Probleem regeling vloerverwarming bij Condensketel

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.

Ik overweeg om mijn Ideal gasketel van 30 Kw te vervangen door een HR-condensketel.Op deze ketel is nu aangesloten:

-1-  de vloerverwarming met drieweg mengklep geregeld via buitenvoeler en thermostaat en eigen pomp

-2-  een aantal  radiatoren,allen met thermostaatkraan en aparte grundfosspomp (Radiatoren alleen in bedrijf bij vrieskoude)

-3-  het zwembad, via pomp bediend door tijdschakelaar aangesloten op warmtewisselaar in circulatiesysteemAlles werkt probleemloos omdat de ketel via ketelthermostaat altijd op temperatuur blijft en de pompen voor -1-  en -2-  continu draaien, Het is echter geen economische oplossing.Mij is echter niet duidelijk hoe bij een moderne HRketel met modulerende brander de regeling nu zou moeten worden.

Het lijkt mij (als leek) veel gecompliceerder en problematiser.De opzet van de vervanging is om zuiniger te stoken. De ketel zou derhalve niet meer continu op temperatuur moeten draaien en de pompen niet meer continue moeten werken..

Ik neem aan dat het voor de radiatoren geen probleem is aangezien in de ketels al een (modulerende??)  pomp zit en ik de bestaande pomp kan laten vervallen. Moet deze dan, behalve door de thermostaatkranen, nog apart via een kamerthermostaat gestuurd worden?

Het hiernaast aansluiten van de vloerverwarming is voor mij echter volstrekt onduidelijk aangezien ik dan niet meer over een constante keteltemperatuur voor de mengregeling beschik.Moet de pomp van de vloerverwarming misschien toch continue blijven draaien?

Dat zelfde geldt voor de watertemperatuur van het zwembad die in tegenstelling met de vloerverwarming hoog dient te zijn.

Ik heb geen combiketel nodig daar ik een separate warmwatervoorziening heb. Zou in dit geval misschien echter een combi ketel toch zinvol zijn om dan het warmwatergedeelte te gebruiken voor b.v. de vloerverwarming. Ik dacht dat een ketel zoals Intergascombi  2 gescheiden warmtewisselaars had.Ik vraag mij af of ik me door de vervanging niet in een wespennest steek en een hoop problemen naar me toe trek?

Misschien zie ik het als leek te somber en is er wel een eenvoudige en betaalbare oplossing.

k zou het zeer op prijs stellen als iemand  hier een advies over kan geven.

 

Reacties

 • Ik begrijp heel goed je bestaande c.v systeem, want ik heb hetzelfde merk tot het merk van circulatiepomp toe; technisch zelfde regeling maar dan zonder vloerverwarming. En een ander systeem zit hier ook in de pipeline zodra mijn isolatiefase af is...
   
 • Eigenlijk moet enkel de ketel vervangen worden en moet niets gewijzigd aan je huidige installatie met haar circuit met 3wegkraan en circuit met thermostatische kranen. Tenzij de afregeling wat anders wordt zoals ik hieronder uitleg.
   
 • Combiketels hebben inderdaad 2 gescheiden warmtewisselaars, maar die functioneren ook op verschillende temperaturen, zodat bijvoorbeeld de c.v op een hogere temperatuur kan draaien en het sanitair warm water op lagere temperatuur. Voordeel is dus dat je met een combiketel meteen een zuinige moderne warmwaterbereider in huis hebt en de oude kan afdanken. Maar je zou dus inderdaad ook je vloerverwarming kunnen aansluiten op de lagetemperatuurwisselaar, en de radiatoren op de andere (en je huidige waterverwarmer behouden), en de huidige driewegkraan voor vloerverwarmingsafregeling is dan quasi overbodig geworden want dit is op de graad nauwkeurig op de ketel in te stellen... in dit geval zet je de driewegskraan helemaal open op 100% circulatie. De vraag is echter in hoeverre je bij jou de toevoerbuis van de vloerverwarming wel volledig kan scheiden van de toevoerbuizen van de radiatoren, want bij een oude installatie in staalbuizen is er enkel één circuit dat zich vertakt... Vloerverwarmingscircuit totaal scheiden van radiatorencircuits betekent hier bijkomend werk, betekent misschien vervangen van alle toevoerbuizen.
   
