Hebben groenestroomcertificaten voor de biocentrale van Rodenhuize zin?

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.

We zullen grosso modo een vergelijking maken tussen PV-panelen en de biomassacentrale van Nieuwenhuize. Om niet te ver in de details te moeten gaan zullen we alle kostprijzen voor Nieuwenhuize overschatten en voor de zonnepanelen onderschatten.

Uitstoot van CO2 per geproduceerde MWh:

- Gemiddelde mix kolen- gascentrales: 595 ton CO2/MWh;
- Kolencentrales: ligt veel hoger. Voor de vereenvoudiging nemen we 595 ton CO2/MWh, zodat we geen rekening moeten houden met het transport van de pellets en het energieverbruik op de boomkwekerij. (Landbeslag is niet in rekening gebracht).
- België: gedurende de volgende 15 jaren is de uitstoot ongeveer 320 ton CO2/MWh. Hiermee geen rekening houden staat gelijk met zijn kop in het zand steken.

Rodenhuize:

- Vermogen: 120 MW
- Jaarlijkse afgeleverde stroom: ongeveer 1 miljoen MWh
- Jaarlijks uitgespaarde CO2-uitstoot: 0,595 miljoen ton CO2
- Groenestroomcertificaten: ongeveer 100 miljoen euro per jaar gedurende 10 jaren
- Kostprijs aanmaak elektriciteit? laten we stellen 0,10 €/kWh
- De afgeleverde stroom kost dus: voor Electrabel: 100 miljoen €/jaar; voor ons: 100 miljoen €/jaar
- Prijs voor 20 miljoen MWh over 20 jaren:
Investering: 125 miljoen euro, rest is afgeschreven
Uitbating: 20 x 100 miljoen € = 2 miljard €
Groenestroomcertificaten: 10 x 100 miljoen = 1 miljard €
- Samen: 3,125 miljard euro over 20 jaren voor een totale minderuitstoot van 11,9 miljoen ton CO2.

Zonnepanelen:

- Voor een jaarlijkse afgeleverde stroom van 1 miljoen MWh heeft men ongeveer 10 miljoen m² zonnecellen nodig.
- Kostprijs installatie: ongeveer 5.000 €/MWh, geeft minimaal 5 miljard euro
- Kostprijs groenestroomcertificaten: 1 miljoen MWh x 350 €/MWh = 350 miljoen €/jaar. Rekening houdend met een benaderende actualisering geeft dat over 20 jaren: 15 jaren x 350 miljoen € = 5,250 miljard €.
- Totale kostprijs over 20 jaren, investering en uitbatingskosten (groenestroomcertificaten): 10,250 miljard euro, voor een totale minderuitstoot van 20 miljoen MWh x 0,320 ton CO2/MWh = 6,4 miljoen ton CO2.

BESLUIT

Totale kost per uitgewonnen ton CO2:

-Nieuwenhuize: 3.125 miljoen euro/11,9 miljoen ton CO2 = 262,6 euro/ton CO2, productiekost inbegrepen.

PV-panelen: 10.125 miljoen euro/6,4 ton CO2 = 1.582 euro/ton CO2.

Is er nog enige twijfel welke de beste maatregel is? (afgezien van het landbeslag).

Reacties

Dit lijkt me wel een campagne van Electrabel.

In Rodenhuyse zal in een verbouwde steenkoolcentrale tonnen houtafval verbrand worden om elektriciteit te winnen.

Niet alleen dreigt hierdoor een tekort aan hout te ontstaan, de pellets worden niet in Gent geproduceerd ( het transport kost veel CO )

Daarnaast is het maar de vraag wat je biomassa noemt. Bomen groeien inderdaad terug alleen wordt het hout veel sneller verbrand dan dat het groeit.

Ik merk telkens weer dat in dergelijke becijferingen men soms elementen vergeet.

Zo blijken de meren voor waterkrachtcentrales via de algen enorme hoeveelheden methaan te produceren. Methaan is veel schadelijker dan CO 2

Ik moet Jef bijtreden.

 

Je kan dat een biomassa centrale noemen, dat klopt. Maar die centrale heeft nog steeds een zeer slecht rendement. Een gewone houtkachel haalt een beter rendement dan deze centrale, meer dan 40% zal deze zeker niet halen. Meer dan de helft stook je gewoon voor de vogels.

 

Daarnaast moeten er enkele duizenden tonnen hout worden ingevoerd, en ze komen van de andere kant van de oceaan want zo'n houtoverschot hebben we niet eens bij ons (wil al genoeg zeggen, wat als al de centrale's zo gaan draaien). In high speed tempo hout verbranden, hout zal er sneller door zijn dan dat het kan groeien volgens mij. Na de fossiele brandstoffen gaan we nu ook de bossen op stoken.

 

Hout is een hoogwaardige en zeker een goede hernieuwbare brandstof maar niet op deze manier. Hout past in een pelletketel, houtvergasser, massakachel -met een rendement van dik 90%....  maar met hout elektriciteit gaan maken?

