Jaarlijks verbruik voor verwarming koppelen aan typewoning met specifiek K-peil, compactheid en luchtdichtheid

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.

Ik wil graag het verbruik (en CO2-uitstoot) van een woning koppelen aan typewoning met een specifieke K-waarde, specifieke compactheid en luchtdichtheid.

De warmtebehoefte wordt bepaald door transmissieverliezen, infiltratieverliezen en ventilatieverliezen. Voor de drie verliezen vond ik formules van de warmteverliesberekening. Deze formules waren veelal opgesteld om het vermogen van de ketel te bepalen, dus rekening houdend met maximale temperatuurverschillen die de ketel op kritieke momenten moet kunnen overbruggen. Om het werkelijke verbruik te berekenen, ga ik uit van het gemiddeld temperatuurverschil over het stookseizoen ipv het maximale temperatuurverschil tijdens het stookseizoen. Bij een aanname van een typevoorbeeld van onderstaande rijwoning, kwam ik echter zeer lage verbruikscijfers uit voor een K-45 woning. Wat reken ik verkeerd?? Doe ik verkeerde aannames?

K45, rijwoning,
Volume: 768m3
verliesoppervlakte: 322m2
compactheid=V/A=768/322=2.39
geen bewuste ventilatie
stookseizoen=1200 uren
gemiddeld T-verschil tussen binnen en buiten tijdens stookseizoen=10K of 10°C

Transmissieverliezen:
K=Umx300/(C+2)hieruit kan je Um (gemiddeld U-waarde over het volledige verliesoppervlak) afleiden: Um=(2.39+2)x45/300=0.66
Transmissieverliezen: Um x A x verschil T x stookuren per jaar= 0.66 x 322 x 10 x 1200 = 2550kWh per jaar!

Infiltratieverliezen:
0.34W/m3K x verschil T x V
met V het volume dat er per uur ververst wordt door infiltratie, afhankelijk van de luchtdichtheid van de woning. De waarde bij ontstentenis is bij 50Pa 12m3/m2h. Bij 2Pa (normale omstandigheden) zou dit dus 12/25m3/m2h zijn. Verschillende bronnen stellen voor om te delen door 20 ipv 25: 12/20=0.6m3/m2h. V wordt: 0.6m3/m2h x 322m2 = 193m3/h.
Infiltratieverliezen worden dan: 0.34Wh/m3K x 10 x 193m3/h = 656 Wh/h of 0.656kWh/h gaat verloren. Met 1200 uren stookseizoen: 0.656kWh/uur x 1200uren per jaar = 787 kWh per jaar infiltratieverliezen.

Infiltratieverliezen + transmissieverliezen per jaar = 787kWh + 2550kWh =3337kWh per jaar benodigde verwarmingsbehoefte! Dat is zeer weinig. Dat kan gewoon niet. Zelfs als ik er ventilatieverliezen zou bijrekenen, is dit nog veel te weinig.

Wat doe ik verkeerd?
Dank
Tine

Reacties

u heeft uren transmissieverliezen = aantal stookuren genomen !

Dat is fantastisch, een huis dat enkel warmte verliest als men de verwarming aanzet ;-)

dec-jan-feb = 80 dagen = 1920 uur. Het lijkt mij al sterk dat een K45 woning slechts die drie maanden gaat moeten stoken. Bovendien is de gemiddelde temp die drie maanden 3°C.

Ook 10° warmer stoken (zoals uw berekening), dan haalt men maar 13° in de winter, ik denk niet dat iemand dat verkocht krijgt - zelfs niet aan een "groene".

Wat is de bedoeling eigenlijk ?

 Moet je hiervoor geen graaduren nemen?

 

Elk graaduur is 1 °C verschil tussen de binnentemperatuur en de buitentemperatuur. Bv.: 1 dag (24u) in de winter bij -5°C buiten en binnen 20°C is 600 graaduren (24u x Delta t 25°C).

 

Om het voorbeeld van boven te volgen: U-waarde 0,66 x oppervlakte 322 x 600 graaduren = 127512 Watt of 127,512 kWh op 24u. Dat komt op 5,3kW per uur warmteverlies...lijkt realistisch voor een K45 woning...

 

Weet niet hoe het juist zit, 't kan zijn dat ik ook nog iets verkeerd doe.

Tine,

 

als je rekent met 2212 graaddagen (graaddagen van 2009) kom je op een dikke 11000 kWh (1100 m³ gas) wat me al logischer lijkt voor het deel verwarming op jaarbasis.

Tel daar nog je ventilatie/infiltratieverliezen bij.

Ik weet niet waar je de gegevens voor nodig hebt, maar er zijn nauwkeuriger methoden om zoiets te berekenen.

Nu gebruik je veel aannames (stookdrempel van de graaddagen, duur van het  stookseizoen, continu gemiddelde infiltratieverliezen, geen ventilatieverliezen (wordt er nooit verlucht ?) etc...)

 

Geert

Alledrie, dankjewel voor de opmerkingen! Ik heb wat nagedacht over die term "graaddagen" en "graaduren". Na enige tijd kon ik die termen vatten en vooral uit het cijfer van het aantal graaddagen van 2009 (2212 graaddagen) kon ik het volgende afleiden: mijn aannames van gemiddeld T-verschil van 10K en 1200 stookuren waren niet correct!! 2212 graaddagen betekent bijvoorbeeld 2212/10 = 221,2 dagen met een gemiddeld T-verschil van 10K. Heb de graaddagen/uren in mijn formules gewerkt en nu kom ik de volgende meer realistische verbruiken uit:

Zelfde woning met wijziging van het aantal graaddagen naar 2212.

