Onderzoek naar het verband tussen K-peil, E-peil, Energiebehoefte en de impact op de installaties van gebouwen

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.

Geachte heer, mevrouw

Heb al veel positieve en bruikbare reacties gelezen bij andere topics, dus hopelijk kunnen er mij enkele mensen helpen.

 

Ik doe momenteel schakeljaar industrieel ingenieur bouwkunde en hebben volgende opdracht gekregen:

Normal
0


21


false
false
false

ES-TRAD
X-NONE
X-NONE

MicrosoftInternetExplorer4

De Vlaams regering wil in de komende jaren in stappen bij nieuwbouw de bouw van zeer energielage gebouwen opleggen en zal hiervoor een stappenplan uitwerken. In dit onderzoek willen we aan de hand van simulaties kijken welke invloed dit zal hebben  op het aanwenden van technische installaties voor de verwarming van  gebouwen. Momenteel ligt  volgens de Vlaamse wetgeving voor de bouw van woningen het niveau van het K-peil op K< 45 en het verplichte E-peil op E<80.  Bij een E-peil van E60 (lage energiewoning),E30 (zeer lage energiewoning)  en E15 (passiefhuis) zullen warmtepompen of andere technieken nodig om deze lage niveaus van E-peil te halen. Dit onderzoek zal gevoerd worden aan de hand van type-gebouwen : een type-alleenstaande woning (gelijkvloers, verdieping, hellend dak) ; een type – rijwoning (6m breedte, 2 bouwlagen en hellend dak) ; een type-appartementsgebouw (6m breedte, tussenrijbouw,  >3 bouwlagen). Het onderzoek moet dus duidelijk blootleggen bij verschillende niveaus van K-peil (K45, K40,K35,K30,…) en E-peil (E100,E80,E60,E30,E15,…) welke de mogelijkheden zijn voor ruimteverwarming en productie van sanitair warm water, de invloed op de installatievermogens (aan de hand van de simulaties) en de invloed ervan op de kostprijs van deze installaties (kost en meerkost  t.o.v. E80) (fossiele brandstoffen : (gas en olie - niet condenserend, condenserend; warmtepompen : lucht-lucht, lucht-water, water-lucht, water-water; geothermie; hulpenergie; fotvoltaische cellen; andere…)

Aangezien er hieromtrent weinig bruikbare en vooral getrouwe informatie te vinden is, hoop ik hier meer terug te vinden.

Alvast bedankt

 

Met vriendelijke groet

 

Gertjan Herremans

Reacties

Interessant onderwerp, maar wat is precies uw vraag?

Recumby

Ik ga volledig akkoord over de interesse in dit onderwerp.

De vraag is of iemand een antwoord weet op (eventueel via fiches of dergelijke) :Het onderzoek zal gevoerd worden aan de hand van type-gebouwen : een type-alleenstaande woning (gelijkvloers, verdieping, hellend dak) ; een type – rijwoning (6m breedte, 2 bouwlagen en hellend dak) ; een type-appartementsgebouw (6m breedte, tussenrijbouw,  >3 bouwlagen). Het onderzoek moet dus duidelijk blootleggen bij verschillende niveaus van K-peil (K45, K40,K35,K30,…) en E-peil (E100,E80,E60,E30,E15,…) welke de mogelijkheden zijn voor ruimteverwarming en productie van sanitair warm water, de invloed op de installatievermogens (aan de hand van de simulaties) en de invloed ervan op de kostprijs van deze installaties (kost en meerkost  t.o.v. E80) (fossiele brandstoffen : (gas en olie - niet condenserend, condenserend; warmtepompen : lucht-lucht, lucht-water, water-lucht, water-water; geothermie; hulpenergie; fotvoltaische cellen; andere…).


Het vetgedrukte is vooral moeilijk om te vinden. De mogelijkheden die nodig voor ruimteverwarming en productie van sanitair water daaromtrent vindt men genoeg info.

Of mij enkele bronnen kan geven waar ik deze informatie kan vinden. (Hiermee bedoel ik bijvoorbeeld niet www.energiesparen.be.)

Bedankt voor de reactie!

Met vriendelijke groet

Gertjan Herremans

Oei, dan vraag je eigenlijk aan ons om jouw onderzoek te doen...?

Ik heb geen weet van zo'n onderzoeken, en kan je dus helaas niet verder helpen

 

Ik kan je alleen maar helpen met een voorbeeld uit de praktijk , ik ben namelijk een LEW-rijwoning aan het bouwen in Gent.

Is voor 3/4 afgewerkt.

Je mag altijd eens ter plaatse komen en de gebruikte technieken bekijken/onderzoeken.

indien interesse , neem je maar contact op via mijn mail.

 

Je schrijft: "Het vetgedrukte is vooral moeilijk om te vinden."

 

Volgens mij moet je dat niet vinden, maar zelf simuleren. Je maakt een EPB bererening van elk van de type-woningen en past de constructie en technieken aan in functie van het gewenste K en E peil. Wat technieken betreft ben je dan gebonden aan het type type-woning: een captatienet voor warmtepomp is bijvoorbeeld niet realistisch bij een rijwoning).

