Overgangsmaatregel PV panelen

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.

Overgangsmaatregel voor premie zonnepannelen
maandag 30 november 2009Bron: DS Auteur: wdp

De elektrosector heeft een akkoord bereikt met de Vlaamse Regering over een overgangsmaatregel om de zonnepanelensector te beschermen tegen schadeclaims. Dat meldt de vakorganisatie Nelectra.

De installateurs van zonnepanelen werden de voorbije maanden het slachtoffer van hun eigen succes. Of beter: van het succes van de Vlaamse premie voor groenestroomcertificaten.

Die premie bedraagt nu 450 euro per certificaat, maar daalt vanaf 1 januari naar 350 euro. Heel wat Vlamingen probeerden daarom nog voor het jaareinde een installatie geplaatst en goedgekeurd te krijgen. Door de grote vraag is er nu een tekort aan materialen en dreigen veel installaties niet op tijd af te zijn. De sectororganisaties vrezen dat dit tot heel wat schadeclaims en faillissementen kan leiden.

Nelectra en de andere federaties hebben nu een akkoord bereikt met de Vlaamse Regering voor een overgangsmaatregel “die zou moeten toelaten dat zowel de consument, als de installateur, niet afgestraft worden voor het materiaaltekort”. De maatregel komt er op neer dat installaties die grotendeels geplaatst waren in 2009, een eerste keuring kregen in 2009 én voor 1 maart 2010 volledig geïnstalleerd zijn en een tweede keuring kregen, nog in aanmerking komen voor de huidige premie van 450 euro per groenstroomcertificaat.

De maatregel moet wel nog worden goedgekeurd door de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement. De sector zegt tevreden te zijn met de overgangsmaatregel, “zowel in het belang van de consument, als voor de installateur.”

Reacties

Ik vind deze maatregel niet correct.

In augustus tekende ik een overeenkomst bij Solar Spirit,die toen al zeiden dat ze onmogelijk konden installeren dit jaar. Onze installatie wordt in januari gedaan. Hun uitleg over de marktsituatie was zeer duidelijk en volledig, vandaar mijn vertrouwen.  Ze vroegen zich ook af hoe andere dat konden beloven, laat staan waarmaken.

Verscheidene andere firma's beloofden me wel dat ze dit jaar nog konden, maar wilden dit niet zwart op wit op papier zetten. Zelfs vorige week kreeg ik nog een reclame in de bus waarin een bepaalde firma beloofde dit jaar nog de volledige installatie af te werken. !
Met deze maatregel, hoe hij nu voorligt, worden valse beloften van bepaalde firma's (zoals bvbSolar Total) dus beloond en blijven firma's (zoals in mijn geval Solar Spirit) en de klanten die het spel eerlijk speelden in de kou staan.
 

 

En het zet de deur naar fraude wagenwijd open

Mischien even verduidelijken wat de maatregel inhoudt: Het gaat hier enkel en alleen om mensen waarvan de panelen allemaal reeds op het dak liggen maar waarvan de omvormer niet verkrijgbaar is.(dit verstaat men onder 'grotendeels geplaatst') Deze mensen konden dan 'op zen Belgs' zowizo nog steeds aan hun dure certificaten geraken m.b.v. een zogenaamde 'leenomvormer' welke op de dag van de keuring geplaatst wordt en de dag erop bij iemand anders aan de muur hangt voor een andere keuring. Met het nieuwe amendement worden deze praktijken 'geregulariseerd' en hoeft men niet meer de moeite te doen om te 'foefelen' maar krijg je tijd tot 1 maart om je definitieve omvormer te plaatsen. De enige voorwaarde is dat je de instalatie 2 keer moet laten keuren: een eerste keer om na te gaan of de panelen op het dak liggen en een tweede finale keuring met de omvormer geplaatst.

Een compleet nutteloze maatregel dus die slechts voor een handvol mensen van toepassing is. En dan nog ...

Dat men in de media spreekt over 90% van de gedupeerden die hier geholpen worden is dus 'stierepoep' aangezien de grote hoop (o.a. de SolarTotal gedupeerden) naast de boot vallen. Vele instalateurs komen er gewoonweg niet eens aan om nog maar te beginnen instaleren omdat ze te veel hooi op hun vork namen.

Om dan nog maar te zwijgen over een andere groep die zitten te wachten op hun panelen die niet in stock zijn of waar het onmogelijk is om met dit weer nog in 2009 op het dak te krijgen. Voor al deze mensen geldt de fameuze overgangsmaatregel NIET !!  ... Dit zou dan volgens volksvertegenwoordiger Martens 'slechts' 10% zijn die naast de boot vallen, wat denk U ? 

