Lucht-water warmtepomp GREE

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.

Afgelopen weekend zijn we naar batibouw geweest. Nu heb ik daar in hal 12 (energiezuinig bouwen) met een verkoper gesproken van het merk "GREE" over lucht-water warmtepompen.
Zegt jullie dat merk iets? Al ervaringen mee gehad?

Die hebben nu een lucht-water warmtepomp uitgebracht "type Versati". Nu had ik daar toch enkele vragen rond:

- Hoe zit het bij u met het geluid van zo'n buitenunit? Hoort ge die goed draaien of draait die geluidsloos op lage toeren, of...?

- Een lucht-water warmtepomp heeft een iets slechter rendement dan een water-water warmtepomp. Maar wanneer je bij gebruik van een lucht-water warmtepomp je huis beter isoleert, ga je dan ook niet je rendement kunstmatig verhogen? (zodat hij in de winter minder moet verwarmen en zo bv niet (of minder) elektrisch moet gaan bijverwarmen)

- Wij zijn van plan aan het huis vast aan de zijkant een carport te plaatsen.
Is het een verstandige optie die buiten-unit eventueel onder de carport te plaatsen?
Ik dacht zo de buiten-unit te beschermen tegen weersomstandigheden, en misschien dat de lucht dan in de winter onder zo'n carport niet zo ver daalt als de "echte" buitenlucht waardoor de warmtepomp een beter rendement haalt. Of is dit een verkeerde inschatting?

Groetjes Peter

Reacties

Waarom een WP? Is er geen gas in de straat én heb je wel een K25 of lager? Heeft iemand je ooit uitgelegd dat een WP altijd duurder is dan een gasketel of denk je echt dat je met een seizoensrendement van 250% lagere stookkosten hebt?

zie ook de forumdraad "Moeilijk te beslissen - warmtepomp ja of nee?"

het probleem is dat een WP, net op koude dagen een veel minder rendement gaat leveren.

het electriciteitsverbruik zal op die koude dagen dan ook navenant stijgen.

een WP is wel geschikt voor PH of ULEW want dan heb je al weinig behoefte aan warmte dat ook het verbruik van de WP op die koude dagen best meevalt!

 

Er ligt gas in de straat, maar zou graag onafhankelijk blijven van de gasprijzen. Ik heb zo'n gevoel dat de gasprijzen de komende jaren ook nog serieus de hoogte ingaan.

En de aanschafkost van zo'n lucht/water warmtepomp in vergelijking nog mee.

Groetjes Peter

 Die electriekprijs voor je warmtepomp heeft in het verleden de gasprijs evenredig gevolgd qua prijsstijgingen.... 

 Zoals Kris hier meldt is een WP (warmtepomp) wel geschikt voor een PH (passiefhuis) en een ULEW (ultra-lage-energie-woning). Die zijn superdik geïsoleerd zodat de warmtevraag voor het huis echt heel klein wordt en de WP betaalbaar wordt en een gasketel veel te groot zou zijn in capaciteit.
Men spreekt hier van een U-waarde voor dak, muren, vloeren die de 0,15 benadert of zelfs minder is... Als uw huis niet zo sterk geïsoleerd is, zal een warmtepomp economisch niet interessant zijn voor u. Liever zou ik dit kapitaal eerst investeren in extra isolatie in plaats van in een wartmtepomp of ander energiesysteem....

Warmtepompen voeren tot kernenergie, behalve wanneer je de elektriciteit ervoor zelf kunt opwekken. En het verbruik van wamrtepompen blijkt altijd veel hoger dan opgegeven. Ik ken 4 woningen met een warmtepomp en het jaarverbruik aan elektra in die woningen is respectievelijk: 13.000kWh, 9.500kWh, 9.500kWh en 7.000kWh. Het verbruik van een lucht-water-warmtepomp ligt nog hoger omdat de lucht in de winter (wanneer je de energie nodig hebt) nu eenmaal kouder is. Bovendien maken dergelijke warmtepompen een herrie alsof het altijd stormt.

De echte ellende van de wamrmtepomp voor het milieu zit hem in het netverlies. 65% Van de elektrische energie gaat in de opwekking in de centrale en in het net verloren. Je krijgt dus maar ongeveer eenderde van de geproduceerde elektrische energie in huis. Voor het verbruik van een wamrtepomp die op de meter in huis 10.000kWh per jaar verbruikt, moet dus in de centrale een equivalent van 30.000kWh worden opgewekt. Dat een warmtepomp financieel soms toch rendabel is, komt omdat de elektraprijzen door de enorme concurrentie op de elektramarkt veel te laag zijn in vergelijking tot aardgas. Er is een grote overproductie aan elktriciteit, mede door het gebruik van kenrenergie.

