Interessant experiment participatief ontwerpen nieuwe wijk

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.

  Kan een community op het internet de woonwijk van overmorgen ontwerpen? En kan die dan ook daadwerkelijk worden gerealiseerd? Die vragen probeert de gemeente Smallingerland (Drachten) te beantwoorden.   Een nieuwe woonwijk ontwerpen en inrichten via een online community is nogal anders dan de gebruikelijke gang van zaken. Normaal gesproken maakt een stedenbouwkundig bureau een plan wat ter inspraak wordt voorgelegd aan de burgers. Nu kan iedereen vanaf het begin meedenken. Op deze manier wil de gemeente mensen betrekken bij het ontwerpen van de nieuwe wijk. Ook als mensen niet actief deel willen nemen aan de website, kan men online wel volgen hoe de uiteindelijke plannen tot stand komen.   De nieuwe woonwijk is gedacht aan de zuidkant van het dorp Opeinde ten oosten van het Opeinderkanaal. De gemeente heeft geen randvoorwaarden verbonden aan het ontwerp en de inrichting van de nieuwe wijk. Er staat dus nog helemaal niets op papier. Er zijn maar twee "harde" randvoorwaarden: het gebied (globaal 17 hectare) én de eis dat het een wijk voor overmorgen moet worden. Met andere woorden: geen standaard stedenbouwkundig plan, maar iets dat op zoveel mogelijk fronten revolutionair of visionair kan worden genoemd

 

http://www.wijbouweneenwijk.nl