Hoofd IAE Parijs waarschuwt voor peak oil

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.

Hallo allen,

 

er bestaat reeds een topic over peak oil (peak oil) en (olie weldra boven de 300 dollar?), maar deze vond ik te interessant om te begraven in een oude staart:

 

Het hoofd van de Parijse afdeling van het Internationaal Energie Agentschap waarschuwt nu ook voor dreigende peak oil. Deze persoon was lange tijd een fervent tegenstander van de theorie. Maar nu hebben ze hun berekeningen van een paar jaar eens bijgesteld, en zich behoorlijk verslikt. Ik ontwaar zelfs een lichte ondertoon van paniek.

 

Zie hier de link in het Engels: http://www.independent.co.uk/news/science/warning-oil-supplies-are-runn…

 

enkele citaten:

 

"the market power of the very few oil-producing countries that hold substantial reserves of oil – mostly in the Middle East – would increase rapidly as the oil crisis begins to grip after 2010"

 

"The earlier we start, the better, because all of our economic and social system is based on oil, so to change from that will take a lot of time and a lot of money and we should take this issue very seriously"

 

"I'm not very optimistic about governments being aware of the difficulties we may face in the oil supply"

 

"What we need to do is accelerate the mobilisation of renewables, energy efficiency and alternative transport."

 

mvg, Jurgen

Reacties

jurgen

volgens velen is peak oil al een paar jaar voorbij, maar durft niemand het hardop te zeggen.

<< "What we need to do is accelerate the mobilisation of renewables, energy efficiency and alternative transport." >> absoluut, maar zoals ik in een andere duskussie hier op het forum al meermaals gezegd heb is de volgorde fout, drastisch besparen moet op de eerste plaats komen, dan pas hernieuwbaar.

en dat alternatief vervoer, hoe ziet Dr Fatih Birol dat? gaan we met z'n allen terug op de fiets (zou geen slecht idee, zijn, en het komt beslist de ziekteverzekering ten goede) of met paard en kar? want de zoektocht naar echte alternatieven heeft men jaren laten liggen, de olie kon toch niet op, en vooruitdenken, daar krijg je maar hoofdpijn van.

hans d

 

Hallo Hans,

 

Dr Fatih Birol kan misschien komen zien op deze site ;-).

 

Wat voor mij belangrijk is aan dit artikel is dat we mogelijks op een keerpunt zitten: van ontkenning naar onthutsing aan officiële zijde.

 

Groeten,

Jurgen

 

nog een paar extra opm

Wat velen vergeten is dat we olie niet enkel nodig hebben voor transport en verwarming, maar dat er ook een hele scheikundige industrie van afhangt.

en dat onze landbouwproductie ook voor een groot stuk afhankelijk is van  olie.  Kunstmest en pesticiden bv worden gemaakt uit aardolie.

Dus niet enkel ons transport komt in het gedrang (dat is nog oplosbaar, desnoods idd allemaal op de fiets en met paard en kar ;-)), maar belangrijker nog is dat onze voedselvoorziening ervan afhankelijk is. En onze hele economie tout court is gebaseerd op de aanwezigheid van grote hoeveelheden goedkope, vlot verkrijgbare energie in de vorm van aardolie.  Neem de aardolie weg uit de wereld en de economie, en de boel stort in elkaar....

Aan de landbouw kunnen we iets doen.  Als je weet dat nu 50 tot 70 % van alle graangewassen in de VS gebruikt worden als veevoeder, dan begrijp je zo dat als we met z'n allen minder/geen vlees/zuivel eten dat we al een stuk gered zijn....

groetjes

Toon

Op de andere site hebben we het hier reeds over gehad. Dit is toch wel een wereldprobleem, en dit zal niet door de bankiers worden opgelost.