 

Wat ik mij afvraag is waarom ze in augustus niet meer kunnen leveren in 2009 en in september wel, ja een belofte van solar total om nog wat extra contractjes binnen te rijven. Wij hebben met een aantal mensen een aankoop gedaan en solar total ging hier binnen de 4 à 6 weken komen monteren.

Na de gewoonlijke bla bla bla  van uitvluchten en een over en weer getrek van adviseur en bedrijf nog steeds geen oplossing. Tot we daar eens een babeltje (+/-3u) gaan doen zijn toch een kosteloze anulatie kunnen krijgen.

Geen omvormers werd er de mensen wijsgemaakt! De hangar van st zit vol met materiaal (net zoals de adviseur ons vertelde)

Wat ik zeer spijtig vind is dat nu wel al een volledig systeem zou kunnen gehad hebben met een andere firma en reeds al 2 maanden gratis electriciteit zou gehad hebben.

De gedachte aleen al van zo'n handelspraktijken doet mijn maag keren.

 

ik hoop dat de firma's en toeleveringsbedrijven toch nog een nieuw akkoord kunnen krijgen bij  de vregg,blijkbaar zijn ze aan het onderhandelen en zou er binnenkort meer nieuws hierover vrij gegeven worden.

mijn panelen liggen op het dak,maar door een foutje bij solart systems zijn ze mijn keuring vergeten aanvragen

en ben ik mijn 450 € bij de vregg kwijt,dat er maar 10% gedupeerden zijn is larie en apekool

we zijn zeker met 50 % of meer die dat probleem hebben,als je al kijkt bij sommige forums zijn er bij alle firma's

gedupeerden,door de late aankondiging van de regering en problemen met toeleveringen van panelen en omvormers.

wij hebben mail gestuurd naar de regering,maar krijgen geen antwoord terug.

Dappie

 

Late aankondiging van de regering?

 

Op het forum was de eerste melding van de daling van de groenestroomcertificaten  begin februari :

ecobouwers.be/node/42663

 

Dit is een kleine 11 maanden vooraf, het zou me verwonderen dat er mensen zijn die voor die beslissing hebben besteld hun PV-installatie niet tijdig gekeurd is geweest. 

 

Als er weer een bijkomend uitstel cadeau gegeven wordt is dat weer een kaakslag aan die bedrijven die hun job wel goed gedaan hebben.  Het is veel beter dat de "slechte" bedrijven de rekening gepresenteerd krijgen en zeer forse schadevergoedingen moeten betalen.  Het lijkt mij logisch dat daar ook een morele schadevergoeding bijkomt, de praktijken zijn niet goed voor de gemoedsrust van hun klanten.

 

Vergeet ook niet dat er bedrijven zijn die zo lang mogelijk hebben gewacht met zelf PV-panelen te bestellen omdat de prijs aan het dalen was.  Het is gemakkelijk een goede prijs te geven als je x-aantal maanden later zelf besteld.  Als er dan plots geen geleverd kunnen worden beginnen ze te janken.

 

wij zoeken reeds van mei naar een leverancier die de panelen nog kon plaatsen,toen zijn we met 4 collega's samen op de kar gesprongen omdat men daar beweerde de panelen en omvormers nog in stock te hebben en een werkende installatie te kunnen leveren tegen eind december 2009

tevens heb ik geen goedkope installatie,als ik zie dat ik aan 4,6W/P voor panelen van 180 gekocht heb en sommige anderen

veel goedkopere offerte's hebben

tevens heb ik het niet echt over de certifacaten,maar over de extra maatregelen die ze treffen voor de zonnepanelen

minder gemeente premie's,extra isoleren van het dak

minder aftrek van de belastingen vanaf 2012 en deze zijn niet afgekondigd in februari,maar nu pas door het begrotings tekort

dat dit is een slecht bedrijf was konden wij niet weten,nergens iets negatiefs te vinden,waarschijnlijk ben jij niet een van de gedupeerden,want zoals je weet zullen we niet moeten hopen op veel schadevergoeding,want dan zullen de meeste er onder door gaan en wat dan met onze service nadien,indien er problemen zijn.wie zal dan ons verder helpen.

 

Ik heb een bewuste keuze gemaakt er geen te plaatsen en ben een gedupeerde omdat er zoveel premies gegeven worden.  Een terugverdientijd van een 5-tal jaar door subsidies is niet serieus meer.

