verwarming lage-energiewoning

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.

Hallo,

Ik plan in 2011 een alleenstaande lage-energiewoning (ééngezinswoning) te bouwen met ongeveer 260m² leefruimte (= gelijkvloers + één verdieping). Het liefst zou ik alles met vloerverwarming verwarmen.

Ik heb de volgende vragen:
- Is het een goed idee om alles met vloerverwarming te verwarmen?

- Wat is prijs/kwaliteit het interessantste?
(1) condensatieketel op gas
(2) warmtepomp
(3) iets anders (zo ja wat dan?)

- Loont het de moeite bijkomend een zonneboiler aan te schaffen?
Mijn zadeldak heeft een helling van 45° en de beste kant kijkt naar het ZO (ongeveer 60° verschil met het zuiden).

Alvast bedankt voor je reactie,
Matthias

Reacties

in een lage-energiewoning veronderstel ik dat toch dat een ventilatie type D aanwezig is. Hiermee heb je sowieso een herverdeling van de warmte via het ventilatiesysteem.

Dus heb je in principe voldoende met vloerverwarming in de eetkamer/living en in de badkamer.

De andere ruimtes krijgen via de ventilatie warmte toebedeeld.

Desnoods kan je voor de badkamer eerder een stukje muurverwarming voorzien om die sneller kan opwarmen dan vloerverwarming. In de badkamer heb je meestal maar tijdelijk meer warmte nodig...

Prijs/kwaliteit ??  je zal eerder moeten beslissen of je voor fossiele brandstoffen (gas en in mindere mate electriciteit) of ecologischer hernieuwbare brandstof (houtpellets en groene electriciteit)

De kwaliteit is er altijd, de prijs hangt van meerdere factoren af....

Warmtepomp is duur, gascondensatie is veel economischer en een condenserende houtpelletketel (zie Okofen website) is ecologischer en op langere termijn wellicht ook economischer.

Een zonneboiler is altijd de moeite voor aanschaf want de warmte van de zon is gratis. Helaas is er minder zon in de winter maar in de herfst en lente zijn er toch dagen dat de zon nog iets bijbrengt van warmte.

Je gaat eigenlijk best voor een integraal systeem waarbij een groot buffervat de vloerverwarming en SWW kan leveren. De warmte in het buffervat wordt geleverd door thermische zonnepanelen en aanvullend een gasketel/warmtepomp/pelletketel etc.... Van Okofen is er nu trouwens een geintegreerde oplossing van pelletketel met ingebouwde boiler voorzien van aansluiting voor zonnepanelen.

 

Wij hebben een LEW gebouwd, 350m2, met beneden professioneel gebruik, 1ste V wonen en onder het dak de kamers voor de kinderen. Op de 2de verdieping is geen verwarming, en vooralsnog is het daar niet meer dan 2 graden kouder dan in de rest van het huis (dat was vorige winter, bij aanhoudende temperaturen rond -10). De zoldervloer is bewust niet geisoleerd.

Verwarmen is met warmtepomp. Eens deze keuze gemaakt is een bijkomende zonneboiler (economisch) totaal oninteressant. Beter is investeren in groene stroom. Bijv PV (maar dan énkel voor daadwerkelijk gebruik tijdens de 6 zonnemaanden) of kleine windmolen (ikzelf wacht nog steeds op een model dat echt werkt).

Als je kiest voor gas of pellets, dan zou ik in elk geval wél onmiddellijk een zonneboiler steken, maar ik zou dan ineens voor de gas oplossing gaan. Maar dat is slechts een persoonlijke voorkeur.

LEW, vooreerst de isolatiegraad bepalen voor een deftige LEW:

-warmteverlies berekenen

-transmissieverliezen berekenen

-bepalen van de ventilatieverliezen

-luchtdichtheid, verliezen via spleten kieren deuren en ramen en deze karakteriseren

-interne winsten bepalen en karakteriseren, hoeveel personen, verlichting, apparaten

-zonnewinsten karakteriseren, inplanting en opp. glas met bepaalde u-waarde

-gebruikersgedrag karakteriseren, bezettingsgraad van de woning, behandeling van het verwarmingssysteem, openen en sluiten van ramen en deuren

Een verwarmingssysteem kies je in functie van:

-economische motieven

-ecologische motieven

-comfort motieven 

Succes,

Mon

  

...en vooral van je architect eisen dat hij je in deze keuzes met raad en daad kan helpen.  Je zou deze discussie in de eerste plaats met je architect moeten voeren (en dus niet enkel op een forum). 

