Nieuwe renopremie voorwarden

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.

ja wij zijn gefucked. Ongelofelijk echt. Hoelang moeten die armere mensen lijden voor de grote baronnen. Ik weet niet waarom maar, aangezien het bedrag voor centrale verwarming, sanitair en isolatie beperkt worden of geschrapt zelfs (isolatie), ik denk dat alles te maken heeft met de grote baronnen op de energie markt. Te veel mensen hebben of zouden hun huis geisoleerd hebben + nieuwe en zuinigere ketels = te weinig winsten voor Electrabel, en die moet elke jaar een behoorlijk bedrag betalen aan vaderke staat. Dus met dit reglementering veeeeeel minder mensen zullen nog durven om in lening aan te vragen om een renovatie te maken en nog meeer mensen (meeste gezinnen hebben tss 25-40.000 euro/jaar) zullen gewoon niet in aanmerking komen, dus... weer big pockets voor Electrabel. Wat volgt nu? Simpel: Prijzen energie terug omhoog.
WIJ ZIJN GEFUCKED

Reacties

 Nu er is iets dat ik niet begrijp. 

Deze bijdragen zijn met of zonder BTW. Staat nergens vermeld. Als ik 7500 zonder BTW kan ingeven, dat valt nog mee. Maar als de btw zit er al in die 7500 dan moet Freya mijn ketel komen plaatsen voor 5000 euro. 
Vuile banditen zijn die in de X regeringen. Zij hebben eerst de rijken met wie ze connecties hebben hun werk laten doen, en ervan geprofiteerd en voor de rest dat hadden niet genoeg om te beginnen of moesten wachten voor 3 maanden voor een goedkeuring van de bank, de restjes gegeven. 
Vuile smerlapen.

 ervorming renovatiepremie definitief goedgekeurd 

dit staat op http://www.bouwenenwonen.be 

Op voorstel van de Vlaamse minister van Wonen Freya VAN DEN BOSSCHE heeft de Vlaamse Regering 
de hervorming van de renovatiepremie definitief goedgekeurd. Deze hervorming werd reeds op 2 oktober principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering. 

Meer informatie over de wijzigingen die werden goedgekeurd kan u hier terugvinden. 
Het besluit dat op 23 oktober 2009 door de Vlaamse Regering definitief werd goedgekeurd kan u hier terugvinden. 
Het besluit dat op 23 oktober 2009 door de Vlaamse minister van Wonen Freya VAN DEN BOSSCHE werd goedgekeurd kan u hier terugvinden. 

De wijzigingen die werden goedgekeurd zullen in werking treden op het moment van publicatie in het Belgisch Staatsblad. Dit mag verwacht worden in de laatste week van oktober. Aanvragen die vanaf die dag ingediend worden, zullen afgehandeld worden volgens de nieuwe voorwaarden (opgelet: datum poststempel geldt als aanvraagdatum). Voor aanvragen die, inclusief copie van de facturen, voordien ingediend zijn blijven de oude voorwaarden gelden. 

hoofdinformatie 
Nieuwe regeling voor de renovatiepremie 
Deze aanpassing verandert niets aan de toetredingsvoorwaarden. Wie op dit moment een aanvraag kan indienen, zal dat ook in de toekomst kunnen doen. De maximale inkomensgrens van 53.350 euro (inkomen 2006 – aanvraag 2009) blijft dus gehandhaafd. Ook het bestaande maximum voor het premiebedrag (10.000 euro) en het bestaande minimum voor de aanvaarde facturen blijven gehandhaafd. Omdat er een aantal werken niet meer in aanmerking komt voor de premieberekening zal het voor sommigen wel moeilijker worden om dat minimum (10.000 euro exclusief BTW) te halen. 

Wat met al ingediende aanvragen? 

Er verandert niets voor wie al een aanvraag heeft ingediend. De aanvragen worden verder behandeld volgens de huidige voorwaarden. Dat geldt ook voor wie zijn aanvraag nog indient vooraleer de nieuwe regeling in het Belgisch Staatsblad wordt gepubliceerd. Uiteraard kunnen er geen facturen in aanmerking genomen worden die dateren van na de aanvraagdatum. 

Wat verandert er? 

Er zijn aanpassingen aan de werken die in aanmerking komen en aan de berekening van de premie. 

1. Er komen in de nieuwe regeling slechts 8 categorieën van werken in aanmerking. Voor elke categorie van werken komt er een maximaal bedrag waarvoor er facturen aanvaard kunnen worden. 