Hou er ook rekening mee dat de GSC een inkomen zijn, ik verwacht dat de huidige belastingvrijstelling zal verdwijnen.  Ik zie geen reden om dat inkomen vrij te stellen van belasting.

 

Over het minimaal isoleren van je dak (wat trouwens ook in februari aangekondigd is):  Het minimum is R=3, wat ongeveer overeenkomt met 12cm, dat is veel te weinig.   Het equivalent van een 18cm (courante  hoogte balken) is toch wel een minimum isolatie als je onder je dak iets wil doen.

Ik heb bij mij in renovatie mijn balken naar 22-23 cm laten uitlatten en daar papiervlokken tussen laten blazen.  Dat uitlatten had niet alleen als voordeel dat ik meer isolatie kon laten plaatsen, maar dat ik een goede basis heb om een plafond op aan te brengen.  In mijn zoldervloer zal eind dit jaar 20cm isolatie zitten (nu reeds gedeeltelijk) omdat het grootste deel van mijn zolder opslagruimte is.

Alain, uw bewering "Hou er ook rekening mee dat de GSC een inkomen zijn, ik verwacht dat de huidige belastingvrijstelling zal ver dwijnen.  Ik zie geen reden om dat inkomen vrij te stellen van belasting." is wat te vlug geuit.

Als dat inkomen belastbaar wordt, dan betekent het ook dat je de kosten van de installatie om dat inkomen te kunnen bekomen als beroepskosten mag aftrekken. 

Stel dat je de investering gespreid over een 15-tal jaar degressief aftrekt, dan heb je het eerste jaar op een Sanyo-installatie van 3000 kWp zo'n 2650 euro aan kosten. Je verdient maximum 450 euro x 3 GSC zijnde 1350 euro. Netto zou de eigenaar dus 1300 euro meer kosten dan inkomen hebben. Leuk dat je ze dit kadooke wilt doen. De dag dat de panelen meer kosten dan opbrengen, stellen ze die weer te koop. En wie gaat de verkoopprijs controleren?

Bij een minderwaarde  ten opzichte van de boekhoudkundige restwaarde haalt de eigenaar weerom een leuke belastingteruggave binnen. Ge moogt er zeker van zijn dat er heel wat zullen zijn die plots minderwaarden boeken.

Fiscaliteit zit raar in elkaar.

Luc

 

Ja, maar dan zijn de premies en belastingaftrekken ook "inkomsten", alsmede de eventuele leningaftrek.

 

Nuja een slimme elec. meter voor de leveringen aan het net is een ander angeltje onder het gras. 

Als ik de letters ST zie weet ik waarom een bestelling van augustus nog niet geplaatst is. Wat ik niet versta is waarom mensen bij ST blijven bestellen

alainD

bespeur ik hier een beetje jaloezie

ik ben al blij dat er mensen zijn die aan de volgende generaties denken

 Ken jij veel mensen die PV-panelen leggen uit milieuoverwegingen??

Voor zover ik het kan beoordelen, doen de meeste het als belegging, en niets anders.

Ze krijgen terugverdientijden van 5-6 jaar voorgeschoteld, en beslissen daarop.

Ken er ook die nu een airco plaatsen, en andere elektrische verbruikers omdat ze nu toch teveel 'gratis' stroom hebben.

Een jaar geleden was de wereld te klein door de bankencrisis. Hebzucht had iedereen verblind en alle principes voor fatsoen opzij gezet. En de oorzaak lag zeker niet enkel bij de bankiers, evenzeer bij beleggers.

Nu is het zelfde gebeurt, wel op veel kleinere schaal. Hoewel er voldoende signalen waren (door eerlijke installateurs), waren heel wat mensen die toch wilden doorzetten en in zee gingen met firma's die blijkbaar meer konden als anderen. En nu de waarheid boven komt, moet de overheid  (of beter de modale electriciteitsgebruiker) weer eens de lasten op zich nemen. Wie echt groene idealen hoog in het vaandel draagt, heeft hier niet aan mee gedaan. Daarbij komt nog dat een verdere decentrale stroomproductie zeer zware investeringen in de distributienetten gaat vragen. Alle netten van 3 X 220 volt (en dat is een belangrijk gedeelte van België) moeten worden vervangen. De slimme meters gaan handenvol geld kosten. Wie gaat dit betalen? Ook de gewone gebruiker? Of mogen de netbeheerders daar bij de (decentrale) producenten gaan aankloppen. Voor mij is dit weer een verhaal van wel de lusten, maar niet de lasten.