Transmissieverliezen: 0,66 x 322 x 2212 x 24 = 11 282 2261 Wh of 11 282 kWh

Infiltratieverliezen: 0.34 x 193 x 2212 x 24 = 3 483 634 Wh of 3 483 kWh

Ventilatieverliezen: die had ik eerder nog niet ingerekend. Stel dat de woning gewoon aan EPB voldoet: natuurlijke toevoer, mechanische afvoer. De berekende noodzakelijke toevoerdebieten en leef- en slaapruimtes bedraagt dan 438m3/h. De berekende afvoerdebieten in badkamer/ keuken bedraagt 144m3/h (72m3/h voor badkamer én keuken). Een groot verschil tussen die twee dus! Ik veronderstel dat het mechanische afvoerdebiet bepalend is voor de lucht die werkelijk wordt ververst. Dan worden de ventilatieverliezen: 0,34 x 144 x 2212 x 24 = 2 599 188 Wh of 2 599 kWh. Vraagje: welk debiet hanteer je voor de ventilatie als er ook natuurlijke afvoer is?? De trek en het debiet hangen dan af van de hoogte van de ventilatieschouw, de windsnelheid buiten....

Totaal transmissieverliezen + infiltratieverliezen + ventilatieverliezen = 17 364 kWh/jaar voor verwarming. Dit lijkt een zeer realistisch getal!

De reden waarom ik dit doe is omdat ik ton CO2 besparingen moet berekenen (voor het werk) indien ons beleid beslist om voor woningen een K30 ipv K45 maatregel te kiezen. Het is dus heel algemeen! Ik probeer fiches op te maken van verschillende typewoningen met specifiek K-peil, compactheid, luchtdichtheid en ventilatiestrategie. Om verbruiken te koppelen aan E-peilen, dat zou nog veel beter zijn, maar dat zie ik gewoonweg niet zitten.

Geert, ik hoop dat mijn aannames door gebruik van die graaddagen verbeterd zijn en dat de berekening correct is met de aannames die ik doe. Of vergeet ik echt dingen?

Dank

Tine

Je toevoer voor ventilatie is gelijk aan afvoer. Of anders gezegd; als je 100 m³/h wil toevoeren, moet je ventilator 100 m³/h afvoeren. Dus je afvoerdebiet moet eigenlijk opgetrokken worden naar 438 m³/h.Maar ik vind je toevoerdebiet nogal groot... zeker dat je daar geen fout hebt gemaakt?

Verder zou ik niet alleen op Kpeil beslissingen nemen. Je ventilatie en technieken bepalen toch ook grotendeels je energieverbruik als je richting K30 gaat...

 

Geert

Totaal van alle verliezen (transmissieverliezen + infiltratieverliezen + ventilatieverliezen) heb je nu al

 

Maar eigenlijk kan je daar dan wel nog de interne warmtewinsten en zonnewinsten via de ramen ook nog in verwerken. Zonnewinst kan wel nog wat verschil gaan uitmaken en uw verliezen verminderen. Zo krijg je een beter beeld.

Bert, heb je een idee hoe ik de passieve zonnewinsten kan inrekenen?

Geert, de ventilatiedebieten voor toevoer zijn idd veel hoger dan die voor afvoer; ergens niet onlogisch als je vertrekt van een woning met drie slaapkamers, een leefruimte en bureau tegenover de keuken en badkamer als enige afvoerruimtes:

slpkmrs (36,24 en 36m2) vragen elk 72m3/h toevoer

bureau (24m2) vraagt 72m3/h toevoer

leefruimte (60m2) vraagt 150m3/h toevoer

tezamen 438m3/h toevoer.

Afvoer enkel in badkamer en keuken:

badkamer (20m2): 72m3/h

keuken (20m2): 72m3/h

tezamen 144m3/h

Deze berekeningen heb ik gedaan op basis van de tabellen die EPB voorschrijft..? Moet ik dan afvoerdebieten gelijkstellen aan het toevoerdebiet, nl. 438m3/h?  Let op: de hele berekening is op basis van een typewoning, geen bestaand huis.

Tine

Tine,

 

slaapkamers van 36 m²...?

Ja dan krijg je die die debieten. En het is je afvoer die voor toevoer zorgt, snap je ? Dus die moet zo groot zijn.

Geen extra toilet of wasplaats, berging, dressing,... dat je kan afvoeren ?

Enfin, voor je berekening maakt het niet zo veel uit, je moet die debieten toch binnenhalen en opwarmen.

(maar daarom niet altijd constant, voor de EPB moet je die debieten KUNNEN leveren)

 

Terechte opmerking van Bert trouwens. Steek je woning in de EPB of PHPP software dan heb je toch alles wat je wil en is het minder gokwerk?

 

G

Hallo,

Weet er iemand een zeer goede stap voor stap handleiding voor de EPB software? Of moet ik dan een cursus gaan vorlgen?

Alvast Bedankt!

Roeland

 Wat de zonnewarmtewinsten betreft heeft het te maken met de oriëntatie, G waarde van de beglazing, oppervlakte van de ramen en enkele parameters die ze standaard gebruiken.

 

Zoals Geert zegt. In PHPP zit dat allemaal verwerkt. Neem eens contact op met het passiefhuis platform?