houtsoort HSB ?

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.

Na veel lezen op dit forum twijfel ik nog steeds welke houtsoort te nemen voor mijn HSB...

Is de meerprijs het waard om bv oregon te nemen voor het skelet?
Biedt oregon dan ook een betere bescherming tegen insecten? (er wordt normaal niet geïsoleerd met isofloc die ook voor bescherming zou zorgen)

Of blijven we beter gewoon bij gedrenkt vuren of grenen?

Reacties

Jaren geleden drenkte men "Oregon" met spul dat Arsenicum-derivaten bevatte. Vandaar het sprookje over Oregon dat insecten het niet aantasten.

Of je dus Oregon neemt of Vuren of Grenen, als ze niet "gedrenkt" zijn worden ze vroeg of laat aangetast door insecten. Als je het door een vakman laat plaatsen dan zit die met handen en voeten gebonden aan de EU-normen. Volgt hij die niet dan kan je hem zelfs na de gebruikelijke 10 jaren aansprakelijk stellen voor insectaantasting in je dakhout (daar zijn précédenten van in onze Belgische Rechtsspraak).

Als je het zelf plaatst dan kan je natuurlijk ook altijd overwegen om één of ander alternatief beschermingssysteem voor je hout toe te passen (maar dat zijn dan in dat geval géén insect-"dodende" middelen).

Of je kan het dak laten plaatsen en op de factuur tekenen dat je het zelf gaat behandelen (wat je dan met één of ander alternatief product kan doen).

 

 

Rudy,

 

Het kernhout van "kernhoutbomen" zoals douglas is wel degelijk beter bestand tegen schimmels en insecten dan bvb vuren!

Als je bovendien een correcte opbouw toepast (dampopen/luchtdicht) dan maken schimmels en insecten geen enkele kans.

Er bestaat gevaar voor aantasting door huisboktor als je bouwt in de maanden dat de beestjes rondvliegen (zomer)

als je bouwt in het voorjaar, of najaar, en het skelet meteen afwerkt langs binnen en buiten, en meteen isoleert, is aantasting volledig uit te sluiten.

 

Er is dus geen enkeke reden om je hout met chemische troep te behandelen.

 

Dirk

Dirk:

Ja dat klopt inderdaad,... maar je moet maar 1 stuk hout of houtafval hebben waar eitjes in zitten en je bent vertrokken. En dat volgens mij al simpel via het transport of tijdens een opslag in een magazijn. 

Zo gaat het volgens mij momenteel ook met de termieten. Die signaleerde men een tweetal jaren geleden nog maar op de hoogte van "Parc Notianal du Morvan" in Frankrijk. Heden trof men reeds termieten aan in het zuiden van Belgie! Denk maar aan de strenge maatregelen die Australie stelt bij het palethout dat via haar havens binnenkomt, dat is mijn insziens in deze context niet onterecht.

Ik vrees dat er in Belgie nog regelmatig houtconstructies geplaatst die niet voldoen aan de EU-normen. Het lijkt soms dat het prijskaartje bij calamiteiten niet afschrikwekkend genoeg is (bv.: duizenden Euro's voor het curatief behandelen van een dak).

Er zijn nu reeds précédenten in onze Belgische rechtspraak waar 14 jaren na het bouwen van de woning insectaantasting vastgesteld is in de dakconstructie en waarbij de vakman en de houthandel aansprakelijk gesteld werden. En het resultaat is dat de bouwheer van de regen in de drop komt want het hele dak moest behandeld worden met een curatief product (ipv van 'geen' product of een preventief product wat hij oorspronkelijk niet wenste...).

 

 

 

 Bedankt Dirk,ik deel geheel je mening en ben ervan overtuigt ook.

Goed hout behoeft geen chemie.Traag groeien,Kernhout en op het juiste tijdstip kappen,nl als de sapstroom stil ligt

zijn de waarborg voor een natuurlijke bescherming.Bezie een s een heel oude daktimmer.Enkel van het spinthout

schiet er niet veel over.Zowel eik als naaldhout.

