ecopower gaat nucleaire sector subsidiëren

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.

Mol is bij jullie waarschijnlijk gekend om enerzijds de mooie natuur, de vele plassen en anderzijds de nucleaire.

Nu hebben we hier in Mol vernomen dat Ecopower in de prachtige bossen een windturbinepark wil bouwen. De gronden waarop de turbines voorzien worden horen toe aan SCK en VITO. Ecopower zal de gronden pachten en zo de nucleaire sector subsidiëren.
Bovendien zal een groot deel van de energie bestemd zijn voor SCK en VITO.

Reacties

Ecopower pacht ook andere gronden, die horen misschien niet toe aan een instelling uit de nucleare sector, maar ik durf de wedden dat je maar 2 stappen moet maken en je komt er wel bij terecht (bijvoorbeeld via de overheid). Vloeit het geld niet naar de nucleaire sector, dan wel naar olie, onduurzame landbouw, etc...

 

Er bestaat zoiets als pragmatisme, iets wat sinds in de jaren 60 en 70 bij de oorsprong van de groene beweging, blijkbaar niet meer in het groene woordenboekje staat?

 

Er vloeit veel meer geld van de nucleaire sector naar hernieuwbare energie hoor: Electrabel-GDF suez installeerd ook windmolens. Ze moeten ten slotte investeren in hun toekomst, die misschien wel kern-energie vrij zal zijn.

 Met zo'n titel kan je inderdaad al meppen uitdelen nog voor de ganse boodschap is gelezen.... ach, we mogen al blij zijn dat Ecopower nog turbines mag plaatsen want met de huidige regelgeving en verzuurde maatschappy krijg je bijna nergens turbines geplaatst!

remember dat turbinepark in de Noordzee ? een hele tijd tegengehouden door klachten als "het is schadelijk voor het toerisme" of "het bederft mijn uitzicht"

een hele tijd tegengehouden door klachten als "het is schadelijk voor het toerisme" of "het bederft mijn uitzicht"

Er moet wel iets mis zijn met mij want ik ben blij dat ik nog net de wieken van 2 windturbines net over de horizon kan zien. De CVBA Greensky (56% electrabel) plaatste er 3 langs de E40 en er zouden nog meer op komst zijn. Spijtig genoeg staan ze te ver om ze in volle ornaat te kunnen bewonderen. Ik vind het design van moderne windmolens zeer mooi.

Ik had dit van ecopower gewoon niet verwacht, ik dacht dat er bij hen zoiets bestond als ethiek.

De turbines gaan betaald worden door de aandeelhouders (waaronder ook wijzelf), en het grootste gedeelte van de electriciteit ( 2/3 dacht ik) zal voor SCK en VITO zijn. Ik denk niet dat die 18 of 19 cent per kW gaan betalen.

Als je dan ook nog het rendement gaat bekijken stel ik me hier toch grote vragen bij.

Gisteren zijn we vanuit Mol naar de kust gereden. In Meerhout (bij Nike) stonden de turbines stil, in Wetteren (RUG?)draaiden ze op een matige snelheid en hier aan de kust (Gistel en Middelkerke) draaiden ze op volle snelheid.

Ze zeggen niet voor niets 'de stille Kempen'.

 

 

Subsidieert Ecopower de nucleaire sector door er grond van te huren of bekampt ze deze sector door er windmolens op te zetten ???????

 

 

Hier wordt alles toch wel te simpel voorgesteld. Wispelturige elektriciteit zal niet snel als basisverzorger kunnen optreden. Heeft iemand er enig idee van hoeveel men er zal moeten opslaan om de spoorwegen en de fabrieken te kunnen bevoorraden? Daarvoor dient hier de nucleaire energie.