ik merk hier toch een vleugje van jalouzie hoor

als het toch zooooooooo een goede investering is

waarom hebt u er dan geen liggen

die die niet gaan werken en op de kap van de belastingsbetaler leven kosten veeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel meer dan die paar GSC aan 450 euro hoor

ik merk hier toch een vleugje van jalouzie hoor

als het toch zooooooooo een goede investering is

waarom hebt u er dan geen liggen

die die niet gaan werken en op de kap van de belastingsbetaler leven kosten veeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel meer dan die paar GSC aan 450 euro hoor

Cram,

voor de duidelijkheid: de groenestroomcertificaten komen niet van de 'belastingsbetaler' maar van de energiedistributeurs. 

Ik heb dan ook geen idee wat de relevantie is van je opmerking.

Walter

 Omdat niet iedereen 18.000€ heeft liggen om zijn dak vol te leggen, en hier andere investeringen primeren op PV.

Het komt er misschien nog ooit van, maar niet de eerste jaren.

 

Een vraag aan u: Had u een PV-installatie geplaatst als de terugverdientijd 15 jaar was?

Ik vind alleen dat de maatregelen duidelijk waren, en dat er nu niet gejammerd moet worden. Keuring voor 1 jan 2010, omvormer eventueel voor maart. Hier niet aan voldaan, jammer, maar dat moet dan maar met de firma geregeld worden die deze gangster praktijken heeft uitgevoerd, en niet terug door de overheid opgelost worden.

Cram,

Waarom zou ik jaloers moeten zijn?

Ik betaal 20 euro per maand electriciteit. Zou ik daarvoor zo een zware investering doen?

Zou ik jaloers moeten zijn op mensen die nu 20000 euro hebben vooraf betaald en nu niet weten wat er gaat gebeuren.

Trouwens, de kans is groot dat jullie gaan denken: had ik maar gewacht. In De Standaard van dit weekend stond dat door de prijsdaling van de panelen (20 procent), de terugverdientijd zelfs nog gaat verkorten, ondanks de daling van de GSC.

Dus...

Wat mij stoort is het louter economisch denken.

En dat sommigen er een probleem van maken dat het dak waar de panelen op geplaatst worden een minimale isolatie moet hebben.

En ben jij trouwens bereidt te betalen voor het net?

 

dappie

<< door de late aankondiging van de regering >> waar slaat dat nou op? een jaar geleden is er duidelijk aangekondigd dat installatie's moeten opgeleverd en gekeurd zijn op uiterlijk 31/12/2009 om in aanmerking te komen voor de 450 €. je kan hen dus moeilijk verwijten dat ze te laat waren.

de problemen met toeleveringen van panelen en omvormers ligt aan de firma's zelf die maar verkochten en voorschotten inden, zonder zeker te stellen dat ze konden leveren.

om tegemoet te komen heeft de regering al uitzonderingsmaatregelen toegestaan, want het probleem zit bij de omvormers, die waren inderdaad niet meer verkrijgbaar. panelen zijn de hele tijd beschikbaar geweest, ik heb begin december nog besteld en zonder problemen gekregen.

hans d

Lacroix; limer ea : helemaal mee eens. : het heeft niks met "jaloezie" te maken, maar alles met "gezond verstand"

Zonder al die subsidies is er geen kat die pv panelen legt ( alé, mss een paar katten) gewoonweg omdat ze NIET GENOEG OPBRENGEN op onze breedtegraad. Vandaar de paniek van alle mensen die "maar" 350 EUR GSC zullen krijgen...als ze het echt doen voor het milieu, zou die 100 EUR hen niet veel kunnen schelen....

Afgelopen weken was er weer een "hoera" bericht : er is nu zoveel geïnstalleerd vermogen met pv panelen in Vlaanderen, dat ze , qua geïnstalleerd vermogen dan toch, de koploper zijn van de alternatieve energiebronnen.  Jammer genoeg zijn ze qua GELEVERD vermogen niet nr 1, maar zitten ze ergens achteraan qua opbrengst.  Om over de zeer vervuilende energieverslindende productie van de panelen nog maar te zwijgen. Dat hoera bericht is dus overroepen...men zou zich eigenlijk diep moeten schamen.

