Kris Peeters sluit meerjarenovereenkomst duurzaam bouwen en wonen met 5 Vlaamse provincies

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.

Op 3 maart ondertekende Vlaams minister-president Kris Peeters, bevoegd voor de coördinatie rond duurzame ontwikkeling, samen met de bevoegde gedeputeerden van de vijf Vlaamse provincies een overeenkomst voor vijf jaar voor de structurele uitbouw van vijf provinciale Steunpunten Duurzaam Bouwen en Wonen.

 

Door de vijf steunpunten wordt een gemeenschappelijk takenpakket uitgevoerd met de volgende acties:

  • het opzetten van een breed netwerk van alle actoren die in de provincie actief zijn rond duurzaam wonen en bouwen;
  • het verstrekken van informatie en advies:
    • op maat van particuliere (ver)bouwers, onder meer planadvies
    • aan een zo breed mogelijke doelgroep
  • het ondersteunen, adviseren en begeleiden van grote bouwprojecten van lokale besturen;
  • het oprichten van een overlegplatform voor gemeenten dat de nodige informatie, opleiding en hulpmiddelen verstrekt aan alle gemeentelijke ambtenaren die duurzaam wonen en bouwen mee in de praktijk omzetten;
  • opzetten van actieve sensibiliseringsacties en het voorzien van vormingen.

Het Steunpunt zal opgevat worden als een samenwerkingsverband, waarbij de provincie de rol van promotor opneemt. De belangrijkste provinciale stakeholders met betrekking tot duurzaam wonen en bouwen in het Steunpunt zullen vertegenwoordigd zijn, waarbij een evenwicht wordt nagestreefd tussen economische, sociale en ecologische stakeholders.

 

De Vlaamse overheid richt ook een overkoepelend orgaan of ‘bovenbouw’ op, waar BBL enkele taken op zich neemt. Via deze bovenbouw zal in de eerste plaats een structureel overlegorgaan gecreëerd worden dat waakt over een gemeenschappelijke visie en kennisuitwisseling en onderlinge afstemming stimuleert. Via deze bovenbouw zal ook afstemming gezocht worden met de voornaamste stakeholders. De bovenbouw zal daarnaast ook instaan voor de inhoudelijke kwaliteitsbewaking van de vijf steunpunten. In de schoot van dit orgaan zullen tevens uniforme hulpmiddelen gecreëerd worden die de vijf steunpunten kunnen hanteren bij het uitvoeren van hun taken, bijvoorbeeld voor het adviseren van diverse types van (ver)bouwprojecten. 

Reacties

Een groot deel van deze initiatieven zijn al een feit. Kijk naar acties van dialoog, vibe en bij ons in de streek bv igemo.

Tegenwoordig krijgen gemeentes bv enkel subsidies voor het optrekken van nieuwe publieke gebouwen (bibs, sport, ...) indien de gebouwen voldoen aan zeer strenge lage energie of zelfs passief normen. Op zich een schitterend idee dat vadertje staat het goede voorbeeld geeft, maar vaderstje staat geeft wel geen euro meer subsidie dan in de tijd dat traditionele bouwmethodes werden toegelaten. Gevolg=Veel geld wordt gestoken in ontwerpen en plannen van nieuwe bouwwerken waarna ze allemaal in de kast worden gestoken omdat ze te duur zijn.

peeters zou beter eens wat $$$ investeren inplaats van recycleren wat een ander al voor hem gedaan heeft.