Het lelijkste land ter wereld is er niet mooier op geworden

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.

Duurzaam bouwen begint bij een goede ruimtelijke ordening.

 

In 1968 publiceerde architect Renaat Braem ‘Het lelijkste land ter wereld’, een geruchtmakend pamflet waarin hij de Belgische ruimtelijke chaos over de hekel haalt. Braems kritiek is actueler dan ooit, vindt stedenbouwkundige Erik Grietens van Bond Beter Leefmilieu.

 

Lees hier het artikel op Apache.be: http://www.apache.be/2010/12/het-lelijkste-land-is-er-niet-mooier-op-ge…

Reacties

...en het dreigt er niet meteen op te verbeteren: zie:

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=U333I5FO&word=kafka+stedenbouw

 

 Ik moet zeggen dat, onverminderd de intelligentie van de Nederlanders, ik het individueel beschikkingsrecht belangrijker vind dan wat die ene of die andere architect denkt te moeten opleggen aan de eigenaar van een grond. Net zoals dat ik tegen bouwvoorschriften ben. Bijvoorbeeld verplicht bakstenen gevelbekleding = baksteenlobby. De idee dat mijn buur in een Oostenrijks-ogende blokwoning zou willen wonen schrikt mij allerminst af. Gelukkig maar dat niet al onze huizen gelijk zijn en dat er nog iets van vrijheid bestaat in de grond en woningkeuze. De potentiële lelijkheid van lintbebouwing, dat is persoonlijk, en ik ben niet zo hoogmoedig van aard dat ik mijn esthetische voorkeuren wens op te dringen aan de gemeenschap.

 

Ook de idee dat de overheid zou moeten zorgen voor huisvesting, omdat de bouwgrond niet meer betaalbaar is, is niet verdedigbaar; in tegendeel, immers, de overheidsinmenging in de bouwgrondmarkt is de echte oorzaak van de onbetaalbare grond. Met trouwens Nederland die het daarin nog slechter doet! Intressante analyse: http://workforall.net/Evaluatie-Ruimtelijk-Structuurplan-Vlaanderen-RSV.html

 

Toegegeven, allemaal vrijemarkt-theorie, maar je moet sommige dingen blijven herhalen totdat de oogkleppen afvallen.

Een architect bij een bouw zou moeten verplicht zijn ;-))))))

eddy

 Deze namiddag een onknap staaltje gezien van overheidsgedreven woningbeleid op de rug van de Kwaremont. Afgrijselijk!

Inderdaad

Als er één domein is waar de overheid veel sneller en grondiger had moeten ingrijpen was het wel ruimtelijke ordening.

Ere wie ere toekomt Steve Stevaert heeft tenminste een aantal zonevreemde gebouwen laten vernietigen. Hoge dwangsommen werken individueel uiteraard wel effectiever, maar hebben geen afschrikkingselement.

De meeste mensen vergeten een eenvoudig principe :
"Mijn vrijheid eindigt waar die van een ander begint."

Ik denk dat u het helemaal verkeerd begrijpt. Het is juist het overheidsingrijpen welk ons uitzicht compleet vernield heeft. Nogmaals, wat geeft iemand het recht om te gaan bepalen wat iemand met zijn grond in eigendom mag gaan doen? En wat Stevaert heeft gedaan, dat is opgetreden als een dictator; als ik me niet vergis waren daar vergunde gebouwen bij. Het kan niet dat zoiets gedwongen wordt afgebroken. Net zoals het ook niet kan dat een overheid zomaar onteigent tegen dumpingprijzen. Wat denken die politiekers wel dat ze zijn? Het eigendomsrecht is nog steeds een grondrecht en dan denkt de een of andere verkozene sjoemelaar daar anders over. Waar zijn we eigenlijk mee bezig? (Voor alle duidelijkheid, ik bezit geen grote hoeveelheden grond of zo, het is gewoon principieel bezwaar.)

Het niet eerbiedigen van het eigendomsrecht en zelfbeschikkingsrecht is tegen de grondwet, dat we mekaar de vrijheid moeten gunnen en een evenwicht vinden tegenover mekaar, daar ben ik helemaal mee akkoord. Alleen blijkt al eeuwen dat het in wetten gieten van dergelijke evenwichten disfunctioneel is en een eenzijdige politieke agenda dient: die van de machthebbers (sociale woningen = afhankelijk kiesvee) en die van de speculanten, die gretig beroep doen op hun politieke vriendjes. Wist je trouwens dat Stevaert de auteur is van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen dat de oorzaak is van de onbetaalbare bouwgrond en enorme bron van welvaartvernietiging? Dat werp allicht een heel ander licht op de motieven van dit heerschap, zeker als je de rest van zijn carrière even onder de loep neemt.