 

Het is een feit dat in de eerste jaren er meer en meer zal worden geïnvesteerd in kolencentrales (China, Verenigde Staten, Duitsland, zelfs Nederland). Zullen deze reeds een verbeterde cyclus aanwenden, gelijk besproken in de site "Kernenergie, NEE BEDANKT"? Zullen de wetenschap en de maatschappij op tijd klaar staan om een overstap naar nieuwe technologieën te maken?? De alarmklok luidt nog niet hard genoeg. Kleinschalige projecten zijn in feite niet meer dan de spreekwoordelijke druppel op een hete plaat. Besparingen hebben een groot potentieel, maar dat zal op verre na ook niet volstaan.

 

De consumptiemaatschappij gelijk nu is niet langer houdbaar. Er zal op grote schaal moeten worden geïnvesteerd (schept ook werkgelegenheid) in CO2-besparende energieopwekkers. De discussie blijft open.

Lees dergelijke berichten binnen hun eigen kontekst.     Een economist bekijkt aanbod/vraag en de daaruitvolgende prijsvorming.   Hij relateert dat naar de huidige situatie,  waar we onderaan een economische cyclus zitten,   en goedkope olie een belangrijke factor is om de economie terug te laten aantrekken   (dus :  economische welvaart creeren).    Ik heb daar toch al wel enkele vragen bij.    Het is een gegeven dat er de laatste tien à vijftien jaar geen echt belangrijke nieuwe olievelden zijn gevonden,   dus gaat iedereen ervan uit dat we het met de (gekende)  reserves moeten doen die er in de huidige velden bestaan.   Eerste onbekende.   Want tot hiertoe bleek vooral dat deze schattingen soms veel te hoog,   maar ook dikwijls veel te laag zijn.    Tweede onbekende  :  arabische landen (vooral saoudi-arabie)  zijn weinig transparant om inzage te geven in de hoeveelheid van hun zwarte goud.      Via hun salafistische flink gesponsorde missionering houden ze veel andere arabische landen en de eigen bevolking dom,   en spelen ondertussen eerste viool in de OPEC.     Onder de goedkeurende blik van de traditionele bondgenoot USA.     Irak is een land waar elke prof die aan zijn studenten wil uitleggen wat geopolitiek echt is,  urenlang moet blijven stilstaan.    Geen enkel land gaat ook maar één europese of amerikaanse soldaat zijn leven laten in gevaar brengen om de zogenaamde democratisering van  dat arabische land te helpen.   Grow up !   Het gaat om olie,   en niets anders.   (plus :  een natuurlijke vijand helpen in stand houden om Iran tegengewicht te geven,   maar dat is een ander verhaal)

Twijfelt daar iemand aan ?   stel je dan de vraag waarom wij Mubarak van Egypte,  die een echte diktator is,   de absolute vrijheid geven om te doen wat hij wil zonder één woord van kritiek vanuit het westen.      Reden :  who cares ?  ze hebben geen olie.     Westerse natiestaten hebben alleen interesse in democratisering in arabische landen,   als de heersende klasse ons niet goed gezind is,  en ze olie hebben.   Als ze ons wel goed gezind zijn  (saoudi-arabie)  mogen ze theocratische dictaturen blijven.  

 

Olie tekort ?    Goed idee is om vooral te kijken naar de gespecialiseerde grondstoffenfondsen.    Ik heb meer vertrouwen in Carmignac Gestion bijvoorbeeld,   die zich specialiseren in opvolgen van aandelen van bedrijven die toeleverancier zijn van de olienijverheid.    Als dergelijke bedrijven het moeilijk krijgen,  pas dàn moet je panikeren.   Want dat wil dan konkreet zeggen dat geen land/bedrijf  nog wil investeren in het zoeken van NIEUWE oliebronnen.   En wie die markt volgt,   weet dat daar geen probleem is.   

De prijspieken voor olie die we gehad hebben,   waren voor een flink stuk artificieel,   pure speculatie,  termijncontracten die een enorme leveraging op de prijsvorming teweeg brachten.    Heel technisch allemaal,   maar belangrijk om te beseffen dat die niet direkt een echt belangrijk tekort aan olie als oorzaak hadden. 