Grtn Jos 

Rudy

 

Heb jij enig idee van de ecologische eigenschappen van de diverse preventieve producten?

 

Zijn er "goede" die door DHZ'ers kunnen gebruikt worden?

 

 

 

Alain D

Ja natuurlijk weet ik dat, maar dat is een zo enorm uitgebreid en gevoelig onderwerp dat het onmogelijk is om daar op een forum uitgebreid over te gaan schrijven. Bovendien trap je met dit onderwerp nogal snel op de "zere" tenen van zowel bepaalde industries, organisaties en instanties, en daar heb ik helemaal geen zin in.

Zowel mijn vader zaliger als mijn broer en ikzelf zijn al onze hele levens met alternatieven bezig (bv.: maak het hout oneetbaar voor insecten ipv er een insecticide in te steken). Probleem is dat door pesticidegebruik en door kruising (tussen Inheemse  en geimporteerde insecten uit tropisch hout) sterkere resistente rassen ontstaan. Daarbovenop krijgen we nu regelmatig berichten van houtaantasting door termieten wat de zaak niet eenvoudiger maakt, dit zowel voor de klassieke pesticidesector als voor de alternatieve sector.

Het wordt almaar moeilijker om zowel met chemische als met alternatieve producten insecten ervan te weerhouden om constructiehout niet als voedingsbron te gebruiken. Die alternatieve producten bestaan meestal uit niet-gemodifieerde producten uit de plantensector of op basis van minerale producten of op basis organische of minerale siliciumproducten (en ook uit combinaties van voornoemde). In de synthetische sector bestaan er gemodifieerde natuurproducten (Permetrine is bijvoorbeeld met 1 atoom chloor gemodifieerd chrisanteenzuur om een betere temperatuurbestendigheid van het molecule te bekomen).

Dit leid(t?) tot talrijke discuties over de vraag die jij stelde, maar zoals je ondertussen wel begrepen hebt kan hier een boek over geschreven worden.

Bewijs dat jouw vraag relevant is, is dat op universitair niveau ook reeds met alternatieve grondstoffen onderzoeken uitgevoerd zijn en worden om de invloed op milieu en resistentie van de organismen zo laag mogelijk te houden.

 

 

 

 

 

 

Rudy,

 

Inderdaad ... een paar eitjes en je bent vertrokken.

Dat is ook in mijn geval gebeurt.

Ik ben zelfbouwer, en dus heeft mijn skelet een hele zomer open en bloot gestaan, temidden van de limburgse naaldbossen. Een gedekte tafel dus voor de beestjes.

 

Twee jaar later ongeveer hoor je dan ergens een knisperend geluid van knagende huisboktorren.

Als je je dan gaat informeren lees je veel horrorverhalen van volledig weggevreten dakconstructies ... de enige remedie zou een behandeling zijn met heel veel chemie.  Of je je brengt de ganse woning een paar uur lang op 60° celcius, wat heel veel energie kost, en praktisch niet makkelijk uit te voeren is.

 

Ik ben me dan verder gaan verdiepen in de materie, en ben zonder curatieve chemische middelen van de beestjes afgeraakt.

Ik had op 5 plaatsen aantasting (hoorbaar) ... 3 daarvan waren vlot toegankelijk ... dus daar kan je makkelijk de aangetaste delen wegbeitelen.

De andere twee (in de dakconstructie) heb ik opgevolgd (met stetoscoop) en vastgesteld dat het knagen steed minder werd, en uiteindelijk gestopt is. Ondertussen is er 5 jaar niets meer te horen of te zien (wit poeder)

Een vaststelling is dat de beestjes alleen van het spinthout (lariks) gegeten hadden.

Mijn skelet is dampopen opgebouwd (celit aan de buitenkant, proclima aan de binnenkant) en opgevuld met isofloc.