 

karl

dus laten we dan maar rap een paar villa's neerpoten in de paar natuurgebieden die we nog rijk (arm) zijn?  is dat dan wat voor jou eigendomsrecht en zelfbeschikkingsrecht betekent?  en de overheid mag daar geen stokje tussensteken, want dat is tegen de grondwet?  dan moet m.i. de grondwet dringend aangepast worden.

hans d

Hans, 

Je valt me wat tegen met je stereotiep antwoord.

Ik heb ook een ver zicht achter mijn huis. Weiland en akkerland. Maar dat is niet mijn eigendom. Ik heb dat uitzicht bij de gratie van de boer die daar op werkt. Maar als die boer op dat land ooit varkensstallen wil zetten, dan moet ik zelf mea culpa slaan want dan was ik maar niet op de buiten moeten gaan wonen. Of ik moest dat weiland zelf kopen. Maar anders kan ook; kijk maar eens naar de heisa in de Westhoek over de verbinding A19-E40 (die nota bene de oude baan Ieper-kust moet ontlasten. Ik ken er zo een paar die de nieuwe weg in hun tuin zullen krijgen. Het is ook een perfect voorbeeld van hoe de overheid geen respect heeft voor eigendom. Vandaag slaat Van Eetvelt de nagel op de kop met zijn stelling dat stedebouwkundige ambtenaren gewoon slecht zijn voor onze welvaart omdat hun rigide dirigistische opdrachtsinterpretatie botst met reële behoeften van burgers en bedrijven. Hij veegt daarmee al die pipo's (bijvoorbeeld deze uit het artikel) die denken de vrijheid van de burger aan banden te moeten leggen de berm in. En terecht.

Je moet er eens over nadenken, maar ik ben niet zeker dat overheidsinterventie de beste optie is voor natuurbehoud. Hoezeer de vrije markt voor sommigen ook een spook mag lijken, hij werkt wel. Zie maar hoe lang België blijft al draaien zonder regering :) Het enige nadeel dat er aan is dat je hem niet kunt sturen, hij gaat waat hij dat zelf het best vindt. En daar kunnen onze machtsgeile bewindsvoerders klaarblijkelijk niet mee overweg. 

Het leuke is wel dat de markt altijd gelijk heeft. En dat stemt me telkens weer hoopvol.

Karl,

 

Soms moet je de burgers tegen zichzelf beschermen.

 

Als het 2 dagen windstil is, en er is een beetje temperatuursinversie (zoals vandaag) dan zitten we gevangen in een wolk met giftig fijn stof.

26% van het landoppervlak van vlaanderen is gebetonneerd !  ... maar voor de heer Van Eetvelt is dat nog niet genoeg.

 

Dit heerschap wil zo weinig mogelijk regeltjes die een ongebreidelde groei in de weg staan.

Waar denk je dat we aan dit groeitempo binnen 10, 20, 50 jaar aanbeland zullen zijn ?

Het word hoog tijd dat we stoppen met groeien, en dat we volwassen worden.

 

Of wil je naar chinese toestanden, waar in Peking de gemiddelde autosnelheid gedaalt is tot 15Km/uur, en waar je je alleen nog met een mondmasker in de betonnen vlakte kan begeven.

Het is nog maar enkeke decenia geleden dat de Chinesen 20Km/uur reden ... in de frisse lucht.

 

Geld, maximale winst, en groei zijn niet levensnoodzakelijk. ... een gezonde leefomgeving is dat wel!

Jammer geneog moeten veel mensen eerst kanker krijgen om dat te beseffen.

 

Dirk

 

Dirk, totaal naast de kwestie. Het is Van Eetvelt niet te doen om Vlaanderen toe te betonneren. Het is er hem om te doen dat wie hier rondloopt ook iets te doen heeft, en ik hoop/denk bij voorkeur dan nog iets waar het milieu goed bij vaart. Want je kunt even goed activiteit hebben waar economie en ecologie samen gaan, en eigenlijk gaan ze ook meestal samen als je als ondernemer wat hersens zitten hebt en lange termijn denkt. En dat ga je niet bekomen met een bende suffe ambtenaren die menen te moeten zeggen wat een mens mag doen met zijn vastgoed. Ik heb het hier niet over alle ambtenaren, maar ik doel precies op het clubje waar Van Eetvelt op doelt.