 

Pieken en dalen worden in princiep opgevangen door soepele elektrische gascentrales met turbines. Kolencentrales zijn reeds minder soepel. In Frankrijk worden de nucleaire centrales zo afgesteld dat ze ook, in beperkte tijdsruimte, schommelingen kunnen opvangen. De windenergie moet daarin natuurlijk een plaats krijgen. Daarom zijn preciese weers- en windvoorspellingen van zulk groot belang in deze sector.

 

Ook grote stroomleveranciers moeten hun kwota's groene stroom knnen leveren of aankopen.

 

In Amerika heeft de overheid wel moeten optreden, want in Californië werden voorheen elektrische centrales onnodig stilgelegd, alleen om de prijs van de piekstroom op te drijven.

Windturbines staan niet alleen stil omdat er geen wind is, soms ook omdat er net te vele wind is (veiligheid) maar voornamelijk omdat de vraag op het net te laag is. Je zou kunnen zeggen: zet dan een andere centrale uit of verminder het vermogen, maar elektriciteitsproductie uit wind is makkelijker uit te zetten dan die uit kerncentrales. Tijdens deze vakantieperiode is er veel minder verbruik maar de output van de kernreactoren is niet zoveel teruggeschroefd want zij voorzien in de "base load", dus moeten er andere centrales minder produceren.

Eén van de betere (want rationeel) argumenten tegen kernenergie is dat het "groene energie van het net duwt", nu weet je waarom. In een nucleair vrij elektricitietsnet is het net wind, water en zon dat voor die base load zorgt en gas, biomassa, demand-management en opslag (zowel vast als op wielen) die de pieken en dalen in verbruik opvangen.

Voor mij is elke stap in de richting van dat systeem een goeie, maakt niet uit wie de investeerders of klanten zijn.

1. wat betreft de erfpacht-gevers (SCK en VITO): die moet je niet zomaar met "de nucleaire sector" gelijkstellen: VITO is een niet-nucleaire onderzoeksinstelling, en wel bekend omwille van haar onderzoek naar REG, "smart grids", milieu, levenscyclusanalyse e.d.. SCK produceert medische isotopen, doet onderzoek naar stralingsbescherming, en daarnaast ook naar materialen (veiligheid centrales), kernafval e.d. Er is inderdaad een directe levering ("direct feed-in"?) aan SCK en VITO op bepaalde momenten (ken zelf niet de details) - beschouw dat als een win-win situatie. Ik had de indruk tijdens de voorstelling dat Ecopower zijn huiswerk toch zéér degelijk had gedaan.

2. wat het rendement betreft: dat zal inderdaad lager liggen dan aan zee (waar dan weer meer agressieve omgevingsfactoren zijn bijv.), maar uit de windsnelheidskaarten kan men toch een zeker rendement voorop stellen.

3. momenteel staat hier nog een kolencentrale (pas uit dienst genomen dacht ik); wel, ik vind het design van die windturbines toch heel wat knapper dan zo'n centrale; het geluid dat die turbines maken, is trouwens heel rustgevend (vorige week ben ik even in Lommel gaan luisteren: het deed me denken aan het ruisen van de zee - sommigen kopen daar zelfs speciale CD's van...);

4. het nimby syndroom steekt inderdaad lokaal de kop op - met voorbedrukte bezwaarformulieren die lokaal in de brievenbussen werden verspreid; er wordt bijv. geschermd met waardevermindering van de panden in een nabijgelegen villawijk...

5. als aandeelhouder kan ik zulke projecten alleen maar toejuichen; wie niet akkoord is met deze politiek, kan dat verwoorden op de algemene aandeelhoudersvergadering, en/of uitstappen uit de coöperatie. Ecopower doet daar niet moeilijk over. 

Wat betreft de voorstelling van ecopower hebben we blijkbaar niet naar dezelfde voorstelling geweest. Ecopower stelde het misschien mooi voor maar op bepaalde vragen was het antwoord toch heel afwijkend.

Zo stelde er iemand een vraag over de voorwaarden die SCK/VITO zou krijgen. Vanuit de hoek van ecopower werd hier gesteld dat ze aan dezelfde voorwaarden aandeelhouder konden worden als iedereen. 