 • Dat deze nieuwe ketels kunnen moduleren heeft te maken met het vermogen dat zich aanpast aan de noden, en ie dus niet op full power hoeft te draaien; het is niet de ketelpomp die moduleert maar de brander. En die nieuwe ketels worden inderdaad niet de hele tijd op temperatuur gehouden zoals de oude Idéal, maar werken enkel bij warmtevraag van de circuits. In een systeem van louter thermostatische kranen moest de pomp vroeger wel permanent draaien (dat was bij ons zo) en werd de ketelbrander geschakeld door de watertemperatuur van de waterretour. Je kan de ketel (zelfs de oude Idéalketel) echter ook schakelen via een gewone kamerthermostaat en die gaat de ketelpomp dan starten/stoppen en zo bespaar je op electriciteit. In de kamerruimte die gecontrolleerd wordt door de kamerthermostaat zijn de thermostatische kranen nu overbodig en kan je die kranen best helemaal opendraaien. Nadeel is wel dat eenmaal die kamerruimte op temperatuur is er ook geen warmte meer geleverd wordt in andere kamers/verwarmingscircuits/radiatoren.
   
 • Je kan dit nadeel opvangen door een DRAADLOZE kamerthermostaat in plaats van vaste kamerthermostaat en deze op te stellen in de ruimte waar je meest vertoeft; als je dan plots een andere kamer dan de woonkamer wil opwarmen als de woonkamer reeds op temperatuur is, verplaats je die draadloze thermostaat naar die andere kamer, en fungeren de thermostatische kranen in de woonkamer als temperatuurbegrenzer (dus zoals vroeger). Steeds bedenken dat vloerverwarming een traagheid van een paar uur heeft en uren voor je opstaat/slapengaat kan gestart/gestopt worden via de klok van de (eventueel draadloze) kamerthermostaat.
   
 • Mocht je besluiten de nieuwe combiketel toch voor warmwaterbereiding te gebruiken, kan je je huidige driewegskraan voor vloerverwarming blijven gebruiken op de huidige kraanstand, met de radiatoren op dezelfde warmtewisselaar als de vloerverwarming (niets moet dan aan de huidige circuits gewijzigd) en ga je de andere warmtewisselaar enkel voor warmwater gebruiken en staat dan onder permanente waterleidingdruk.

Hallo Carol.
Hartelijk dank voor je reactie en het mee brainstormen
Ik heb eigenlijk vergeten te vermelden dat ik behalve vloer en radiatoren ook nog een zwembad d.m.v een aparte pomp verwarm; Een warmtewisselaar in het circulatiesysteem verwarmd het badwater (tijdschakelaar)
Het is bij mij niet zinvol om het warmwater in een combi-ketel op te wekken want de afstand tot nijn tappunten is veel te groot.
Een combi ketel zou dus alleen zinvol zijn vanwege de 2 gescheiden circuits.
Zijn er in een combiketel altijd 2 pompen?
Er is echter m.i. slechts 1 brander voor beide circuits zodat dan als b.v. de vloer warnte vraagt het radiatorcircuit ook verwarmd wordt?????? Beinvloed dat niet de regeling hiervan?
Als ik mijn huidige mengregeling verwijder hoe wordt dan de watertemperatuur voor de vloer geregeld (buitenvoeler??')
Weke beveiliging heb ik dat deze temperatuur niet boven de 37 graden komt en de vloer stuk gaat?
De thermostaat kranen op de de radiatoren wil ik handhaven.
Wij gebruiken de radiatoren nl alleen bij echte koude daar alle leefruimten verwarmd worden door de vloerverwarming.
De thermostaten dienen echter wel als vorstbeveiligng.
Wat is in dit geval het voordeel/resp.nadeel van een SOLO-  t.o.v. een COMBI- ketel.
Heb ik bij een Solo-ketel ook 2 pompen nodig?
Het scheiden van vloer- en radiatorleidingen is voor mij geen probleem.
De huidige mengregeling is al tamelijk bejaard zodat ik mij afvraag of dit de juiste gelegenheid is om deze te pensioneren. Ikmoet echter zeggen dat dat spul van vroeger niet kapot te krijgen is.

Er zijn toch nog wat vragen boven gekomen. Misschien dat deze achtergrondinformatie nog wat inspiratie oplevert.
Het is jammer dat ik als leek niet zoveel weet. Maar ik heb geconstateerd dat veel finesses ook voor sommige installateurs nog problemen opleveren en je verschillende adviezen krijgt

 

Vriendelijke groet Henry1

Henry,

u moet weten wat u wil wat betreft uw sanitair water combi-ketel of aparte boiler  of berstaande situatie behouden en omdaarover uitsluitsel te geven is een plaatsbezoek noodzakelijk daar gegevens langs het net nogal eens verschillen van   ter plaatse aangetroffen situaties waarmee ik niet gezegd heb dat u de zaken niet correct heeft weergegeven.