Trouwens, ik denk dat dat fijn stof voor een groot stuk veroorzaakt wordt door de verwarming van de huishoudens, of wat denk je dat een mazoutketel verstookt? Mensen die thuis zijn (niet werken) moeten toch ook warm hebben, dus? Ik weet het een beetje een simpele redenering, maar er zit wel iets in.

Ik zie wel niet in waarom je bij economische groei en winststreven het leefmilieu per sé moet bezoedelen. Ik denk dat overheidsinmenging (en overheidsbeslag) veel slechter is voor het milieu dan ondernemerschap; de Oeso heeft het onlangs nog bevestigd: de overheid verspilt 1/3 van haar uitgaven. Hoe ecologisch is dat dan wel?

Mijn god, wat een stereotype reacties hierop.

karl
stereotiep? misschien wel, maar dat was in zekere zin jou reactie ook, eigendom is heilig?
ik ken karel al wat jaartjes, en heb ook respect voor hem, al ben ik het niet altijd met hem eens.  het zijn altijd de ambtenaren die het gedaan hebben, en dat is ten dele onterecht.  ik zit in de milieuraad en kom derhalve nogal eens in contact met de stedebouwkundige ambtenaren, en die hebben het ook niet zo makkelijk.  ze zitten opgescheept met een erfenis van wanbeleid van jaren, dat van ons land het lelijkste land heeft gemaakt.  hen worden allerlei regels opgelegd, waar de overheid die ze oplegd regelmatig zelf haar voeten aan veegt.  die regeltjes komen van de politiek, en karel z'n voorganger is ook niet zo onschuldig op dat gebied.  ik denk dat eerder de politiek dan de ambtenarij daar een zware verantwoordelijkheid draagt. 
er wordt van de stedebouwkundige ambtenaars verwacht dat ze deze regels de ene keer met de grootste soepelheid (en dan druk ik me voorzchtig uit) - op aandringen van de lokale pappenheimers - interpreteren, en andere keren uitzonderlijk streng (op vraag van diezelfde heren). 
maar ik ben het grotendeels met je eens, behalve als het over de laatste paragrafe gaat.  ik ken een gemeente die quasi bestuurd wordt door 2 projectontwikkelaars, alhoewel ze niet in het bestuur zitten.  maar die slagen er wel in een bron van een lokale waterloop administratief te verleggen, zodat er naar hartelust gebouwd kan worden, want het is nu geen brongebied meer.  dat iedereen daar nu verzuipt in z'n kelder zal hen worst wezen.  en de ondergrondse parking is nu een gratis "carwash".  watertoets, procedures tot bij de raad van state e.d. hebben dat niet kunnen voorkomen.  en geloof me vrij, de stedebouwkundige ambtenaar in kwestie stond daar echt niet achter. 
als je de markt laat doen krijg je volgens mij wat we nu hebben, en zolang geld en macht de drijfveer is van wat de mens vooruitjaagd zal daar niet te veel aan veranderen vrees ik, alle goedmenende zelfstandigen, bedrijfsleiders, aannemers ten spijt.  helaas kan ik jou overtuiging wat de markt betreft niet delen.
overigens, belgie heeft nog 3 regeringen, we zitten nog niet zonder ;-)
hans d

Wel Hans, ik ben gelukkig om je reactie, want nu krijg is de kans de scheve indoctrinatie eens recht te trekken. En daarvoor ga ik terug naar de grondvoorwaarden van de vrije markt. Het is namelijk zo dat de vrije markt inderdaad haar zin doet, en als de vrije markt haar zin doet, dan krijg je... wacht. Het is ook zo dat de vrije markt door de overheid moet worden gegarandeerd, wil hij behouden blijven. Dat wil zeggen dat de overheid moet toelaten aan iedereen te handelen op basis van dezelfde grondbeginselen. Wat onlosmakelijk verbonden is met die vrije markt, dat is de volledige beschikbaarheid van informatie. En akkoord, dat lijkt misschien wel utopisch, maar dat is het eigenlijk niet helemaal. Als de overheid, in plaats van ambtenaren in te zetten in muffige burelen voor vanalles en nog wat van paperasserij waar niemand iets aan heeft, haar mensen zou inzetten om de burger te informeren over hoe de realiteit nu wel is, dan zou zij zich veel beter van har taak kwijten dan nu.