Het is deze combinatie die er voor zorgt dat het hout jaar na jaar verder uitdroogt, en dus minder en minder interessant word als voedsel. (ook de boorzouten spelen een rol natuurlijk)

Ook het feit dat de woning constant op 21° gehouden wordt speelt een grote rol .... ook hierdoor droogt het hout steeds verder uit.

Op mijn zolder heb ik "lokbalken" geplaatst (stukken sappig vurenhout met een paar mooie scheuren er in  :-) ) als er dan een kever zou uitvliegen is de kans heel groot dat die zijn eitjes afzet in de lokbalk .. de rest van het hout is immers ontoegankelijk geworden. Maar zoals ik reeds schreef is de aantasting ondertussen volledig verdwenen.

 

Een moderne verwarmde woning waarbij het skelet volledig is opgevuld met isolatiemateriaal, en waarbij het skelet bovendien dampopen is en ontoegankelijk gemaakt en uit kernhout gemaakt kernhoutboomsoort, is in niets te vergelijken met bokrijktoestanden, waar de beestjes vrij spel hebben, en waar het hout regelmatig vochtig wordt en heel warm in de zomer.

 

Termieten das een ander paar mouwen denk ik, maar ik vraag me ook af of je die met klasiek gedernkt hout buiten houd ...

 

Dirk

 

 

Dirk,

Volledig akkoord met jouw repliek.

Wat die termietenaantasting betreft idem. De synthetische sector kan momenteel nog met een "kannon een mug doodschieten" maar het vraagteken is: voor hoelang nog?

Het is geen vijf minuten maar vijf seconden voor twaalf om alternatieve, in evenwicht met de natuur zijnde systemen verder te ontwikkelen. Met deze laatste bedoel ik dan producten zonder insectide werking om het hout minder of niet geschikt maken als voedingsbodem. Letterlijk dus insectafstotende producten ipv insectdodende. En jouw idee om de beestjes weg te lokken, "hun" eten te geven dat ze zoeken, past ook in dat plaatje!

Daar hoef ik jou en de meesten op dit forum niet van te overtuigen maar om dat in de bouwsector en bij officieele instanties te verkopen dat is wat anders (weerom omwille van diverse EU-normen en aanverwante waar o.a. ondernemers met handen en voeten aan gebonden zijn).

Volgens mij gaat men dit met schade en schande ondervinden (ook een natuurlijk systeem om de grote massa 'bewust' te maken...).

Een analoge discutie kan je voeren voor landbouwproducten. Ik eet liever de gezonde en smaakvolle bio-groenten waar men natuurlijke insectafstotende middelen of insectlokkende systemen toegepast heeft maar gruwel van het idee van genetisch gemanipuleerd voedsel dat bespoten is met vergift van de firma M*ns*nt*.

 

 

Bedankt voor de antwoorden

Aan de buitenkant komt er celit, de isolatie wordt glaswol (15cm muren, 20cm dak)

Ik denk er sterk aan om alles in oregon en douglas te plaatsen die dan ook nog eens behandeld is

Het skelet en dak worden wel deze zomer gebouwd

Rudy

 

Hoe is de problematiek met hout in een zoldervloer?

 

Ik ga enkele verstevigingsbalken steken en wou weten of een preventieve behandeling nodig/nuttig is.  Ik heb er geen idee van of het oorspronkelijke hout (einde jaren '70) een behandeling heeft gehad.

 

Zoldervloer zal 20cm isolatie bevatten, grotendeels glaswol en een kleiner gedeelte papiervlokken.  Het dak is relatief goed geïsoleerd met 22cm papiervlokken.

 

 

Alain

AlainD: Ik doe dit op identiek dezelfde manier zoals bij de dakbalken. Als het al aangetast is dan willens nillens een curatief product als het nieuw of niet aangetast is een preventief of alternatief product.

Alain,

 

De zoldervloer bevind zich volledig binnen het beschermd volume ... vermits het dak reed geïsoleerd is.

 

Hierdoor is het hout constant warm en droog, en is de kans op condensatievocht eigenlijk onbestaande.

