Grond beschikbaar voor windmolen(s): waar aanbieden?

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.

Mijn ouders hebben een tuinbouwbedrijf met een hele lap landbouwgrond achter. Momenteel wordt die verhuurd aan familie (die er gewassen zoals mais, gras en graan op zetten) maar ik praat met m'n ouders al een paar jaar over de mogelijkheid om mischien ook windmolens te laten plaatsen op die grond.
Op een laatste familiebijeenkomst hadden we't er nog eens over en zegden ze dat ik da maar moest proberen te arrangeren. De vraag is echter: waar moet ik daarvoor zijn? Rechtstreeks Ecopower kontakteren? Of zijn er nog firma's die hier in doen? Mischien dat er hier mensen van zulke firma's mee lezen en mij kunnen kontakteren?

Alvast bedankt

Reacties

Ecopower kan bekijken of daar een project mogelijk is.

De overheid wil echter steeds een rij van minstens 3 windturbines. Tussen windturbines moet je genoeg afstand laten. Dat maakt dat de lap grond al een behoorlijke omvang moet hebben...

0486 39 22 12

Dirk

Vergeet het in Vlaanderen een vergunning te krijgen voor een geisoleerde windturbine in landbouwgebied. Er zijn zoveel randvoorwaarden

a) clustervorming (meerdere turbines bij mekaar)

2) gelegen naast grote infrastructuren (spoorwegen, autoweg, trainsporen) om zo weinig mogelijk bijkomende impact op het milieu te hebben

dat alle gronden die ina anmerking komen al 7 keer bezocht zijn door Electrawinds, Ecopower, Aspiravi en anderen

Dus als k het goed begrijp kunnen 3 molens van 2MW op een rij wel,

 

.. en kan één (1) Enercon E126 niet ... terwijl die laatste veeel meer stroom levert dan die drie van 2MW samen, en visueel een kleinere inpact heeft. (dat laatste heb ik zelf ervaren in Estinnes)

(Heb ook vernomen dat de E126 ondertussen eigenlijk als 7+MW mag beschouwd worden.)

 

 

Kan iemand mij daar en zinnige uitleg voor geven?

 

Dirk

 

 

@ Dirk A. : ...een zinnige uitleg waarom niet de E126?...

groetjes,

Tony.

 

  • te weinig constructief zoekende ‘baronie’ binnen Belgocontrol en militairen
  • te weinig vertrouwen in engagement tijdens prototype-stadium (behalve WindVision, waar men wenkbrauwen fronst bij Vlaams gesukkel)?...
  • te veel lopende afname-engagementen van actoren (bijv. contract Electrabel met REpower) ?...
  • te veel druk van windturbineproducenten om lopende stocks (= 2MW klasse) af te nemen?...
  • een te conservatieve Vlaamse wind-omzendbrief 2006 die windturbines aan infrastructuren en industriezones wil plakken, en aldus de ‘ruim uit elkaar staande E126 virtueel buiten spel zet’?...
  • een te brave attitude bij de interdepartementale windwerkgroep?...
  • de snelheid van de E-126 werf (want is geheel andere en veeleisende civil engineering')?...
  • een beetje van al die dingen bijeen?...
En dat is zonde – want in regio’s met schaarse ruimte (Vlaanderen is dat bij uitstek) is het natuurlijk enorm belangrijk om uiterst efficiënt met die schaarse ruimte om te springen. Lees: om van elke toegevoegde ruimtelijke dynamiek als bijvoorbeeld windturbines een maximaal rendement te eisen. Op 26 februari e.k. is het “startdag ruimtelijke afwegingskaders inplanting windturbines in Vlaanderen”, zegge de aanzet tot ‘ordeschepping’ nu sinds 15 mei 2009 de agrarische gebieden in potentie direct beschikbaar zijn, de aanzet misschien ook tot herschrijven van de RO/2006/02 wind-omzendbrief. (ik mag er bij zijn... om te luisteren). We zullen zien. Als je mijn persoonlijke kijk erop wil kennen, kan je dat op http://users.skynet.be/tony.aerts/windparken-6+MW-turbines.html en als je daar die 70-pagina-pdf download, ken je die visie met wat ruimere stoffering, gedachten, en actuele info.