niet meer dan logisch.

Diegenen die een verbruik op jaarbasis van 0 Kwh hebben, of zeer laag, betalen momenteel 0 euro.

Maar ze hebben het elektriciteit netwerk wel gebruikt als opslagcapaciteit.

Dat moet ook betaald worden.

Koop zelf maar eens voldoende batterijen om geen distributie netwerk nodig te hebben.

 

Wat mij betreft mogen de intelligente meters onmiddellijk ingevoerd worden.

 

Roeland

Roeland,

Geen problemen hoor met het betalen van het gebruik van het net (veel lieverzelfs dan zelf te moeten investeren in nogmaals een te vervaardigen en na gebruik te verwijderen poduct). Wel een probleem met die slimme meter, waarvan ik totaal het nut niet van in zie. Jij wel?

"Opslagcapaciteit" vind ik persoonlijk niet het juiste woord, eerder en hoofdzakelijk (in de winter of bij donkere weer is een andere situatie uiteraard) "transportmedium" voor stroom van persoon X mét PV naar buur Y, Z,... zonder PV, of zoiets.

Maar daar kunnen we zelf ook een kabeltje voor trekken langs de tuin, denk ik dan...maar dat zal niet mogen hohoho!

 

 

 Jan,

 

Toch wel opslag in zekere zin:

Je produceert overdag/in de zomer en consumeert 's nachts/in de winter.

In wezen is dat opslag.

En de slimme energie meters kunnen registreren hoeveel je op het net hebt geplaatst wanneer je teveel aan stroom hebt.

Maar ook hoeveel je hebt verbruikt op het moment dat je niet voldoende had. En dat zal dan aangerekend worden. Het zou me zelfs niet verbazen dat je voor je geleverde elektriciteit minder gaat krijgen dan je moet betalen voor je ontvangen elektriciteit. Dan komt het erop aan je wasmachine ed te laten draaien dat de zon schijnt

 

Roeland

 

Pierre,

 

Je mag meer produceren dan je verbruikt, maar dan ben je die stroom wel kwijt.

vorige week een meteropname gehad, en we zijn daarmee sinds vorig jaar 1100 Kwh kwijtgeraakt.

 

Ik vraag me wel af WIE daar beter van word ?

 

We staan ondertussen al ongeveer 7000 Kwh negatief ... daar komen de misgelopen gratis kwh (500/jaar) nog bij.

 

Kleine 2000 € toch alles samen...

 

Dirk

Jan,

 

Die slimme meter hangt samen met een slim netwerk, en dat heeft zeker wel zin denk ik.

 

In de toekomst zullen er ook meer en meer "slimme" apparaten verschijnen.

 

Zo kan je bvb je vaatwasser volladen en op de startknop dukken ... de vaatwasser bepaald daarna zelf wanneer hij aan z'n taak begint.

En dat kan dan zijn wanneer er veel zon of wind is, of gewoon in een periode met dalverbruik....

Zelf koel- en vriesapparaten kunnen op die manier werken... en autobatterijen ... en warmtepompen ...

 

Dirk

 

Dat besef ik Dirk, maar ik dacht ook ooit eens gelezen te hebben dat een groot percentage van de woningbranden te wijten is aan toestellen die na hun geprogrammeerde startuitstel beginnen te werken op een moment dat er niemand thuis is resp. slaapt en plots voor nare gevolgen beginnen te zorgen.

Anderzijds valt er uiteraard iets voor slimme apparaten in slimme netwerken te zeggen. Toch twijfel ik er toch nog aan dat, wanneer derden gaan bepalen wanneer jouw toestel (batterij, wat dan ook) wordt aangeschakeld, ze dit gaan doen wanneer het jou (goedkoopste kw-prijs vb.)best uitkomt , en vb. niet wanneer zij er goed aan verdienen,  maw welke slimmerik gaat erachter zitten. GDF-Suez ook?

maar ik wil niet verder afwijken, 't ging over PV-panelen hé. Mischine als de tijd rijp(er) is, topic over (on)zin van slimme meters starten.

 

" Toch twijfel ik er toch nog aan dat, wanneer derden gaan bepalen wanneer jouw toestel (batterij, wat dan ook) wordt aangeschakeld, ze dit gaan doen wanneer het jou (goedkoopste kw-prijs vb.)best uitkomt"

 

De meeste mensen hebber er anders geen probleem mee dat hun boiler of accumulatieverwarming opspringt bij het nachttarief? Is krak hetzelfde.