Je gaat me toch niet zeggen dat SCK/VITO zoals elke afnemer bij ecopower minstens één aandeel zal moeten aanschaffen, om dan aan dezelfde voorwaarden electriciteit te kunnen afnemen, maw aan 18 of 19 cent per kW. Want ecopower hanteert toch voor iedereen hetzelfde tarief? Of toch niet? Krijgen de grootgebruikers dan toch een voordeel? Volgens mij is dit tegen de principes van ecopower.

Als je weet dat de huurders van de SCK woningen/appartementen momenteel minder dan 10 cent per kW moeten betalen voor hun electriciteitsverbruik lijkt me het hoogst onwaarschijnlijk dat SCK/VITO meer zal betalen. 

Als je het mij vraagt is dit eerder een soort 'prestige' project (groot(ste) project op vasteland?) voor ecopower, en zal de return voor de aandeelhouder (buiten het feit dat er groene stroom geproduceerd zal worden) nihil zijn.

Bepaalde windturbines worden dan nog eens extra dicht bij mekaar geplaatst, waardoor er, zoals ze zelf aangeven, minder rendement zal zijn. Als ze dan ook nog eens de windturbines moeten stilleggen omwille van slagschaduw ( op bepaalde plaatsen zelfs meer dan 50 uur) dan vraag ik me af of je nog iets van rendemnet gaat halen.

Het lokale nimby syndroom waar je van spreekt, ik heb die formulieren ook gezien, de bewoners maken zich niet enkel zorgen over de waarde van hun woning (wat volgens mij terrecht is) maar ook over hun nachtrust. Ter hoogte van de villawijk zou er een geluidstoename zijn van 10 dB(A). Dan kan je moeilijk zeggen dat er geen hinder is...

Ik dacht dat ecopower stond voor een beter leefmilieu voor iedereen, dus ook voor de omwonenden van hun projecten. En dan hebben we het nog niet gehad over de dieren die er in de bossen leven. De bossen zijn 50 jaar ontoegankelijk gebied geweest, waardoor verschillende diersoorten er in alle rust hebben kunnen vertoeven. Met deze dieren, die toch ook deeluitmaken van het leefmilieu is er dan toch ook geen rekening gehouden. 

Ik heb altijd gedacht dat ecopower anders was dan de anderen, maar moet toch stillaan mijn mening hierover herzien.

Millegem1,

Er zijn een paar punten die je aanhaald dewelke in context moeten gezien worden...

  • 10db(A) ter hoogte van de villawijk, dat is een geluidstoename die eerder zal 'verdrinken' in het aanwezig achtergrond geluid. Maw. als het bestaande achtergrondgeluid wegvalt zal men pas de molens horen draaien maar dan 'zachtjes'. Vermoedelijk gaat dat dan 's nachts zijn maar het geluid is geen hinderlijke piep of geknars maar eerder en zachte ruis
  • volgens de statuten van Ecopower is een aandeelhouder met 1 of (honderd)duizend aandelen even veel waard wat betreft stemgerechtigdheid.
  • ik kan me best inbeelden dat er speciale voorwaarden zijn voor de eigenaars van de grond. Dat is ook de reden waarom het SCK/VITO hebben gepraat met andere partijen dan Ecopower. Het is uiteindelijk het spel van vraag en aanbod. SCK/VITO heeft gronden en wil electriciteit in de plaats. Je kan en mag het SCK/VITO niet gelijkstellen als een klant van Ecopower. In deze situatie is Ecopower pachter bij het SCK/VITO en is de pacht een overeengekomen geheel van geld/electriciteit/etc.

 

 

Beste Kris,

-Het zou een verhoging zijn van 10 dB(A), dus bovenop het aanwezige achtergrondgeluid 's nachts, maar is dit net niet de moment dat mensen wensen te rusten?