Conclusie : er is door bedrijven 1 miljard eur geïnvesteerd in 2009, door de overheid een paar 100 miljoen en het HAALT BIJNA NIKS UIT ( zelfs de voorzitter van ODE geeft dat toe). ( behalve extra kosten naar de toekomst voor aanpassingen aan het net , te betalen door ELKE verbuiker, net als de GSC trouwens, die worden gewoon doorgerekend aan alle afnemers..)

Verloren moeite, verloren geld.Alleen zij die al veel hebben ( een eigen huis en een spaarpot) hebben er iets aan. Zeer onsociaal en onethisch in deze tijden....

Ter vergelijking : de 49 windenergie installaties in Vlaanderen brengen nog altijd meer stroom op dan de 36 000(!) daken in Vlaanderen met pv installaties.  ( bron : De Vreg in een artikel van DM van 10/10/2009)

Wil je echt iets doen voor het milieu?  Investeer in grote windmolens.....maar ja, dat strookt niet met het" eigen binnenzak eerst"principe hé....

Toon ( die heel bewust NIET voor pv heeft gekozen :mijn spaargeld laten opbrengen en geld verdienen is niet mijn eerste doel, het milieu is dat wél)

citaat ;;;;;; .Alleen zij die al veel hebben ( een eigen huis en een spaarpot) hebben er iets aan. Zeer onsociaal en onethisch in deze tijden....
 

 

allee toch wel  een beetje jalouzie bespeur ik hier

of zouden die mensen met een eigen huis het misschien gekregen hebben van de ocmw ofzo

 

 

cram,

zelf merk ik weinig jalouzie in commentaren van andere;  uit jouw opmerkingen spreekt wel soort misplaats superioriteits gevoel, samen met een wereldvreemdheid.  Misantroop past mooi bij een aantal van jouw opmerkingen.

Walter

ik zal eraan denken als ik mijn 10 GSC volgend jaar weer en weer en weer 20 jaar lang ga optrekken zonder nog maar van het 5 maal 3600 euro belastingsvoordeel te spreken

Alain

het klopt dat subsidies en premies inkomsten zijn maar dan wel in het jaar dat je ze verkrijgt. Mooi opgemerkt van u maar de belastingsambtenaar kan die niet 4 jaar later gaan belasten omdat elke nieuwe belastingwet pas begint te gelden vanaf 1 januari die volgt op de goedkeuring van het parlement. 

Voor verminderingen kan de staat wel retroactief te werk gaan. .

Daarentegen is er wel een artikel in de belastingwetten die niet gedane afschrijvingen inhaalbaar maakt. Mogelijks zou de afschrijvingstermijn zelfs ingekort mogen worden gezien de PV-panelen dan al enkele jaren oud zullen zijn. Besluit de invoering van een wet over het belasten van GSC zal rare resultaten veroorzaken.

Het maakt voor het eindresultaat van de belastingen niet veel uit of de aflossingen van hypotheekleningen voor PV als beroepskosten of als leningen voor de enige en eigen woning worden aangemerkt  . Beiden krijgen m.i. een vermindering aan het hoogste belastingpercentage en niet aan een gemiddeld  % zoals bij levensverzekeringen en pensioensparen.

Maar hoe meer beroepskosten, hoe gemakkelijker je een laag inkomen krijgt  en dan zullen er meer zijn die andere premies krijgen zoals een studiebeurs voor hun kinderen, wat dat is m.i. gebaseerd op het netto-belastbaar inkomen.

Ook leuk als ze hypotheeklasten als beroepskosten aaanmerken omdat je dan dit maximum kunt gebruiken voor een levensverzekering. Tweemaal een mooie belastingvermindering! Ze zullen juichen als jouw voorstel er komt.

 

Gr

 

Luc

 

awel Luc zo zie ik het ook

ik heb al dikwijls aangehaalt dat wij de gewone man het zo niet kunnen doen

dan zouden wij pas kunnen genieten

wij moeten eerst HARD werken voor eerst een eigen huis te bekomen om dan ons zuuuuuuurvediende spaarcenten op het dak te leggen en zo iets terug kunnen krijgen

of

wij kunnen ook NIET gaan werken en ons heeeeeeeeeeel leven op de maatschappij hun kap leven en dan KANKEREN op het harde werk van onze buurman

 

haha "wij de gewone man"; bij mijn weten heeft de gewone man niet het geld om zonnepanelen te plaatsen en is dat enkel weggelegd voor een goed verdiende (vermoedelijk hardwerkende) klasse.  Wees content dat je goed verdiend, wat kunt sparen, maar zeur toch niet zo over mensen die minder verdienen.