Ecologisch :  is dat allemaal belangrijk ?   ja natuurlijk,   je moet weten hoe dat werkt.    Maar als je nu een aandeel petrofina of andere vijf jaar geleden hebt gekocht,   tel dan je winst maar uit.       Doomsday scenario's  voor olie bestaan al sinds de jaren '80,   ze bleken steeds achter de waarheid aan te lopen.

 

Zoals gezegd in een antwoord hier :  olie is veel meer dan vervoer,   de bijna volledige petro chemie draait daarop.     Als er morgen een echt en belangrijk tekort is,   dat niet kan opgevangen worden door de prijselasticiteit,   dan gaan we naar de ergste recessie die de wereld ooit gekend heeft.       Mijn persoonlijk standpunt  :  ik geloof niet dat dat zal gebeuren.      Een deel van de EU werkt serieus,  welliswaar in stapjes,  in de goede richting door (vrijwillige)  besparing te promoten.   Dat werkt.   10 jaar geleden vonden alle bouwers dat het gezeik over isolatie iets voor geitenwollensokkendragers was.    Nu vragen kandidaat bouwers zelf of er wel voldoende isolatie in hun geplande nieuwbouw is voorzien.    Vroeger stookten we met dertig jaar oude ketels,  nu investeren mensen in hoogrendementsketels.    Zonnepanelen was iets voor Pipo's,  nu plaatsen we er tienduizenden in een jaar.   Mensen evolueren,  zolang je ze goede argumenten aanrijkt.       De industrie :  dat is nog het meest indrukwekkende.    Alle bullshit ten spijt verbruiken nieuwe én zware duitse zescilinders van 2009 veel minder dan die van pakweg 15 jaar geleden,    en gaan dus ook (heel)  veel minder vervuilen.  Welke auto gaat nu nog zoals 15 jaar geleden 10 à 12 liter per 100 km verbruiken ?      In de fabrieken is het ook idem,   elke ingenieur kan je bevestigen dat verbruik nu een heel belangrijk onderdeel is geworden voor elke investeringsbeslissing.      Het is niet omdat je het doet omwille van besparingsredenen en niet omwille van een ecologisch bewustzijn,   dat je je doel niet bereikt.  

De groene beweging heeft een historische fout begaan door bio brandstoffen haar huidige status te geven.     Het is misdadig om mais te kweken om daaruit bio ethanol te maken voor brandstof.      Lees dit laatste in kombinatie met de sterk protectionistische landbouwpolitiek van de EU en de USA.  

Ja,  het is niet echt rationeel om massaal veevoer te kweken om daarmee vlees te kweken.   Nee,  dat kun je niet gedwongen bijsturen.    Dat krijg je nooit aan de bevolking verkocht.     Elke economist weet dat de vleesconsumptie in china zeeer sterk zal stijgen  :  gewoonweg omdat het inkomen stijgt.    Ga je de nieuwe consumenten in china verbieden van ook een mals biefstukje te eten ?    Forget it.  

 

Ik stel hier heel bewust een aantal zaken heel erg wit/zwart.   Maar ik doe dat gewoon om aan te geven dat je grondstoffenproblematiek écht niet met wat slogans kunt benaderen.      Dit is enorm kompleks.

peter 1962

ik vrees dat jou kalender wat achterloopt, de olieprijzen zijn bijna weer op het peil van een jaar geleden, en de beurzen trekken al weken terug aan.

Hans,  ik zei dat we onderaan een economische cyclus zitten.   Dat is heel wat anders dan onderaan een beurscyclus.   De beurs anticipeert,   loopt altijd zes à negen maanden voor op de economische cyclus.      Waarom trekt een deel van de beurs nu al weken aan ?  Omdat er een extreme daling had plaatsgevonden,  irrationeel gedrag & paniekverkopen door beleggers,   en fondsen die verkoopgolven moesten doen om het deel van de klanten die wilden uitstappen terug te kunnen betalen.   Zelfs al wouden ze niet verkopen,  ze moesten wel.     Veel aandelen waren begin maart zo spotgoedkoop,   dat beleggers met wat meer inzich terug zijn gaan kopen.    Gevolg :  de prijs stijgt en de beursindexen stijgen terug.      Of dat echter al struktureel is,  is nog een open vraag.     