Ik meen ooit eens ergens gelezen te hebben dat het, om overlast te beperken, aan te raden is om het geluidsnivo van windturbines 5 dB lager dient te zijn dan het huidige achtergrondgeluid.

-En de stem is voor iedere aandeelhouder inderdaad gelijk.

-Ik kan me ook goed inbeelden dat de grondeigenaars betere condities krijgen, maar dan moet men hier open in zijn, en er geen doekjes omwinden. Op een bepaald moment vroeg Dhr. Van Gils (projectleider Ecopower) zich hardop af of hij het electriciteitsverbruik van SCK/VITO wel openlijk mocht zeggen???

Er was op de infovergadering iemand in de zaal die de condities vroeg die SCK/VITO zou krijgen, dan moet je hier niet op antwoorden dat deze dezelfde zullen zijn als alle andere. Dan kan je tenminste eerlijk antwoorden dat ze een vergoeding krijgen voor de gronden en dat ze daarbovenop de electriciteit nog voordelig kunnen krijgen. Zonder te zeggen over welke bedragen dit gaat.

Een (constante) verhoging van 10dBA ???

 

Geef mij dan maar een paar vliegtuigen per dag aan 60dBA, dat is maar een paar minuutjes.

Er zijn wetenschappelijke studies die aantonen dat permanente gehoorbeschadiging niet alleen gebeurt bij hoge geluidsdruk, maar ook bij constante, lagere geluidsdruk. Zo zouden er meer mensen met gehoorproblemen zijn in stedelijke milieu's dan op het platteland (verschil in achtergrondruis tot 20dB)

Los van stressfactoren etc (hoeveel laagfrequent zit daarin ?) dBA is een BELACHELIJKE meting voor laagfrequent. Die windmolens zouden een bijkomende geluidsdruk van 30dB aan 30Hz kunnen genereren, en toch binnen het 10dBA criterium passen.

 

Leuk.

Met de branden in Rusland stel ik me eigenlijk de vraag wat ze zouden doen met een brandende windturbine zo dicht bij de nucleaire bedrijven. De kans is misschien klein dat er een brand ontstaat, maar als er een ontstaat, hoe worden die branden dan geblust in zo'n turbine? Ik veronderstel dat een ladderwagen van de brandweer niet hoog genoeg zal zijn?

om branden zoals in Rusland te voorkomen zouden we beter als de bliksem VEEL windmolens plaatsen.

Overstromingen in Pakistan, misoogsten in Latijns-Amerika en China, ijsbergen die afbreken in Groenland, bosbranden in Rusland ( CO2!), overstromingen in Centraal-Europa, tornado's in ongekende sterkte en hoeveelheden in de VS .. En wij zitten te zagen over " het zicht dat verstoord wordt door windmolens". manmanman

 

@toon

heb ik hier ergens geschreven dat het zicht verstoord wordt door windmolens??? sorry maar dat zeg jij.

Ik zou meer schrik hebben van de nucliare site dan van een brandende windturbine.

 

Brand in een winddturbine kan niet veel aan gedaan worden denk ik. Uitzetten, perimeter in stellen en gecontroleerd laten uitbranden. Voor zover de brand al te groot is.

 

Sommige type molens worden uitgerust met een automatische blusinstallatie maar ik denk niet dat het over zo is.

Bert,

Van een brandende windturbine op zich zou ik ook geen schrik hebben, van een brandende windturbine in een bos, en daarenboven in de onmiddellijke omgeving van nucleaire installaties wel ...

 

Een beetje ver gezocht, maar zo is er altijd een risico. Mss stort er een vliegtuig neer ook in dat bos...

 

 

ik stel me gewoon die vraag, en dat is toch iets waar men gezien de risico's toch bij stil moet staan. Zeker omdat deze risico's niet enkel voor de onmiddellijke omgeving gelden, maar zeker ook voor de grotere omgeving.

en een vliegtuig zal er niet zo snel neerstorten, er is gezien de risico's een vliegverbod boven de nucleaire zone, dus ook boven het bos.

