Hotfill Miele: regenwater + warmwater?

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.

Hallo,

Wij hebben een hotfill Miele wasmachine besteld, waarop je één aansluiting hebt voor koud leidingwater en één waar je hetzij regenwater, hetzij warmwater op kan aansluiten. Ik wil sowieso warm water aansluiten (machine staat vlakbij ketel met zonneboiler).

Ik ben echter geneigd om op de koudwaterleiding regenwater aan te sluiten. Bij Miele zelf weten ze geen details rte geven over waarom dit niet zou mogen, enkel dat er geen garantie op degelijk waresultaat is als de machine niet wordt gebruikt zoals voorgeschreven.

Vandaar de vraag: heeft er iemand enig idee wat de reële risico's kunnen zijn? Contaminatie van het leidingwater (of de ketel...), minder goed spoelen met zacht water (dat lijkt me minder belangrijk?), ... ?

Alvast bedankt,
Tom.

Reacties

tom

't is gewoon verboden, dat lijkt mij al voldoende.  en dan gaat het natuurlijk over het besmettingsrisico dat je loopt als je drinkwater en regenwater mengt.  overigens zijn daar al een dozijn vraagstaarten aan gewijd.

hans d

Ik vind het jammer dat deze vraagstaart zo bruusk afgesloten werd.

De gestelde vraag is precies de mijne.

Dat dozijn vraagstaarten waar de oplossing staat, heb ik niet gevonden.

Ik weet dat er geen leidingen regen- en leidingwater onder druk samen mogen komen om contaminatie tegen te gaan.

Maar ik vraag me dus samen met Tom (een jaar geleden) af of dit het is geval bij deze wasmachine.

Ik stel me voor dat het het perfect toegelaten is om boven een bad een koude regenwaterkraan te hebben en een aparte warme leidingwaterkraan. In het bad mag ik mengen wat ik wil, dunkt me.

Net zo stelde ik me dus voor dat ik water van verschillende oorsprong kon in die Miele wasmachine kon laten lopen. (Meer bepaald koud regenwater - i.p.v. koud leidingwater - combineren met warm leidingwater.)

Wat Hans hier zo scherp als 'gewoon verboden' aanduidt, vind ik elders op het forum enkel i.v.m. mengkranen. Daar mag (koud) regenwater niet met (warm) leidingwater gemengd worden.

 

Misschien kan Hans zelf zijn antwoord nog even verduidelijken?

 

Bedankt alvast,

PieterBob

Beste,

Ikzelf heb de stelling uiteindelijk inderdaad maar gewoon voor waar aangenomen zonder een verklaring te vinden. Het feit dat we (nog) geen regenwaterinstallatie hebben heeft de aanvaarding natuurlijk aanzienlijk vergemakkelijkt. Maar ik overweeg die wel nog te plaatsen, zodat het antwoord me nog steeds interesseert.

Het toestel laat wel toe om koud water met regenwater te magen, zodat beide stromen toch duidelijk gescheiden moeten zijn. Anderzijds kan je ervoor kiezen om het koud te mengen met warm water. Maar warm water mengen met regenwater kan niet - het koude leidingwater moet steeds op dezelfde aansluiting geplaatst worden. Als je het mij vraagt is het toestel technisch perfect uitgerust om koud regenwater met warm water te mengen, maar is de programmatuur er gewoon niet op voorzien of zoiets.

Vreemd dat dat extra stapje niet is gezet door Miele op dit toestel dat zich qua prijs toch in de top profileert. Voor het overige hebben we het toestel binnenkort twee jaar in gebruik met prima resultaat. Zeer gebruiksvriendelijk toestel - het technische vernuft merk je verder eigenlijk niet.

Vriendelijke groeten,

Tom

Het klopt dat regenwater strikt gescheiden moet blijven van drinkwater.

Dus het regenwater moet in een aparte leiding toekomen.

Als de stromen in het toestel ook gescheiden blijven zie ik niet goed waarom het verboden zou zijn.

Thuis gebruiken we voor het sanitair warm water ook regenwater.

Bij de aftappunten komen 2 kranen toe eentje met verwarmd regenwater en 1 met drinkwater.