Grondstoffenprijzen,  en zeker ook olie,   zijn extreem cyclisch en hebben ook hogere pieken,  en maar kennen dus ook lagere bodemkoersen.     Wat echter in heel belangrijke mate de pricing is gaan beinvloeden de laatste jaren,  zijn termijncontracten,  dus puur speculeren dat de prijs bv binnen een jaar op een waarde van X staat.     Daar is een heel grote handel in,   en dat heeft impakt op de prijs van de olie zelf.     Een ander aspekt van grondstoffenprijs :  als er een echte economische crisis is,    dan gaan bedrijven hun voorraden,   zeg maar hun stock,   verkopen en niet direkt nieuwe grondstoffen kopen.    Dat hebben we vanaf het derde en vierde kwartaal van vorig jaar gezien.  Cash genereren zonder nieuwe bestelling van grondstoffen dus.    Gevolg :  daling van de grondstoffenprijzen.    Trekken die nu terug aan,  dan is dat omdat de voorraden in de industrie sterk lager liggen dan een jaar geleden;   Ze moeten wel bestellen of de machines vallen stil.    Logisch dat de prijs nu hoger ligt dan enkele maanden geleden.  

Maar al die zaken zeggen ons niets over het bestaan van oliereserves op zich.    Wie louter op basis van de olieprijs denkt dat hij een indikatie heeft van de in de natuur aanwezige voorraad olie,  vergist zich.  

peter

je hebt gelijk als je zegt dat de prijs van de ruwe olie geen indicatie van de aanwezige voorraad is, maar de trend is wel duidelijk. momentopnames liegen wel eens, maar gemiddelden veel minder. en het maakt uiteindelijk geen zak uit of we nu nog voor 20, 40 of 60 jaar olie hebben, er komt een eind aan de goedkope prijzen, en het is niet denkbeeldig dat binnen een jaar of 2 de prijs nog eens verdubbeld of verviervoudigd. en uiteraad is dat hetzelfde met de grondstoffenprijzen. je mag nog zo'n groot vat hebben, als je er alle dagen wat uittapt, zal dat ooit leeg zijn, dat is geen doomsday scenario, dat ik simpele logica die het kleinste kind kan verstaan. maar het resultaat kan wel een doomsday scenaria zijn als we er niet op anticiperen! en naar mijn bescheiden mening wordt het hoogste tijd daar aan te beginnen.

waarom zouden die gespecialiseerde bedrijven en producenten panikeren? ze spinnen allemaal garen bij die hoge prijzen, de oliemaatschappijen hebben geen krisis in hun resultaten! en bedrijven denken op korte termijn.

hans d

Hans,  juist.    Er komt hoedanook een punt waarop de voorraden zullen uitgeput zijn,   na eerst een lange periode van tekorten die steeds groter zullen worden.    Daarover bestaat geen enkele twijfel.     Voor mij is een van de zorgwekkendste faktoren de enorm toenemende olieconsumptie van China,  maar ook van andere aziatische landen.      Terwijl wij (te) langzaam stapjes zetten in de richting van minder verbruiken,   zijn er lander die hun prioriteiten voor 100% leggen in de uitbouw van hun industrie.  

China is nog lang niet aan het einde van zijn industriele expansie,   en india al evenmin.    En al die nieuwe consumenten willen allemaal auto's kopen,  goedkope auto's  waar verbruik en emissie niet echt bovenaan het prioriteiten lijstje staan.  Die twee landen samen hebben 1/3 van de wereldbevolking.    Als de overheid daar niet snel een aantal zaken gaat beginnen sturen,   stevenen we af op enorme problemen.  