 

@ Millegem1

Heb jij ergens weet van brandende windturbines? Je stelt het voor als een groter probleem dan neerstortende vliegtuigen, maar ik heb er nog nooit van gehoord.

Ik denk niet dat het gevaar op bosbranden groter wordt met de inplanting van een windturbine, dat is toch wel heel ver gezocht.

 

Het risico is er. Maar hoeveel kans bestaat er dat de gondel in brand gaat vliegen? Daarnaast is dat 80m boven de grond, en zelfs al staat deze volledig in brand zal deze niet naar beneden vallen. De mast zal ook niet direct omvallen, daar zitten alleen wat kabels in die er bij brand zeker niet voor gaan zorgen dat de mast zijn stevigheid gaat verliezen.

 

Onder de mast is zowiezo vrije ruimte en staan geen of weinig bomen. Tegen dat het zo ver is dat er brandende stukken naar beneden kunnen vallen zal de brandweer al lang aanwezig zijn om eventueel vanop een afstand de boel te omsluiten.

 

Volgens mij is een bosbrand door blikseminslag een hoger risico, zonder windturbine in.

 

Daarnaast hoop ik, want ik weet het niet zeker, dat de gevaarlijke stukken van een nucliare installatie in een bunker of zoiets zitten dat een brand van buitenaf eigenlijk geen probleem zou mogen zijn voor de veiligheid.

Dat is gewoon een turbine die op mazout werkt :)

Bert,

Daar heb je wel een punt, er zouden wel een heel deel van de bomen moeten verdwijnen, zodat overslag misschien wat moeilijker is. Daar had ik nu niet direkt bij stilgestaan. IK stelde me ook gewoon maar die vraag hé.

Niet meteen van toepassing op de windturbines in Mol (denk ik toch), maar gisteren hoorde ik op radio 1, dat er in West-Vlaanderen een probleem zou zijn met de capaciteit van de hoogspanningsleidingen, waardoor tot ongeveer 2014 de windprojecten op hold moesten geplaatst worden. (+/- 100 MW) aan turbines. Heeft er nog iemand dit gehoord, ik heb het niet volledig kunnen horen.

Dat klopt. Doordat het grote park in zee zorgt dat de hoogspanningslijn nu op volle capaciteit zit kunnen er niet direct nog grote projecten bij aan de kanten van W-VL. Links en rechts een winddturbine zou nog gaan omdat er dan vooral lokaal verbruikt worden (decentraal) maar een heel park moet bij weinig afname over langere afstand kunnen getransporteerd worden om de groene stroom ook dieper het land in te krijgen. Die capaciteit is nu bereikt.

Ik las dat artikel ook in de krant.

Grote windmolens kunnen dan per geproduceerde Kwh veel goedkoper zijn van PV installaties maar dat zorgt ook wel voor problemen zoals ook hier weer blijkt.

Maar we dwalen af dit heeft niets meer met kerncentrales te maken die wel evenzeer aan centrale productie doen met dezelfde nadelen als de enorme windturbines

Mol geeft negatief advies voor bouw elf windturbines

http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/1144075/2010…

is het een verhoging van het lawaai van 40 naar 50 dB(A) of van 50 naar 60. Aan gezien het een logaritmische schaal is is het ene veel erger dan het andere.

Op die plaatsen waar er teveel lawaaihinder zou zijn, kan men misschien het advies geven om nieuwe ramen en dakisolatie te plaatsen. Dat verminderd niet alleen het lawaai in huis met X dB(A) maar zorgt ook nog eens voor een verlaging van de energiefactuur. Aangezien het een villawijk betreft kan ik mij niet inbeelden dat men daar deze investeringen niet kan betalen.

Groeten

Peter

PS voor elke probleem is er een oplossing maar je moet het willen oplossen.