kondenserende ketel die deze 3 of 4 kringen dient te bedienen is vrij "eenvoudig" Ketel dient supplementair een kontakt of schakelaar te bezitten die toelaat (om kring zwembad) tijdelijk het moduleren en kondenseren te verlaten om over te schakelen naar een hoger stookregime( dat vrij te kiezen is) dan op dat moment noodzakelijk is voor de twee andere kringen: radiatorencircuit en vv circuit

ik zie dat je de huidige installatie niet begrijpt... En met een nieuwe ketel verandert er niets fundamenteel. Lees maar eens opnieuw en opnieuw mijn vorig antwoord tot je de boel begrijpt. Zo doe ik het ook als ikzelf ergens nieuwe informatie bestudeer.... en dat was er al heel wat (van kruidengeneeskunde over astrologie tot informatica, en de laatste paar jaar nu nog ecologisch bouwen; ik ben 52)
 

- Zijn er in een combiketel altijd 2 pompen?
Nee, enkel één voor het c.v circuit, want warmwatercircuit heeft geen pomp nodig  omdat dit onder waterleidingdruk staat. Je kan zo nodig de huidige Grundfoss-pomp recupereren als je een combiketel neemt en radiatorcircuit wil scheiden van vloercircuit....
 

- Er is echter m.i. slechts 1 brander voor beide circuits Dat is nu toch ook zo...
zodat dan als b.v. de vloer warnte vraagt het radiatorcircuit ook verwarmd wordt??? Beinvloed dat niet de regeling hiervan? Nee, want er gaat enkel water circuleren in je radiatorcircuit in die leidingen waar een thermostatische kraan opengaat en warmte vraagt. ENKEL DE BEIDE POMPEN VAN BEIDE CIRCUITS ZULLEN TEZELFDERTIJD DRAAIEN MAAR NIET CONTINU ZOALS NU Beinvloed dat niet de regeling hiervan? Daarvoor dient toch de kamerthermostaat voor de vloerverwarming en de thermostatische kranen stel je een paar graden lager in dan je kamerthermostaat voor als de vloerverwarming het niet meer ophaalt bij extreme kou! Dat is nu toch ook zo!!!
 

- behalve vloer en radiatoren ook nog een zwembad d.m.v een aparte pomp verwarm; Een warmtewisselaar in het circulatiesysteem verwarmt het badwater (tijdschakelaar):
kan je zo laten; maar je moet wel een keuze maken aan welke warmtewisselaar je die koppelt aan de combiketel: OF op de lagere temperatuurbereik voor sanitairwater (ik zou dat kiezen omdat je zwembadcircuit al een pomp heeft die wellicht start/stopt via een temperatuurvoeler in je zwemwater) OF het hogeretemperatuurbereik voor c.v die eigenlijk al een circulatiepomp heeft.
 

- Als ik mijn huidige mengregeling verwijder hoe wordt dan de watertemperatuur voor de vloer geregeld (buitenvoeler??')
Weke beveiliging heb ik dat deze temperatuur niet boven de 37 graden komt en de vloer stuk gaat?

Asjeblief lezen wat ik heb geschreven:
vloerverwarming kan aansluiten op de lagetemperatuurwisselaar.... en de huidige driewegkraan voor vloerverwarmingsafregeling is dan quasi overbodig geworden want dit is op de graad nauwkeurig op de ketel in te stellen... in dit geval zet je de driewegskraan helemaal open op 100% circulatie EN LAAT JE DE TEMPERATUURREGELING TOTAAL OVER AAN DE KETEL DIE TOCH EEN NAUWKEURIGER REGELING IS DAN DE HUIDIGE. DE NIEUWE KETELS WORDEN TOCH OOK MET EEN BUITENVOELER VERBONDEN;

- De thermostaat kranen op de de radiatoren wil ik handhaven. Ik heb toch ook niets anders gesuggereerd??? Lees het nog eens opnieuw: ik schreef enkel dat in de kamer waar de kamerthermostaat (draadloos of niet) opgesteld staat, daar de kranen volledig open moeten gedraaid worden. In geval je een draadloze kamerthermostaat koopt zal je deze kranen dus weer juist instellen zodra je de draadloze thermostaat in een andere kamer plaatst; en dan worden de kranen in die andere kamer helemaal open gedraaid. Want de kamerthermostaat is steeds MASTER.
 

DAT SOORT DINGEN WEET IEDERE INSTALLATEUR HOOR.

OFWEL (en zeker als je alles doe-het-zelf installeert) HANDHAAF JE DE HELE BOEL VAN REGELINGEN EN CIRCUITS ZOALS NU EN KOOP JE EEN SOLO-KETEL EN DAAR ZIT OOK ÉÉN POMP IN net zoals bij een combiketel, en ook een temperatuurregeling van maximum (stoptemperatuur) en minmum (starttemperatuur) die veeeel nauwkeuriger werkt dan huidige Idéalketelthermostaat waarvan je geen minimum en maximum kan instellen en zelfs niet beneden de 60 graden kan en ook geen vorstbeveiligingstand heeft voor als je enkele dagen weg bent. ÉÉN POMP ZAL JE DUS IN IEDER GEVAL ACHTERWEGE MOETEN LATEN.