De reden dat auto's nu minder verbruiken,   zijn de emissienormen.    Die zorgden voor enorme verbetering van verbrandingsprocessen.    En de noodzaak van minder te verbruiken.       Moesten de nieuwe industrielanden de europese normen overnemen,   dan ga je in enkele jaren tijd daar dezelfde evolutie zien als bij ons.  

Maar dat zal allemaal maar kleine beetje helpen,   fundamenteel is er nog geen oplossing.     We zijn zelfs op een bepaald ogenblik de verkeerde richting uitgegaan door op ondoordachte manier bio brandstoffen te gaan promoten.   Zuid amerikaanse landen die landbouwgrond enkel nog gebruiken om dure bio ethanol te maken...

Dingen waar ik in geloof :  uitbouwen van recyclage capaciteit voor plastic,   verbranden van plastic moet stoppen.   Plastic neemt een enorm groot aandeel van de olieproductie voor zich.    Auto's  :  bij vervanging moet er verplichte sloping komen,   geen hypocrisie door oude auto's   naar Polen of Marokko te exporteren.    Emissienormen voor de industrie niet langer verhandelbaar maken,   nu speelt men daar spelletjes mee.    De overheid moet sneller en veel meer in windkracht investeren.    En systematisch bouwvergunningen toekennen,  nu spelen gemeentes daar een degoutante rol in door de boot af te houden  (nimby syndroom)

Dat zal allemaal onvoldoende zijn,  maar toch is het noodzakelijk. 

peter

je hebt gelijk, maar we zitten met een enorm probleem, gaan wij die landen verbieden te doen wat wij gedaan hebben om onze industrie groot te maken? is nogal kolonialistisch niet?  als we het hen al moeten verbieden, dan is het aan ons hen de mogelijkheden en tools te geven zich verder te ontwikkelen zonder vervuiling (of minder).

wat de sloop betreft, dat is ook weer een dubbel ding, uiteindelijk gooit die marrokaan een auto weg die 25 jaar oud is voor een auto die 10 jaar oud is, en dus toch ook weer wat beter scoort. en een 10 jaar oude golf kopen om een 25 jaar oude chevy te vervangen is niet zo'n slechte zaak denk ik

het is sowieso een heel moeilijke materie, er zijn zoveel kanten aan, en je moet met zovele aspecten rekening houden, dat je op den duur niet meer weet wat goed en slecht is.

al die kyoto-conferenties vervuilen waarschijnlijk meer dan dat ze ons milieu verbeteren, en hoe zit het met die enorme servers die wij gebruiken om onze diskussies op te zetten???

hans d

De petrochemie maakt enorme hoeveelheden kunstmeststoffen terwijl we met een enorm mestoverschot zitten.

Hoog tijd om energie uit oa varkensmeszt te halen en de rest als gedroogde mestkorrels gebruiken

Heel wat soorten varpakkingsplastiek heeft nu al alternatieven.

Blijven de medicamenten.

Natuurlijk kan de petrochemie niet zonder olie maar wel met veel minder en die schaarste is heel relatief. Er zal inderdaad een schaarste komen aan goedkope, gemakkelijk op te pompen olie maar er is nog een enorme hoeveelheid die moeilijker kan opgepompt worden en dus veel duurder zal zijn.

Eigenlijk is dit misschien nog zo slecht niet vooral in tijden van crisis wordt de mens inventief. De prijs van een verplaatsing is altijd relatief in verhouding tot andere energiebronnen die nu duurder zijn dan de huidige motoren maar ooit goedkoper, milieuvriendelijker zullen zijn ???

@ jef 14  :  kunstmest,  komt dat uit de petrochemie ?   ik dacht dat natrium,  kalium en potasium als erts worden gedolven ? 

@Peter 1962:

Planten hebben ook veel stikstof nodig. In de moderne landbouw komt dat via een afgeleide van ammoniak. Ammoniak is NH3. 1 eenheid stikstof, 3 eenheden waterstof.

Voor stikstof wordt lucht, die voor ongeveer 80% uit stikstof en bijna 20% uit zuurstof bestaat, als "grondstof" genomen.

