Linear zoekt kandidaten voor veldtest intelligente elektriciteitsnetwerken

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.

Linear is een project rond intelligente elektriciteitsnetwerken in Vlaanderen. Linear staat voor Local Intelligent Networks and Energy Active Regions. Het project bestudeert hoe we hernieuwbare energiebronnen, zoals wind - en zonne-energie, in het distributienetwerk kunnen inschakelen en optimaal gebruiken. Dit gebeurt door uw energieverbruik aan te passen aan de hoeveelheid energieproductie die op dat moment beschikbaar is.

 

Linear vertrekt van onderzoek, conceptontwikkeling en testen op laboratoriumschaal en mondt uit in een veldtest op reële schaal. In een eerste fase testen de onderzoekers de technische haalbaarheid in 30 gebouwen. Deelnemers voor deze fase zijn al geselecteerd in 2009. Momenteel bereiden we de uitvoering voor. In de tweede fase wordt de veldtest uitgebreider, verspreid over heel Vlaanderen. De derde fase is geconcentreerd rond een woonwijk. In deze laatste stap wordt specifiek onderzoek gedaan over smart grids en actieve vraagsturing op wijkniveau.

 

Kandidaten gezocht!

Voor de twee laatste fasen zoeken de onderzoekers nog naar kandidaat deelnemers die aan de veldtest willen meewerken. Wij zoeken verschillende soorten huishoudens: bijvoorbeeld mensen die een warmtepomp willen installeren en deelnemers met of zonder zonnepanelen of die bereid zijn om die te plaatsen. Maar evengoed mensen met een elektrische boiler, of mensen die hun huidige toestellen willen vervangen door intelligente toestellen kunnen zeker meedoen! Verder moeten ze sterk geïnteresseerd zijn om mee te werken aan dit pilootproject dat de toekomst van de energievoorziening in Vlaanderen en Europa mee zal bepalen

 

Het project wordt uitgevoerd door een consortium van een twintigtal partners. Het project startte op 1 mei 2009 en zal vijf jaar duren (2009-2014). Het is ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen onderzoeksinstellingen waaronder K.U.Leuven en VITO, de industrie, en de Vlaamse overheid.

 

Het onderzoek over smart grids kadert in het actieplan van de Vlaamse overheid: ‘Vlaanderen In Actie’ (VIA).