Concreet in jouw voorbeeld van de verzopen bouwers en de projectonwikkelaar met gemeentepolitieker-sponsering zou de overheid de burgers moeten informeren; pas op mensen want die grond kan mogelijks onder water staan. Als jullie daar willen bouwen, hou daar rekening mee. Het is niet nodig te verbieden; geen kat die op die grond een huis zet dat het risico loopt overstroomd te worden, tenzij een paalwoning misschien. 

Jouw voorbeeld is zowat het omgekeerde van wat ik kom te schetsen en ik ben akkoord, het zit in de aard van het beestje, maar daarom ook dat de overheid als eerste taak heeft de vrije markt te garanderen. Een taak die ze jammer genoeg niet voldoende op haar neemt omdat de politiek deel is van de beestjes die eigen profijt boven het algemeen belang stellen. Dit is dus absoluut geen vrije markt. Meer nog het is puur bedrog welk in een vrije markt situatie genadeloos wordt gekelderd, want iedereen weet dat het bedrog is; er staat namelijk bij die grond een groot bord met de waarschuwing: overstroomt dikwijls! De lokale zakkenvullende politiek en de haaien van de projectontwikkeling (we kennen ze) hebben er natuurlijk alle belang bij dat de mensen slecht geïnformeerd zijn.

Zie je nu op welke manier het wanbeleid van onze overheid, onder meer door altijd maar regeltjes uit te vinden, de vrije markt ondermijnt en de natuurlijke logische gang van zaken verstoort? Ik kan je juist dezelfde redenering redigeren over de recente bankencrisis, die was evenmin de schuld van de 'vrije markt', maar van falende overheidsinmenging. Maar dat is nog een stuk vuiler dan waar we het hier over hebben.

karl

helaas staat jou definitie van vrije markt heel ver van de realiteit.  niet dat ik me daar niet kan in vinden.  maar dit soort vrije markt is net zo utopisch als het socialisme, kommunisme, christendom.  stuk voor stuk prachtige theoriën, maar daarvoor moeten ons heer eerst de "nieuwe" mens scheppen. want met wat er hier nu rondloopt, kan je dat wel vergeten.

en gezien de feiten ben ik eerder voorstander van wat "begeleiding" van de overheid,  maar die overheid is natuurlijk ook verre van ideaal.  en dus zitten we eigenlijk in een straatje zonder einde. 

wat de bankenkrisis betreft, kan je het net zo goed schuiven op een gebrek aan overheidinmenging.  maar ik ben het met je eens dat met het soort overheid waar we mee opgescheept zitten (en dat telt voor zowat de hele wereld neem ik aan) je wat dat betreft niet veel kan aanvangen. 

en dus blijven we met een paar leuke theoriën zitten waar je dus weinig of niks mee kan aanvangen.

hans d

Hans,

Ik ben toch wat minder pessimisisch over mijn medemensen. Zoals ik mij nu bezig zie, dan werk ik opdrachten voor klanten van mij af, soms zonder enig geschrift, soms gewoon per telefoon de opdracht doorgegeven en soms met bedragen tot 5 cijfers. Ik maak iets goeds waar mijn klanten (en hun klanten) tevreden over zijn en zij betalen mij correct. Dat is ver van contracten en advokaten en gewoon gebaseerd op wederzijds vertrouwen. De vrije markt ten voeten uit; ik maak iets en verdien eraan en mijn klant koopt iets en ervaart daar meer voldoening uit dan het geld dat hij ervoor betaald heeft.

Merk op dat de 'theorie' van de vrije markt eigenlijk geen theorie is, maar een beschrijving van de empirie, en die empirie dat is nog steeds de wet van de jungle, hetzij in de vrijemarktversie zonder dat we voortdurend mekaars kop afbijten. Dit geheel in tegenstelling tot gekunstelde constructies zoals het communisme (geloof me, het opzet van het socialisme en communisme is misdadig en jammer genoeg wat nu aan het gebeuren is).

Maar zoals je zegt: de overheid sucks. En dat hebben we aan onszelf te denken, want we stemmen ervoor. Of niet? Ik zie al een tiental jaar een kentering, namelijk de afkeer van de politiek. VB en NVA krijgen een groot deel van de proteststemmen, er zijn mensen die publiek oproepen niet te stemmen; dat wil zeggen dat ze in de straat ook weten dat ze in Brussel niet goed bezig zijn. Meer nog, het feit dat ze nu al zo'n twee jaar zonder echte regering aan het zwalpen zijn, betekent eerder dat de politiek te ver van het volk staat dan de twist tussen de twee volkeren in ons land. En dat mijn beste Hans, is de vrije markt die komt piepen. Ze zijn de Russen ook niet kunnen blijven onderdrukken. Het lukt hier ook niet, ook al proberen ze het op een andere manier.