Voor het milieu is een HR-ketel op gas minstens zo goed warmtepomp. Nog betere oplossingen zijn: warmtekrachtkoppeling. Probeer de energie zo dicht mogelijk bij de verbruiker op te wekken. Dan ben je goed bezig. Wat dit betreft zijn de zonnecollector voor warm tapwater en PV-panelen voor elektriciteit de schoonste opties. Daarmee wek je echt zelf energie op en bespaar je CO²-uitstoot.

 Kijk ook eens op onderstaande site.

Daar worden 5 warmte pompen een jaar lang vergeleken met een gas verwarming onder leiding van een gerechtsdeurwaarder. 't is een mooie site met veel info.  Het betreft wel andere warmtepompen maar 't geeft een idee en wat verbruik betreft verbuiken de warmtepompen toch wel aanzienlijk minder dan een gasverwarming. (zonder rekening te houden met de installatiekostweliswaar). Je kunt hierbij ook zien hoe ze zich gedragen in de winter.

 

http://www.liveheatpump.be/t/nl/p/home/d/14052011/s/year/h/16

 Er zal hier wel een commerciële reden achter zitten maar moet zeggen dat het wel een mooie site is en goed in elkaar zit.

jo

je moet ook even kijken hoe ze vergelijken.de woning in puurs met gascondensatie heeft een E-peil van 107 (K=60), en verbruikt minder dan de E51 (K39) woning in dikkebus. als je per m² gaat vergelijken, gebruikt de K60 woning 112 kWh/m² en de K39 71 kWh/m² over dezelfde tijdsspanne (7.5 maand).  voor dikkebus geven ze een spf van 3.9 aan, wat er op neer komt dat ze eigenlijk 277 kWh/m² energie gebruiken.  ze gebruiken dus meer dan 2 keer zoveel energie als het veel slechter geïsoleerde huis met gascondensatieketel, ze komen alleen goedkoper uit omdat ze voor een belangrijk deel gratis energie (bodem) verbruiken. 

maar om te zeggen dat het allemaal afhangt van hoe je de cijfers bekijkt, en twee zo verschillende huizen kan je gewoon niet met elkaar vergelijken.  vergelijk met mijn huidige woning (80 kWh/m².a en minder goed geïsoleerd dan de woning in dikkebus)) met gascondensatie en ik kom beter uit dan een WP.  en een stuk goedkoper! want 1 kWh elektrisch met een gemiddelde spf van 3.7 kost ongeveer 5.5 €ct, gas 4.5 €ct.  en de installatie op aardgas zal allicht een pak minder kosten.

de website is inderdaad mooi gemaakt, met een hoop nuttige informatie, maar je kan daaruit echt niet opmaken welk systeem het interessantst is.  alleen bij zeer goed geïsoleerde woningen (passiefhuis bv) kan m.i. een warmtepomp een heel interessant alternatief zijn, zeker in vergelijk met fossiele brandstoffen.  warmtepompen van 10 en meer kW zijn volgens mij nooit een goed alternatief voor een woning.

hans d

Je WP in je carport zal niet beter presteren dan buiten. Het geluid is trouwens niet hoorbaar binnen, niet meer dan een ventilator buiten. Ik denk als je ze naast een gasketel zet je gelijkwaardige waarden in dB zult meten.

Geloof al die onzin hierboven niet, op voorwaarde dat je een goed geïsoleerd huis hebt, zal je WP ook bij vriestemperaturen goed presteren. Heb zelf een Daikin en die onze gelijksvloers met 4 kW theoretisch verlies zonder morren verwarmt. Verbruik is heel mager: we gebruik haar slechts 's morgens en soms een 's avonds om de boel snel op te warmen (dan doet de houtkachel verder zijn ding) maar wij verbruiken ergens een 500 kWh op jaarbasis, als ik dat extrapoleer naar continu gebruik kom ik op een 3500 kWh. Je kunt dat makkelijk zelf op je dak opwekken en misschien ergens in de toekomst met een windmolen. Maar ook als groen aangekochte stroom is dit geen misdaad om te verbruiken.

Bovendien, en dit is het meest belangrijke, ben je met je WP onafhankelijker; met gas zit je vast aan een oligopolie van gasleveranciers en intercommunales die niet-marktconforme prijzen vragen voor hun van ver aangevoerd gas; met elektriciteit liggen je opties breder, van alternatieve aanbieders tot zelf produceren. Bovendien heb je lokaal geen uitstoot. Gas is nog steeds een fossiele, eindige brandstof, als je een hernieuwbaar geproduceerde stroom verbruikt, en mag dat dan nog door het stoken van  hout zijn, dan is je CO2 produktie in balans.

Maar zoals altijd: eerst isoleren als een halve wilde.