 

Mvg, Marc

 

 

Oei, oei!

 

Er bestaat een doctoraatsthesis die, met de nodige fouten, dit onderwerp behandelt. Ze is van dr.ir.architect Verbeeck, en is op internet te vinden. Als ge modellen wilt maken:

 

- De K-waarden zijn het simpelste, want de uitkomsten voor de warmtebehoefte zijn voor een deel proportioneel aan deze K-waarde. Leiden een eigen leven: de opwarming van het sanitair warm water, de ventilatiedebieten en de infiltratiedebieten die afhangen van de luchtdichtheid n50, de zonnewinsten en de interne winsten.

 

- De E-waarde houdt bovendien rekening met de technische installatie die in het huis aangewend worden: ventilatiesysteem A, C of D; goede E-punten bij systeem C, voor C+ en C+EVO (die voor mij maar ten dele verrechtvaardigd zijn); zonnepanelen voor sanitair water, PV-panelen, warmtepomp voor verwarming en/of voor sanitair water, voeding van de warmtepomp door lucht ofwel water dat in de aarde is voorverwarmd. Kunt ge een EPB-berekening uitvoeren of simuleren? Ik wens u veel plezier.

 

In mijn ogen is dit onderwerp te hoog gegrepen. Ge zult onvermijdelijk vereenvoudigingen moeten aanbrengen.

 

dr ir Christiaens

 

bij verschillende niveaus van K-peil en E-peil bepalen welke;

 • de mogelijkheden zijn voor ruimteverwarming en
 • de mogelijkheden zijn voor productie van sanitair warm water,
 • de invloed op de installatievermogens en
 • de invloed ervan op de kostprijs van deze installaties.

 

Daar is toch geen verband aan te linken.

De keuze hangt zo sterk af van wat iemand belangrijk vindt;

 • laagst mogelijke begininvestering
 • hoogst mogelijk economisch rendement
 • hoogst mogelijk ecologisch rendement
 • laagst mogelijk gebruik van grondstoffen en energie bij het plaatsen
 • laagst mogelijk gebruik van grondstoffen en energie bij het stoken
 • hoogst mogelijk komfort, met koeling, aktieve koeling, ontvochtiging,etc.
 • schrik van gas of mazoutlek
 • afkeur van mazoutgeur
 • afkeur van electriciteit (nucleair...)
 • low tec maar meer werk zoals houtstook
 • high tec en desgewenst op gsm bedienbaar
 • marktschommeling af of on- afhankelijk
 • etc.

Zo goed als alle mogelijke combinaties zijn mogelijk.

Hoe lager de warmtevraag hoe meer keuze vermoed ik. Het zal minder evident zijn om in een kasteel te gaan stoken met een WP met horizontaal captatienet of op houtblokken in een kachel, als in een LEW.

Zelfs als er cijfers zijn om mee te werken, dan komen er nog ontelbaar andere factoren in tussen.

Laag K en E peil in een gebouw met veel of weinig massa? Constante temperatuur of met verlaging bij afwezigheid? Plaats voor horizontaal captatienet? Buren kortbij die het geluid van een LWWP niet afkunnen?...

E peil wordt trouwens mee bepaald door de keuze van stoken. Bij een E peil veranderen van stookkeuze geeft een ander E peil.

Voer voor discussies, niet voor berekeningen vrees ik.

 

Als er 'bewezen' of  'aantoonbaar' voorkeurinstallaties worden gevonden in de studie, laat mij, ons, iets weten hé ;-)

 

Ik had ook al het vermoeden dat het te veel was. Niet de moeilijkheidsgraad , maar de hoeveelheid werk lijkt me buitenproportioneel.

Mijn advies zou zijn om de EPB niet te gebruiken maar de PHPP. De EPB bevat te veel aannames die niet sporen met de werkelijkheid, de PHPP heeft veel meer parameters en kan daarom een veel betere voorspelling doen van het werkelijke verbruik.

Iedereen alvast bedankt voor de hulp!

Dit heeft mij opweg gezet om mijn onderzoek verder te behandelen.

Met vriendelijke groet

Gertjan Herremans

Eigenlijk wel, maar ik weet dat dit onmogelijk is. (Ik dacht dat misschien dat dit onderzoek voor een ervaren persoon makkelijk zou gaan)

Alles reacties hebben mij wel op weg gezet.

Bedankt voor de reactie!

Een EPB-berekening uitvoeren of simuleren heb ik nog nooit gedaan. Om eerlijk te zijn ben ik een leek in dit onderwerp.

Te hoog gegrepen, ik had geen andere keuze aangezien dit specifiek thema mij werd toeverwezen door onze professoren.

 

Met vriendelijke groet

Gertjan Herremans

Ik ga kijken in hoeverre ik vorder met het onderzoek, indien hopeloos zal ik u contacteren.

Bedankt voor de gewilligheid om mij te helpen.

.

Je kan ook nog te rade gaan bij http:// www. rikvanrossen.be

Mon