We wijken af. Ik raad je aan - mocht je tijd over hebben - om je eens te verdiepen in de mechanismen van de vrije marktwerking. Zeer boeiend en je gaat ook vlugger tussen de economische regels kunnen lezen. Heel verhelderend hoe je plots anders de media ervaart.

Enfin, we zijn heel ver van het oorspronkelijke topic, maar ik vond het toch nodig even door te bomen. Moest iedereen wat meer onderricht krijgen in hoe een economie werkt, zou men de mensen al veel minder leugens op de mouw kunnen spelden.

stond er dan een spiegelpaleis misschien karl (lol)

Nee, afgrijselijke rijwoningen in spuuglelijke felle kleuren op de rug van een berg zoals je eerder in het Rijselse ziet.

Pas op, ben ik daar tegen? Ja. Heb ik daar iets aan te zeggen? Nee. 

Uw insinuatie zegt veel over hoe u zelf bestaat.

klopt, ik heb gelukkig nog de nodige humor om die groteske theorien verwerkt te krijgen... ik denk er het mijne over, soit, we zitten hier niet aan de toog, dus bespaar ik me verder elke commentaar, vergeet niet af en toe ook es te lachen :)

Als u dan toch graag lacht, graag dan een mop om mee te lachen. Beetje creativiteit.

En als ik vragen mag, met welke theorie lacht u, want ik heb in ieder geval geen theorie verkondigd, louter een beschrijving van de werkelijkheid.

Ik weet dat ik het hier ver opengerokken heb naar een ander domein, maar Hans d was er een beetje naast aan het redeneren - en ik neem hem dat niet kwalijk, want we zijn elk wel ergens kind van onze eigen invloedssferen - dus wou ik het hem eens uitleggen hoe het dan wel in mekaar zit. Het curieuze eraan is, dat als je goed kijkt, hoeveel men soms roept van nee 't is niet juist, dat het dan als puntje bij paaltje komt, verdorie toch zo is. Tja.

nog even kort, want we wijken inderdaad erg ver af.

ik werk al jaren op vertrouwen, en heb daar nog geen seconde spijt van gehad, ook al werd ik al een paar keer "gekloot", je hebt er altijd die van de situatie proberen te profiteren.  maar dat neemt niet weg dat ik toch hardnekkkig zo blijf voortdoen. 

of ik pessimistisch ben over mijn medemens, nee, zeker niet, maar dat wil nog niet zeggen dat er geen hoop profiteurs tussen zitten. 

ik ken de mechanismen van de vrije markt, maar ben er tegelijk van, overtuigd dat je de mensen wat in toom moet houden, al is het maar om profitariaat in eender welke vorm te vermijden.  niet dat dat nu niet bestaat, dat zal wel onvermijdelijk zijn.  maar de perfect funktionerende vrije markt is ook maar een droom.  en dat ligt echt niet alleen aan de ambtenaren. 

overigens zitten de gevangenissen vol met "aannemers" die in de vrije markt geloven :-)

hans d

In Vlaanderen zijn we van het ene uiterste in het andere uiterste terecht gekomen wat wetgeving betreft.  Vroeger kon bij wijze van spreken alles en nu wordt alles geregeld en als dat nog niet zo is, zal er wel rap een wetgeving voor geschreven worden.  Met als gevolg een hele rits aan regels waar niemand nog aan uit kan en een hoop administratieve rompslomp.

We leven misschien wel in het lelijkste land ter wereld, maar al bij al vind ik dat we hier niet zo slecht hebben.  Het kan inderdaad beter, maar we hebben nu éénmaal een geschiedenis van wanpraktijken die we meedragen en dan heb ik het hier niet alleen over het beleid maar ook over mensen die vonden dat ze overal konden bouwen.  Ik ben dan ook voorstander van enige vorm van regels, maar die dan wel overal op dezelfde manier worden toegepast. De vrije markt zijn gang laten gaan is volgens mij geen oplossing want net als in de politiek zitten er in het gewone leven ook charlatans die denken dat ze alles kunnen en mogen.