Het gaat om volgende categorieën en maxima: 
o Funderingen en muren: facturen voor maximum 15.000 euro 
Draagvloeren: facturen voor maximum 15.000 euro 
o Daken: facturen voor maximum 15.000 euro 
o Buitenschrijnwerk: facturen voor maximum 15.000 euro 
o Centrale verwarming: facturen voor maximum 7.500 euro 
o Elektriciteit: facturen voor maximum 3.750 euro 
o Sanitair: facturen voor maximum 3.750 euro 
o Vervanging van een binnentrap: facturen voor maximum 3.750 euro 

Werken die te maken hebben met afwerking (gevelbekleding en –bepleistering, dekvloeren, wandtegels, binnendeuren, 2de badkamer of toilet) of met isolatie komen niet meer in aanmerking. 

2. Voor de premieberekening zullen er voortaan twee percentages gehanteerd worden. Voor eigenaars die hun gerenoveerde woning ter beschikking stellen aan een sociaal verhuurkantoor blijft het berekeningspercentage, dat op de aanvaarde facturen wordt toegepast, gehandhaafd op 30%. Hetzelfde geldt voor de premieaanvragers die hun gerenoveerde woning zelf bewonen en die een gezamenlijk belastbaar inkomen (van het derde jaar voor de aanvraag) hebben dat niet meer bedraagt dan 26.680 euro, te verhogen met 1390 euro per persoon ten laste. Is zijn (of hun) inkomen groter dan dat bedrag, dan zal het premiepercentage beperkt worden tot 20% van de aanvaarde facturen. 

Wanneer gaat de nieuwe regeling in? 

Giesteren 29.10.09

Ik zou iedereen aanraden om een klacht in te dienen bij de Vlaamse ombudsman (kan online).

Hier zijn inderdaad 1000-den verbouwers slachtoffer van geworden, welke echt wel op die subsidies gerekend hebben.

 1390€ extra per persoon ten laste: Op het derde jaar voor aanvraag? Of momenteel?

Als ik het korrekt interpreteer,   zal het probleem vooral nijpend zijn voor mensen die onder de oude regelgeving hun aanvraag indienden,  maar nu nog fakturen moeten krijgen/doorsturen naar de administratie voor werken die nu op einde komen.      Als die onder de nieuwe limieten vallen,  is er een budgettair probleem.    De ombudsman reageerde vanmorgen ook op radio 1,   de wijziging is inderdaad zeer abrupt.   

 

Anderzijds :  in typische vlaamse traditie hebben we weer kollektief met duizenden tegelijk gebruik gemaakt van slechte wetgeving,   die verdomme toelaat om met belastinggeld subsidies te geven voor verfraaingswerken.       Niet te geloven.   Subsidies voor mensen die in hun villa nieuwe tegeltjes laten plaatsen in de badkamer.    Dat kan de bedoeling niet zijn !

De besparing komt er duidelijk omdat er enorme budgetoverschrijding is,   deels te wijten aan oneigenlijk gebruik. 

Ik hoop alleen dat diegenen die bv nu nog bezig zijn met hun bestaande rijwoning  (zeer terecht)   van een nieuw en degelijk dak + onderdak en isolatie te voorzien ,   niet het slachtoffer worden van diegenen die aan de grondslag liggen van deze wetsaanpassing.

 

Ander punt :  een wetgever die zo plots wijzigingen doorvoert,   is niet goed bezig.    Dit is knutselwerk,   budgettair opportunisme.      De overheid heeft in 2007 slechte wetgeving gemaakt,  in tijden van welvaart,   en nu we in een crisis zitten moeten ze bijsturen.    Maar zo plots ???     

Ik kan best begrijpen dat bepaalde premies elkaar overlappen. Enige optimalisatie is dus niet onredelijk. Maar degelijk bestuur betekent ook rechtszekerheid.

Helaas is de uitleg, "besparingen, te weinig geld", onvolledig. Freya heeft één dezer dagen ook doodleuk aangekondigd dat ze huursubsidies wil geven, en premies aan verhuurders die hun woning opknappen. En dat zal centen kosten zeker? Dit is duidelijk een teken van slecht bestuur: bestaande maatregelen zonder enig overleg en met quasi terugwerkende kracht afvoeren om direct je eigen dadda te kunnen invoeren. Het getuigt van weinig respect voor het kiesvee.

Wat betreft de huursubsidies en premies voor verhuurders: ik vrees dat 80% van de voordelen naar de eigenaars gaan vloeien. En dat diegenen die geen huursubsidies kunnen krijgen nog meer gaan mogen betalen. Goed gewerkt mevrouw de minister. Volgende keer eerst goed nadenken, dan doen? En deftig en op tijd aankondigen?

mvg,

Jurgen