Het zijn beide gassen, met een relatief dicht bij elkaar liggend soortelijk gewicht. Stikstof wordt vloeibaar bij -196 graden Celcius, en zuurstof bij -183 graden Celcius. Dit verschil wordt gebruikt om de twee te scheiden. Daarvoor wordt de lucht extreem sterk afgekoeld, tot de zuurstof vloeibaar wordt en alzo van de stikstof gescheiden kan worden. Het zal duidelijk zijn dat hiervoor behoorlijk veel energie nodig is.

De waterstof wordt op chemische wijze bekomen. Dit kan uit petrolium, of via steenkool. Andere manieren zijn mogelijk, maar meestal duurder.

Alles bij elkaar genomen verbruikt de productie van kunstmest een aanzienlijk deel van alle in de wereld verbruikte energie. Een energieschaarste zou de prijs van kunstmest daardoor de hoogte in kunnen slingeren.

mvg,
Jurgen

 

Planten hebben toch geen kunstmest of petroleumindustrie nodig om goed te kunnen groeien??

Klopt Dirk, maar organische meststoffen vragen wat meer vakkennis, en vooral wat meer moeite.

patrick

daar heb je gelijk in, maar er is denk ik toch 1 zwak puntje, nl.stikstof.

je kan natuurlijk terugvallen op een drieslagstelsel met vlinderbloemigen, maar dat is vrees ik op grote schaal moeilijk, vooral ook omdat stikstof nogal snel op geraakt. potas en kalium daarentegen hebben dat probleem niet zo. zeker de bladgroenten in grote mate telen zonder extra stikstof  wordt een hele opgave.

hans d

Klopt Dirk,

planten hebben geen kunstmest nodig. Maar met kunstmest heb je veel gemakkelijker een grote oogst. Dezelfde oogst is moeilijk te halen met arbeidsintensieve organische bemesting.

Organische bemesting is ook een proces van jaren: je moet een goede humuslaag opbouwen. Met kunstmest kun je jarenlang de bodem laten verschralen, en toch een goede oogst halen. Je zult vaak alleen wat meer kunstmest moeten gebruiken. Als je op zo een schrale bodem plots geen kunstmest meer gebruikt, en het organisch probeert, dan zullen de eerste oogsten zwaar tegenvallen. Dat is wat massaal dreigt te gebeuren als de energieprijs plots een felle opstoot kent.

mvg,
Jurgen

jurgen

maar op die manier ben je natuurlijk al wel jaren verkeerd bezig!

Dat klopt Hans,

maar wat doen we er aan? 't Is net zoals met de energieconsumptie. We hadden het probleem ook al jaren geleden moeten aanpakken. Maar in beide gevallen zal de realiteit ons mogelijk met de neus op de feiten drukken. Op al dan niet zachte wijze.

mvg,
Jurgen

NIETS!

de enige manier is net zoals met de energieconsumptie, nu direct aanpakken en langzaam beginnen af te bouwen. maar ik weet het wel, dat zal niet gebeuren, pas als het water ons aan de lippen staat, en dan is het mogelijk te laat.

het is wat mij betreft exact dezelfde diskussie als die over kernenergie, we putten alles uit, zonder iets in de plaats te geven. en als het op is gokken we erop dat daartegen de wetenschap iets nieuws bedacht heeft, zodat we weer 25 jaar verder kunnen. en daartegen vinden ze (daar gaan we dan gemakkelijkheidshalve van uit) wel weer een andere tijdelijke oplossing.

dat doen we in plaats van de enige logische reactie, laat ons sparen we we kunnen. de techniek staat zover dat we veel kunnen sparen zonder aan comfort te verliezen, waarmee we op termijn profijt doen, meer comfort, minder betalen, en we laten nog wat over voor wie na ons komt.

in elk geval zijn er heel wat mensen die er wat proberen aan te doen, dat is ook een van de bestaansredenen van dit forum, het vroegere 'energieforum'. maar we zijn nog met veel te weinig, dat staat buiten kijf.