 

 

 

Alles is natuurlijk betrekkelijk.

 

1.  Kent ge een thermische elektrische centrale die 90% rendement haalt? Zolang de productie van elektriciteit gebonden is aan thermische centrales, zal het rendement rond 40 à 60% bedragen, behalve eventueel in de gecombineerde centrales, wanneer deze hun warmte ook buiten de winter kwijtgeraken.

Het groot Saharaproject zal ook over thermische centrales gaan.

 

2.  De productie van biohoutafval is een andere kwestie. Ik veronderstel dat Electrabel hiervoor de nodige garanties aan de Vlaamse regering kan geven, anders gaan ze geen recht meer hebben op subsidies.

 

3.  Er wordt het voorbeeld van Duitsland aangehaald dat de biobrandstoffen in de thermische centrales niet meer zou subsidiëren. Maar daar is een ander probleem: door de dure subsidies aan de PV-panelen (iets meer dan 1% van de Duitse elektriciteitsproductie) is er niet meer genoeg geld om de centrales die op bruinkool draaien te moderniseren,  en daar kan de mogelijke winst in CO2-uitstoot vele malen hoger liggen voor hetzelfde geld. Vergeet ook niet dat het rendement van een bruinkoolcentrale nog lager ligt: de calorische inhoud van bruinkool ligt lager en er zit veel meer water in dat in de oven moet verdampt worden.

 

4.  Ik ben het met u eens dat alle recente Belgische regeringen het probleem met Electrabel zéér slecht hebben aangepakt, en tegelijkertijd de macht van de GREG hebben gefnuikt. Maar in Antwerpen een kolencentrale willen bouwen, dat is toch ook geen concurrentie. Ten andere, die kolen moeten ook van overzee worden aangevoerd.

 

5.  Het elektriciteitsverbruik is nu tijdens de crisis gezakt. Als de herneming zich nu doorzet zal dit verbruik toch wel terug de hoogte ingaan, ondanks de (onvoldoende) besparingen. Elektrische auto's en warmtepompen verbruiken nog altijd elektriciteit, hopelijk groene stroom.

Wat betreft landbeslag kunnen we wel een vergelijking maken tussen PV en hout. De opbrengst van een snelgroeiende boom, wilg van een op houtopbrengst geselecteerd ras, is ongeveer 1 kg droge stof per vierkante meter per jaar. Zie [[http://lfamv.de/extension/download/download.php?file=var/plain_site/sto… rapport]]. De energieinhoud daarvan is ca. 5,4 kWh/kg. Bij een opwekkingsrendement van 40% levert dat 2,1 kWh electrisch. Als de afvalwarmte gebruikt kan worden voor een warmtenet is dat natuurlijk mooi meegenomen.

Redelijk goedkope kristallijne PV panelen hebben een rendement van ca. 15,5 %. Deze leveren per vierkante meter ongeveer 140 kWh per jaar op. Bij grote installaties is het beter wat tussenruimte tussen de panelen te laten, zodat ze schuin geplaatst kunnen worden zonder elkaar teveel in de schaduw te zetten. Zo is er ook ruimte over voor bijvoorbeeld schapen en houtwallen. Bij een bedekkingsgraad van 50% is de jaaropbrengst 70 kWh/m².

Om bovengenoemde 1 TWh/jaar te halen is een wilgenbos van 474 vierkante kilometer nodig of een PV park van 14,3 vierkante kilometer. Beiden zijn behoorlijk groot voor een land als België. Ik weet niet wat de grondprijs op het ogenblik is. In Nederland is dat ca. 5 €/m².

Overigens zijn de aanschafkosten van PV niet 5€ per kWh jaaropbrengst. Zelfs in kleine aantallen (1 container) kosten modules ca. 1,4€/Wp en inverters 0,2€/Wp. Dat vertaalt zich naar 1,78€/kWh jaaropbrengst. Bij zulke grote parken is het aantrekkelijker om een eigen fabriek neer te zetten om de kosten nog verder te drukken (en meer werkgelegenheid in eigen land te houden). Zie bijvoorbeeld het tijdschrift Photon voor prijzen van productielijnen.

Voordeel van bos boven PV is de natuurwaarde en de mogelijkheid je brandstof te bewaren. Het kost na ingebruikname wel veel meer werk.

 Het grote probleem is eerder dat een energiecentrale op hout/pellets zo veel ton erdoor jaagt dat herbeplanting in hetzelfde ritme onmogelijk is. Een boom moet wellicht 15-20 jaar groeien om er een tamelijk hoeveelheid hout uit te halen.

Meestal heeft dit hout dan economisch gezien meer zin in de meubel of papierindustrie.

Het restafval wordt dan verwerkt naar pellets. Als je enkel en alleen maar pellets op basis van restafval wil verbranden in zo'n centrale... wordt het nog meer scheefgetrokken.

