Lessenreeks Duurzaam Bouwen voor professionelen

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.

De Provincie West-Vlaanderen investeert volop in sensibilisering rond duurzaam bouwen. Het provinciebestuur West-Vlaanderen organiseert tussen april en juni een lessenreeks van zes dagen rond duurzaam bouwen. De cursus richt zich hoofdzakelijk tot aannemers, architecten, bouwheren en leerkrachten, maar ook personeelsleden van lokale overheden, werknemers bij intercommunales of huisvestingsmaatschappijen die bezig zijn met het ontwerp en beheer van (overheids)gebouwen zijn welkom.

 

Tijdens de lessen wordt uitgebreid ingegaan op de mogelijke keuzes en de aanpak voor het realiseren van een duurzaam gebouw. De principes van ecologische stedenbouw, de keuze voor milieuvriendelijke materialen, energiezuinig ontwerp en uitvoering, duurzaam watergebruik en infiltratie worden hierbij uitvoerig belicht. Dit in samenwerking met twee gespecialiseerde organisaties : VIBE (Vlaams Instituut voor Bio-ecologisch Bouwen en Wonen) en De Zonne- Arc.

 

De sprekers zijn één voor één specialisten op de diverse deelterreinen. Betrokkenheid en interactie met de deelnemers staat centraal. De theorie wordt geïllustreerd aan de hand van duidelijke praktijkvoorbeelden en een bezoek aan een recent project.

 

De lessen, die een volle dag omvatten, vinden plaats tussen 20 april en 1 juni 2010 in Brugge (Provincieraadzaal) en Ieper (Stadhuis).

 

Inschrijven kan online. Alle informatie over de cursus kan u terug vinden op onderstaande.

 

http://www.west-vlaanderen.be/kwaliteit/Leefomgeving/Duurzame_ontwikkeling/duurzaambouwen/Pages/cursusduurzaambouwen2010.aspx