hans d

1 ding is zeker  :  mijn kennis van chemie is ondermaats  :-)

Het stuit inderdaad tegen de borst dat we enerzijds met gigantische mestoverschotten zitten,   en anderzijds kunstmest maken/gebruiken omdat die zo goedkoop  is. (wellicht ook omwille van efficientie)  

Dat bemesting een basisvoorwaarde is om op efficiente manier aan teelt van gewassen te doen,   kan niet ernstig betwist worden.   Onze kleinschalige landbouw overleeft nu nog nauwlijks,   vergelijk de omvang van de bedrijven in frankrijk maar met de keuterboerkes bij ons.    

 

Maar het is erg,  heel erg,  dat we overschotten van natuurlijke mest niet aanwenden.    

De ene teelt is natuurlijk de andere niet,  maar zou een gefaseerde overstap op natuurlijke mest een oplossing kunnen zijn ?  Ik bedoel :   de overheid stuurt aan op het volgende,   mits posititieve incentive  :  een boer die een hoeveelheid X gebruikt heeft aan NPK onder welke vorm dan ook ,   mag in jaar n+1 nog 80 % als kunstmest gebruiken,   en moet 20% natuurlijk bemesten   (zo kan/moet hij zijn grond daarop beginnen voorbereiden).   In jaar n+2 mag hij nog 70% kunstmest en 30% natuurlijke mest gebruiken,  in jaar n+3 ...   enz enz.       Na drie-vier jaar moet die grond toch voldoende voorbereid zijn op een groter % natuurlijke mest om dan na verloop van tijd volledig over te kunnen stappen ?  Of zie ik iets over het hoofd ?    

Zo krijg je toch een gelijkdelijke vermindering van kunstmest,   en is het mestoverschot na enkele jaren opgelost.    De dan nog bestaande overschotten kunnen via de klassieke verwerking (nee,   geen lozing...)  weggewerkt worden.     Ik denk dat de overheid op dit moment al perfekt in kaart heeft,   welke landbouwer welke hoeveelheid mest produceert.   (zelfs de transporten zijn perfekt in kaart gebracht)

Utopisch ?    

peter

kleinschalige landbouw overleeft nauwelijks, omdat het systeem verkeerd ineen zit. de prijzen van de landbouw stijgen nauwelijks, al de rest schiet de hoogte in. om een eenvoudige vergelijking te gebruiken, vroeger moest je een uur werken om een brood te verdienen, nu verdien je 5 of meer broden per uur.

natuurlijk kan je overschakelen, maar we moeten er dan asap aan beginnen, maar dat zit er nog altijd niet in.

natuurlijke bemesting zal allicht niet volstaan voor het soort grootschalige landbouw zoals we dat nu hebben, maar als de hoeveelheid kunstmest met 75% kunnne verminderen, zal dat toch al een pak schelen. en de grond en ons voedsel varen er wel bij.

 

Peter,

ik ga niet pogen mij voor te doen als een expert landbouw. Dat ben ik niet.

Maar ik denk dat het probleem met het mestoverschot niet een probleem is van teveel mest, maar een probleem van te veel vervuilende stoffen in die mest. Er zitten bijvoorbeeld te veel nitraten in beer. Bij kunstmest is het een stuk eenvoudiger: de producent bepaalt zelf wat hij er in steekt.

Om de kwaliteit van de mest te verbeteren bestaat er mestverwerking. Dit kan bovendien (in sommige processen) nog biogas opleveren. Dit wordt voor een deel van de mest reeds gedaan, maar is relatief duur.

Mocht alle mest op deze manier verwerkt worden, dan is er wereldwijd nog steeds behoefte aan kunstmest (bij ongewijzigde landbouwpolitiek). In België weet ik niet of dit ook klopt. Veel veevoeder uit bvb Brazilië wordt hier "omgezet" tot vlees en mest. Niet alle mest is hier dus afkomstig van eigen geteeld veevoeder.

mvg,
Jurgen