Mooi dat jij het leven zwart wit kunt zien tss mensen die hard werken en goed verdienen (zoals jij) en mensen die op kosten van de maatschappij leven.  Dat er mensen zijn die hard werken en minder verdienen is nog nooit bij jou opgekomen?

Voor de duidelijkheid: jij bent niet de gemiddelde Vlaming, maar iemand met een gemiddeld hoog inkomen.  Dat heeft de gewone man niet. 

Walter

walterke walterke walterke

ik werk gewoon in een fabriek dus zal niet zoveeeel verdienen

maaaaaar mijn vrouw werkt ook

heb geen kinderen dus betaal veeeeeeeeeel belastingen

ik zou de mijne (belastingsbrief) gerust tegen uwe willen leggen dan zal U ogen open trekken

maar ik heb niet gebouwt voor de ogen van anderen en rij niet met een bmw of mercedes rond

leef naar uw portomonnee en dan kan u sparen

maar ik heb ook veel kennissen die liever leven voor het zicht van anderen en dan nu het ook hebben dat zonnepanelen alleen voor RIJK volk is maar er staan dan wel 2 dikke bakken op de inrit voor het zicht van de anderen

 

ps ; ik of mijn echtgenote hebben op die 30 jaar dat we al aan zijn MISSCHIEN alles samen 1 maand gedopt en 1 maand op de ziekenkas gestaan de rest wel GEWERKT en ZO kan men dan een beetje geld bij mekaar krijgen niet door te jammeren en in de zetel te liggen

Enkele dagen geleden zongen we nog:

 

VREDE, VREDE OP AARDE

Weinig van te merken op dit forum.

 

Voor iedereen een gelukkig 2010

Beste Lacroix,

Als u gelooft dat het aanpassen van de laagspanningsnetten nodig is dankzij de PV-instalaties dan laat u zich iets wijs maken. Onze netten groeien explosief, al sinds de jaren 50-60 en de laatste 15 jaar is er massaal bijgebouwd (woningen en appartementen) en vernieuwbouwd met de uitbreiding van binnenhuisinstallaties.

De belangrijkste reden voor deze aanpasingen is dat we met zijn allen veel meer stroom verbruiken (meerdere TV's en PC's, airco's, electrisch koken, sfeerverlichting, was- en afwasmachiene, droogkasten... en in de toekomst komt ook nog de electriche auto.

PVstroom wordt meestal niet over kilometers getransporteerd, maar verbruikt door de buren. De kortst mogelijke weg. Daar zijn geen grote netten voor nodig. Tenzij natuurlijk iedereen een installatie heeft en deze ook nog eens veel te groot is.

Over de "slimme meters" en wat die gaan kosten zal ook nog veel gezegd worden. En ook hier is PV niet de enige reden om deze te installeren. Ze zullen allerlei verhalen opdissen om ons van het nut ervan te overtuigen en zeggen dat daardoor onze energiekosten zullen dalen. Ik heb mijn zout al klaar staan.

Ik heb wel bezwaren tegen huishoudelijke PVinstallaties die meer kunnen opwekken dan het eigen verbruik. Een goede regel zou zijn dat de installatie maar 75 of 85% van de energiebehoefte dekt. Dit zet mensen aan om toch zuinig met energie om te springen en niet zoals nu blijkt, dat sommigen dan maar snel een vuurtje of airco extra plaatsen of een jacuzzi en/of sauna enz. Om toch maar niets gratis aan het net te moeten leveren, maar wel volop 450€ GSC te kunnen innen.

Dit is de etische overweging die de overheid moet maken in het bepalen van subsidie regels. En ik geef toe dat deze in 2009 veel te gunstig waren waardoor PV vooral een belegging werd en geen ecologische overweging.

Ik denk dat terugverdientijden van 8 à 9 jaar een goed gemiddelde zijn. Er blijft ook altijd een risico voor de eigenaar;

Voorts vind ik dat elke vorm van alternatieve energieproductie kansen verdient om zich verder te ontwikkelen? Wie weet waar we over10- 20-50-100-500 jaar staan? Onze fossiele brandstoffen raken ooit uitgeput We moeten de tijd rekken dat we voldoende en goede alternatieven hebben tegen dat het zover is. Ook al zullen we dat zelf niet meer meemaken.

Het is onze morele plicht om zuinig om te springen met wat de Aarde ons geeft (eigenlijk: Wat wij brutaal van haar afpakken)