open vragen - details/problemen bespreken met andere professionals/particulieren

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.

Wat? Ervaren architecten en aannemers leren u gezond en milieuverantwoord (ver)bouwen met gezonde en milieuverantwoorde bouwmaterialen.
Doelgroep ? Professionals en sterk geïnteresseerde particulieren
Inhoud? Hebt u een speciefieke vraag, een detail waarover je graag met andere professionals/sterk geïnteresseerde particulieren van gedachte zou wisselen?
In groepjes van 3 à 4 personen wordt er volgens de CONDETTI-methode nagedacht hoe men een specifiek probleem kan oplossen. Onderwerpen die aan bod kunnen komen : luchtdichting, isolatie van hellende daken, platte daken in HSB, buitenmuren, vloeren. Vragen minstens 1 week van tevoren indienen per mail (eco-bouwpools [at] vibe.be) of per fax ( 03/218.10.69), bij voorkeur zo gedetailleerd mogelijk (tekening, foto,...)
Andere sessies binnen deze lessenreeks zie www.eco-bouwpools.be
Meer info en inschrijven via www.eco-bouwpools.be of telefonisch 03/218.10.64 (contactpersoon Ann Vereycken)