Voor elke Kwh die je produceert krijg je nu 0.33 €.

Als je dus 1000Kwh meer produceert dan verbruikt, dan krijg je daar nog altijd 330 euro voor. Je zet dus niks gratis op het net. je krijgt meer geld dan dat je moet betalen voor een Kwh.

 

Hoi,

 

 

ik ga hier op reageren wetende dat ik wss van de echte groenen op mijn dak ga krijgen.
ik heb in 2005 gebouwd met toen meer dan standaard isolatie.
tot 40cm in mijn dak waaronder homatherm, 10cm in de muren en 8cm in de vloeren.

In 2008 leg ik zonnepanelen (midden van de crisis) met 21%btw en een kostprijs die bijna 7 euro per WP was.
Terugverdientijd , 10 jaar, maw als ik dat op 20 jaar bekijk zal ik mss een rendement halen van een 4%.
Dat zijn die woekerwinsten waarover men spreekt.
Als ik nu nog ga belast worden met transportkosten, wel dan gaat die balans wss nog negatief uitdraaien en financieel, puur economisch gezien is dit niet verantwoord dan, alhoewel onze regering toen dit gepromoot heeft omdat ze nooit de quota opgelegd door europa kon halen.
Ondertussen is er een heksenjacht opgestart door elia, omdat ze zogenaamd geld tekort hebben, wss ingefluisterd door electrabel omdat die aan het bekijken is hoe ze de nucleaire rente kan terughalen bij jan modaal.

Op facebook is er al een groep die er advocaten hebben opgezet.
Hun motto, wij willen niet dat 95% van de bevolking opdraait voor profit van 5% van de zogenaamde rijken.

Ik vraag me af hoeveel doppers daar bij zijn, want ook daar moet 95% van de bevolking opdraaien voor 5% doppers.

Wel ik wil dat niet, en ik wil evenmin opdraaien voor diegene die misbruik maken van ons uitstekend ziekenfondssysteem.

Ik wil ook niet afdragen voor die hotels voor die asielzoekers die hier toestromen, of nog veel erger, voor die 180 totaal onbekwame minister die daar in Brussel alle maanden 10.000 euro opstrijken.

Ik krijg als tweeverdiener helaas geen studietoelage, ik krijg ook geen belastingsbonus om die werkval voor de werklozen te vermijden, ik draag procentueel veel meer af dan iemand die minder verdient.
Maar helaas, ik zal toch vor al die dingen moeten betalen.
Wel sorry maar ik vind dit er echt wel over.

Wat die slimme meters betreft, dat is heel simpel, dat is om de zakken te vullen van elektrabel / lees de schulden van parijs mee af te betalen.
Hoe werk dat, ze kunnen bv elke maand de exacte stand aflezen van je meter en een juiste afrekening maken ipv de voorschotten waar ze nu mee werken..
Wat houdt dat in, in april, mei juni juli augustus september draait je meter terug, maar aangezien een negatieve meter hetzelfde is als verbruik nu betaal je alleen de transportkosten op de stroom die je aangegeven heb via uw groencertificaten.

Bv op einde september staat door al dat goed weer uw meter op -1000KW tov januari.
in oktober verbruikt ge terug en komt ge op -700 te staan en heb je nog een rendement van je panelen van 200KW.

Resultaat, in oktober betaal je 300KW aan elektriciteit, alhoewel je nog op -700 staat en je betaalt transportkosten op 500KW.
en wie gaat er nu beter worden van die slimme meters denk je ?
Ons freya , die denkt dat ze slimmer is, die 95% van de burgers die denken dat ze voor de certificaten gaan moeten betalen, of elia die dubbele transportkosten gaat binnenrijven , daar bij diegene die ze opwekt, en bij de andere die ze verbruikt, of zou het uiteindelijk electrabel zijn die een aandeel van eila heeft en de stroom dan nog eens extra duur mag verkopen.

 

Wel ja, en de Vlaming, die betaalde maar verder. 

 

Nick

 

 Ik vraag me dan af...

 

Moet een electriciteitscentrale dan ook een vergoeding betalen om zijn elektriciteit op het net te steken? Passeren Elia en Eandis dan ook 2 keer aan de kassa, 1 x bij de producent en 1 x bij de afnemer?