Zo ver ik weet kan er op die manier geen contaminatie optreden en is er geen enkel probleem.

Gescheiden kringen binnen het toestel is één zaak. De bijkomende voorwaarde om toegelaten te zijn, is een vrije uitloop van minstens 2 of 4 cm hoogte (al naargelang de bron, zoals bij automatisch bijvullen van regenwatertank bij droogte). Of dat al dan niet het geval is, kan misschien bij Miele nagevraagd worden.

Ik heb een simpele (inox) WW op regenwater. Pomp draait een uurtje als je op een knop drukt. Later ga ik dat nog vervangen door een reed schakelaar aan de deur van de waswachine. Het regenwater wordt dus eerst via buffervat opgewarmd.

 

Regenwater + leidingwater aansluiten op 1 toestel mag dus niet. Je kan dat trouwens gewoon vragen een de watermaatschappij.

 

 

 

Wacht even. Dit gaat me te snel.

De eerste reactie herformuleert kernachtig mijn (/de) vraag: "Het regenwater moet in een aparte leiding toekomen. Als de stromen in het toestel ook gescheiden blijven zie ik niet goed waarom het verboden zou zijn."

Hamvraag wordt dan: kunnen de twee stromen elkaar contamineren in het toestel.

Als ik het goed begrijp zegt de volgende reactie dat ze elkaar niet kunnen contamineren voorwaarde dat er "een vrije uitloop van minstens 2 of 4 cm hoogte" is. (Na te vragen bij Miele; trouwens waar heb je die voorwaarde vandaan? - dat interesseert me wel.)

Maar dan volg ik de conclusie niet helemaal: "Regenwater + leidingwater aansluiten op 1 toestel mag dus niet. Je kan dat trouwens gewoon vragen een de watermaatschappij."

Nog eens met de vergelijking van het bad. Als een wasmachine gevuld wordt zoals een bad, 'uit aparte leidingen', dan eens met dit soort water, dan weer met een ander soort water ('met minstens 2 of 4 cm vrije uitloop'), is er toch geen probleem?

Wat heb ik verkeerd begrepen?

 

Merci voor jullie antwoorden,

Pb

Voorwaarde vrije uitloop kan bijvoorbeeld hier gevonden worden:

http://www.water-link.be/_uploads//documenten%20water-link/technisch_re…

pagina's 45 en 46, hier is spraken van minstens 2cm in het ene geval (manueel) en 2x 2cm in het andere geval (automatisch)

 

Ik vermoed dat dit ook van toepassing kan zijn op andere toestellen dan vlottertanks om regenwaterput aan te vullen.

 

Mvg, Marc

Awel 't komt er vrij simpel op neer dat als je de kranen open zou laten (bv door een defect) dat het regenwater nooit in de drinkwaterleiding geperst kan worden of in contact komt met de drinkwater leiding. Er moet dus een overloop zijn. Een bad zal overlopen waardoor het waterniveau nooit tot aan de kraan komt. In een wasmachineben je daar niet zo zeker van.

Aha! Merci. Dát is klare taal.

Maar de aansluitingen op een wasmachine staan altijd 'open'.

Dus het vermoeden zou dan zijn dat Miele dit soort veiligheid voorzien heeft in één richting - en als je op de machine aanduidt dat je koud leidingwater en koud regenwater gebruikt. Maar dat het in de andere richting - en met de instelling hotfill - dus niet veilig is.

Conclusie, dunkt me: na te vragen bij Miele zelf.

Nog eens bedankt allemaal.

Pb

Misschien dat er in de toekomst goedgekeurde wasmachines op de markt komen war beide aangesloten kunnen worden.  Voorlopig zal het behelpen zijn met een warmtewisselaar, zoals eerder beschreven, als je toch op een of andere manier beide wilt combineren.

Ik heb dat es opgezocht of nagevraagd ooit en ik dacht dat in de handleiding stond dat je dat niet mocht. Dus je dat je geen SWW samen met regenwater mag aansluiten op dat ding. Dat was voor een Miele All-water. Aangezien we een buffervat van 1000l met een hoopje zonnecollector hebben staan heb ik dat dus opgelost met een simpele WW en pomp.