En spijtig genoeg kan ook een PV-centrale niet altijd aan de vraag voldoen.... in de donkere wintermaanden zal de globale opbrengst van zo'n park slechts een tiende (of misschien nog slechter) zijn dan in de zomermaanden.

Het ganse energievraagstuk is heel complex als je op macroniveau (dat van de producenten) gaat ipv micro (dat van de gebruikers).

Persoonlijk ben ik voor kernenergie omdat het gewoon noodzakelijk is want de groene energie is nog niet voldoende en bijkomende fossiele brandstofcentrales geven extra CO2 dus ben ik daar ook niet voor te vinden. (Dit is puur mijn mening uiteraard en schiet me d'er niet voor af)

van de site van VEA

"Elektriciteit uit zonlicht leverde in 2009 bijna 138 miljoen kWh van de 2.688 miljoen kWh geproduceerde groene stroom, dat is 5% van de groene stroomproductie. Genoeg voor de stroomvoorziening van ongeveer 39.500 gezinnen. Ondertussen liggen er ongeveer 3 miljoen m2 zonnepanelen voor elektriciteitsproductie op onze daken." In 2008 was er nog 1.7% van alle groene stroom die van pv kwam. 

en

"In 2009 haalden we in Vlaanderen ongeveer 14% van de groene stroom uit wind. In totaal leveren de ongeveer 150 windturbines, die bij ons staan opgesteld, 387 miljoen kWh van de 2.668 miljoen kWh groene energie. Genoeg om ruim 110.000 gezinnen van stroom te voorzien."

Kort samengevat : er is voor meer dan 1 miljard EURO geïnvesteerd ( door privé en overheid samen) in pv in 2009, de komende jaren gaan we minstens 300 miljoen EURO belastingsgeld mislopen door de aftrek voor pv panelen geplaatst in 2009 alleen al!, de overheid heeft nog eens miljoenen EURO aan subsidie gegeven...elke verbruiker moet in zijn buidel tasten om de GSC te betalen, en wat is het resultaat...

een stijging van 1,7 % naar 5 % van alle groene stroom wordt door pv geproduceerd. Ondanks deze massale investering halen we de 13% groene energie nooit tegen 2020( wordt een dure boete...)....we hebben serieus op het verkeerde paard gewed én verloren. En on milieu gaat verder naar de kl****. dus nogmaals : zonne-energie in België zal altijd marginaal blijven owv onze ligging op de planeet.

Hoog tijd om het schaarse geld te steken in iets dat hier voldoende elektriciteit opbrengt.

En windenergie . dat wordt stiefmoederlijk behandeld... ik zou wel eens willen weten hoeveel groene stroom we nu zouden hebben als al dat geld dat in pv gestoken werd in windmolens was gestoken.( of in isolatie van sociale woningen)

Erg hoor. hier wordt ik soms moedeloos van. En elke discussie over pv panelen op radio en tv draait maar rond geld geld en nog eens geld.  En het milieu dan? Het gaat over groene stroom, en men praat erover als waren het beursaandelen.

Subsidie die gegeven werd aan pv was om het MILIEU te redden, niet om de banrekening van huizeneigenaars te spijzen...toch???

 

 

 

Ik weet absoluut niet hoe Electrabel zijn berekening maakt om voldoende houtpellets te bekomen. Ik denk dat ze van Canada moeten komen, en daar is er nog veel ruimte.

 

Gisteren stond in de Standaard een artikel over de Nederlandse klimaatscepticus Marcel Crok. Op een vraag "waarom niet het voorzorgprincipe laten spelen?" zegt hij bijvoorbeeld het volgende:

 

"Omdat we op dit moment de middelen niet hebben om substantieel CO2 te reduceren. Al die windmolens en zonnepanelen zijn peperduur, maar hebben amper impact op de CO2-uitstoot. We houden onszelf voor de gek door 20 procent CO2-reductie in het vooruitzicht te stellen in 2020. Ik pleit voor een nieuwe nuchterheid in het debat. China zal alle steenkool die ze hebben opstoken, en niemand zal dat land tegenhouden. De CO2-uitstoot zaln de komende decennia alleen toenemen".

 

Ik persoonlijk denk dat tenminste Europa wel aan die vermindering van 20% kan komen, op voorwaarde dat we in de jaren daarna de nucleaire centrales zo lang mogelijk laten verderwerken, anders wordt in sommige landen een groot deel van deze vermindering weer teniet gedaan. Maar ikzelf heb hier onlangs geschreven dat volgens mij niemand in gans Europa weet hoe we aan een vermindering van 30 % zouden kunnen komen. Het jaar 2020 is voor ons nabije toekomst.

 

Om tot enig resultaat te komen moet er vanaf dit ogenblik planmatig gewerkt worden om alle financiële middelen daar in te zetten waar ze het meeste opbrengen.