Smart Grids/Smart (energy) Homes

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.

Beste,
In het kader van mijn eindwerk als laatstejaarsstudent Master in de Handelswetenschappen aan de Hogeschool Universiteit Brussel (HUB) voer ik een marktonderzoek naar het maatschappelijk draagvlak voor de overgang naar een intelligent elektriciteitsnet (Smart Grid) en specifieker naar intelligente huisnetwerken (Smart Energy Homes). Aangezien er nog niet veel gekend is over dit onderwerp heb ik een enquête opgesteld om het draagvlak van zulke netwerken in kaart te brengen. Graag had ik u willen vragen om de enquête, die een kwartiertje van uw tijd in beslag neemt, via de onderstaande link in te vullen. Om de enquête te vervolledigen hoeft u geen enkele kennis over het onderwerp te hebben. De enquête is bovendien ook volledig anoniem. Omdat ik een voldoende grote groep mensen dien te bereiken om de resultaten te kunnen veralgemenen zou ik u ook willen vragen deze e-mail door te sturen naar vrienden, familie, kennissen,…
Dank bij voorbaat,
Laurens Seldeslachts-Eraly

Ik zou van beide enquêtes een gelijkaardig aantal responses moeten verkrijgen, daarom wil ik u het volgende vragen:
- indien uw geboortemaand oneven is: vul enquête 1 in
- indien uw geboortemaand even is: vul enquête 2 in

Uiteraard mag u ook de andere enquête invullen, als dit ook op een ernstige manier gebeurt.

enquête 1:
http://hub.qualtrics.com/SE/?SID=SV_8kWu5RPnlFBUWfq

enquête 2:
http://hub.qualtrics.com/SE/?SID=SV_7R5XMBMNCvIaet6