 

Het hout zal na het inbouwen waarschijnlijk alleen maar droger worden. (schimmels maken op die manier geen enkele kans, en ook voor de meeste insecten is het hout niet meer interessant)

 

Behandelen is dus eigenlijk niet nodig (zeker niet als je kernhout gebruikt)

 

Dirk

Dag Dirk,

wat schimmels en zwammen betreft heb je volkomen gelijk dat je 100% veilig zit met droog hout. Schimmels en zwammen hebben vocht nodig om van te leven. Zonder vocht kunnen ze niet verder.(zie ook diverse items via Google hierover).

 

Wat betreft insecten zit je echter volkomen fout! Vandaar de strenge EU normen voor constructiehout in de bouw omdat men weet dat de eigenaar om middellange termijn dik in de problemen kan komen. Ook WTCB en CORI in Belgie en TNO en COT in Nederland zijn het met deze regels en normen 100% eens.

Ik schreeft het reeds in vorige replieken: Er zijn insectlarven die enkel vochtig hout willen maar er zijn ook insecten en hun larven die enkel uit zijn op droog hout!

 

Wie de precedenten in de rechtspraak kent weet dat men geen genade heeft voor ondernemers die bouwen met ongedrenkt hout. Ook niet na de fameuse 10 jaren! Ik ken zelfs reeds een précédent waarbij de houthandel na 14 (ja veertien) jaren veroordeeld is om het hele dak van een gebouw te saneren.

Ook voor een klein tuinhuisje dat 'onbehandeld' geleverd werd, met akkoord van de koper. Idem: Na 7 jaren is de fabricant veroordeeld tot schadevergoeding van in totaal 3000 Euro (en het hokje koste maar 1500 Euro). De Rechtbank oordeelde dat de fabricant/verkoper niet volgens de normen gehandeld had.

 

Daarbovenop krijgen we meer en meer de problematiek van de fors naar het Noorden oprukkende termieten.

Daar sta je dan met je onbehandeld hout. Dikke misérie voor de eigenaar en voor de leverancier ervan.

 

Het is niet mijn doel om u persoonlijk aan te vallen maar ik vind het totaal onveranwoord, zelfs schrijnend, om de mensen wijs te maken dat in droog hout geen insectaantasting kan voorkomen, vandaar dat ik daar altijd heftig op reageer.

 

 

Rudy

 

Het blijft dan wel vreemd dat in de houthandels die ik ken hoofdzakelijk niet behandeld hout verkocht wordt...  (of in elk geval in stock is)

 

Eigenlijk moet de lijn dan doorgetrokken worden naar quasi alle hout dat achteraf zonder behandeling blijft.  Ik denk dan aan latten waar gyproc tegen komt, CLS'en die voor tussenmuren gebruikt wordt e.d.

 

Rudy

 

Vermits enkel onbehandelde balkjes (175*38) in voorraad waren, heb ik onbehandelde laten leveren.  Ik had maar enkele balkjes (nou ja wel 5,1 meter lang) nodig.

Ik had echter nog een "rest" staan dat ik vorig jaar nodig had en die heb ik vanavond dan maar gebruikt.  Toen waren het planken die de aanzet van de dakisolatie gaven en daar kunnen langs de buitenzijde eventueel beestjes aan en ik niet.  Daar had ik geen enkel risico met genomen.

 

Ik heb er wel geen idee van of de oorspronkelijke blakjes een behandeling hebben gekregen...

 

 

 

AlainD:

Ja Alain dat is inderdaad waar. Maar als je onbehandeld hout kan kopen dan heb je ook de vrijheid om het al of niet te behandelen met een product of procédé naar jouw keuze.

Diegenen die het hout verwerkt wordt bovendien geacht dit volgens de regels van het vak te verwerken.

Typisch voorbeeld: Houten rekken om brood op te leggen dat wil niemand (noch de bakker, noch de consument, noch de wetgevers) dat zulk hout gedrenkt is. Een hoofddraagbalk waar een hele dakconstructie op steunt dan heb je net het tegenovergestelde.