nieuwe begroting 2010 6% btw en passief huizen bevorderen

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.

ontleend van een andere bouwwebsite, weet iemand meer omtrent dat deeltje passiefhuizen ??

"Het kernkabinet heeft in de nacht van maandag op dinsdag een akkoord bereikt over de begroting 2010 en 2011. De btw-verlaging in de bouw van 21 naar 6% krijgt een verlengstuk. Nog tot 31 maart volgend jaar zal ze geldig zijn.

Iedereen die voor 31 maart een bouwaanvraag indient, zal van het verlaagde tarief gebruik kunnen maken. Het was de regering–Leterme die begin 2009 besliste om het btw-tarief in de bouw te verlagen van 21 naar 6 %. Doel was om zo de crisis te counteren. Het verlaagde tarief is overigens enkel geldig op één schijf van 50.000 euro bij de bouw of aankoop van een huis. Dit is goed voor een besparing van 7.500 euro. Ook werd de 6 %-regel over het hele land uitgebreid voor de sloop en heropbouw van een huis.

Ook zijn er maatregelen genomen om de bouw van passiefwoningen te stimuleren door een hogere hypothecaire aftrek. Later meer!"

http://www.livios.be/nl/_build/_newz/_hot/9341.asp?content=Nog tot 31 maart btw-verlaging in de bouw

Reacties

Ik ben daar ook al twee dagen allerlei sites over aan het bekijken, maar ik vind er niks over.

Het ziet er voor de nieuwbouwers van passiefhuizen alleszins niet zo goed uit: volgens een interview met Johan Vande Lanotte in het Radio 1 programma "De Ochtend" zouden de premies voor nieuwbouw passiefhuizen gevoelig verminderd worden, beluister zijn interview op http://www.radio1.be/programmas/ochtend/interview-johan-vande-lanotte&n…;

Nog een linkje: http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?ArticleID=DMF20091016_059  waarin staat dat (citaat) "de energiebesparingen die verder gaan dan de normen niet meer gehonoreerd (worden)".

Voor passiefhuis nieuwbouwers wordt het dus bang afwachten op de juiste modaliteiten...

Filip

 

Ik zie niet direct in waarom het bang afwachten wordt. Het is niet alsof ze passiefhuisbouwers fiscaal zullen afstraffen. Het gaat 'alleen' maar om minder fiscaal bevoordelen. Als ik in een passiefhuis bouw,dan ben ik al blij dat ik quasi onafhankelijk van fossiele brandstoffen en zeer comfortabel woon. Dat is op zich al een mooi financieel voordeel op lange termijn.

Mvg, Marc

maar Gommer, je hebt ondertussen wel 15% meer geinvesteerd dan een gewone bouw.  Dit mag fiscaal toch maximaal voordeel geven of niet ?  Electrabel mag zijn kerncentrales voor peanuts langer open houden en wij die een steentje willen bijdragen voor een gezonder en veiliger milieu worden (eens te meer) in ons onderhemd gezet.

Tja, dat is het voordeel van schaalvergroting. Electrabel kan zich bij een miljardenomzet gemakkellijk enkele miljoenen permitteren aan lobby werk. Daar zal het PHP nooit aan geraken. De strijd is al op voorhand verloren op dat gebied.

Verder staat het alle passiefhuisbouwers vrij om hun stemgedrag aan te passen. Maar ook hier zal het aantal niet opwegen tegen het aantal 'gemiddelde' Vlamingen (en meer algemeen, Belgen) die dit land rijk zijn.

Het klinkt alsof ik berust, maar het is eerder een kwestie van gezond realisme. Het zou echter wel schandalig zijn om bestaande regelingen terug te schroeven, als die hun termijn al begonnen zijn. Want dan spreken we over een gebrek aan stabiliteit en rechtszekerheid. Maar ook op dat gebied bestaan er jammer genoeg al een paar schandalige precedenten.

 

Mvg, Marc

vinne

je investeert wat meer in een passiefhiis, en dat investeren houdt in dat je door de opbrengst van je investering eigenlijk al vanzelf beloond wordt. niet dat ik tegen subsidiëring ben voor passiefhuizen, integendeel.

maar daarvoor bouw je geen passiefhuis, 't is enkel een welkome hulp.

hans d

verdere berichtgeving ontleend phpp die het hebben van de bouwunie

 

Belastingvermindering voor muur- en vloerisolatie

Voor welke werken?
Klanten die in 2009 en/of 2010 geïnvesteerd hebben in vloer-  en/of muurisolatie, kunnen hiervoor genieten van de belastingvermindering voor energiebesparende maatregelen. Hiervoor komen de facturen in aanmerkingen die effectief betaald zijn tussen 1 januari 2009 en 31 december 2010 – het is dus m.a.w. het moment van betaling en niet de factuurdatum die hierbij van tel is. Verder gelden in eerste instantie dezelfde algemene voorwaarden als bij de dakisolatie, zodat er geen onderscheid gemaakt wordt tussen nieuwbouw en verbouwing. De tabel hierbij geeft een overzicht van de specifieke technische voorwaarden voor de diverse isolatietoepassingen.

 

Intrestbonificatie

Voor welke leningen?
De Staat kent een intrestbonificatie van 1,5% toe voor elke leningovereenkomst gesloten tussen een natuurlijke persoon en een erkende kredietverstrekker ter financiering van energiebesparende maatregelen. Het moet hierbij specifiek gaan om werken die in aanmerking komen voor de belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven.

Het moet hierbij gaan om geleende bedragen van minstens 1.250 euro en hoogstens 15.000 euro, en dat per woning, per kredietnemer en per kalenderjaar. Zo zal bijvoorbeeld en echtpaar dat samen eigenaar is van 2 woningen, per kalenderjaar 4 leningovereenkomsten kunnen sluiten en in aanmerking komen voor intrestbonificatie op een kapitaal van maximaal 60.000 euro. De leningovereenkomst moet bovendien afgesloten worden ten vroegste vanaf 1 januari 2009 en uiterlijk op 31 december 2011.

Wat moet u doen?
De kredietnemer moet bovendien ten laatste op het ogenblik dat hij de leningovereenkomst ondertekent de intrestbonificatie aanvragen via de kredietgever. Vóór hij het kapitaal ter  beschikking krijgt, moet de kredietnemer bovendien aan de kredietgever een fotokopie van de factuur van de werken voorleggen, met daarop of op het attest in bijlage ervan de nodige vermeldingen. Als bouwbedrijf moet u dus m.a.w. geen bijkomende documenten bezorgen aan uw klant.

Klanten die een dergelijke lening aangingen na 1 januari 2009 maar voor 31 juli (de datum waarop het uitvoeringsbesluit werd gepubliceerd in het Staatsblad) krijgen tot eind oktober de tijd om het nodige te doen.

Bron: Bouwunie