Benoem ook zeer duidelijk wat je onder LEW verstaat; stel een K en E-peil voorop (K-peil belangrijkste).  Streef  zeker naar K25 of lager. Eens streefdoel vaststaat kan je beginnen nadenken over verwarming. 

"... Is het een goed idee om alles met vloerverwarming te verwarmen?" : het is vooral geen goed idee om een combinatie van radiatoren en vloerverwarming te kiezen.  Naar comfort en verbruik zit de grootste winst in correct isoleren; En eens je goed geisoleerd hebt, is comfort winst en verbruikwinst van vv tov radiators beperkt (het moet al echt koud zijn voordat je vloer warm aanvoeld).

Merk nog op ivm prijs/kwaliteit: een radiator installatie kan ook een zeer goede beste prijs/kwailiteit kunnen geven. 

In een LEW is je verwarmingskost niet zo hoog: alle verwarmingssystemen (ook met radiatoren) zullen je geen grote verwarmingsfactuur geven.  Het financieel deel het verwarmingsvraagstuk zal vooral bepaald worden door je budget.

Walter

Lew en Walter, ik denk dat het beter is om de architect opdracht te geven een woning te concipieren met onderstaande items dan te praten over het kengetal K=25, dit getal is bijna niet te definieren, er zijn op dit ogenblik teveel onbekenden:

-u-waarden voor wanden, vloeren en plafond  u-0.20 à u-0.15

-ventilatiesysteem D met aww of liever bww

-luchtdichte afwerking voor alle elementen met contact aan de buitenlucht

-compacte bouwvorm met, indien mogelijk, een open-plan inrichting

-het meeste glas  (1.1 of liever 0.60= veel comfort) zuidgericht plaatsen 

-geen koudebruggen (muur tussen garage en verwarmde woonruimte)

-een sas voor iedere buitendeur ( idem voor kelder en garagedeur)

-een zonneboiler binnen de verwarmde schil situeren

-indien een hout/pellet kachel, haard, massakachel etc...is gewenst, zorg voor een centrale plaats in de woning met dito schouwpijp

Mon

Alvast bedankt voor jullie nuttige informatie en tips.

Beste Walter,

Waarom precies is een combinatie radiotoren - vloerverwarming niet OK? Dat is namelijk wat mijn architect voorstelt...

Groeten,

Matthias

De Tijd: "De Europese houtindustrie luidt de alarmklok. De prijzen voor haar grondstof zoals klein rondhout en zaagsel rijzen de pan uit. Sinds 2008 zijn ze met 50 procent toegenomen. De oorzaak is de groene-energiesector, die dankzij gesubsidieerde EU-programma’s veel meer kan betalen voor die grondstof.

Alle nationale plannen samengeteld heeft Europa tegen 2020 minstens 116 miljoen ton droog hout nodig om die doelstellingen te bereiken. Voor groene warmte is nogmaals 295 miljoen ton droog hout nodig, berekende Fedustria, samen 410 miljoen ton. Dat kunnen de Europese bossen onmogelijk opbrengen, zodat Europa massaal zal moeten invoeren. Het houttekort tegen 2020 wordt op 430 miljoen kubieke meter geschat, een derde van het verwachte verbruik. Dat zal de prijzen verder de hoogte injagen, terwijl de houtsector de prijzen nu al te hoog vindt.

Volgens de houtindustrie is dat toenemende gebruik van hout voor energie nefast voor het milieu. Hout biedt de beste CO2-opslag. Elke kubieke meter hout bevat 2 ton CO2. Bij omzetting naar energie komt die opnieuw vrij. Hoe langer houtafval in nieuwe producten wordt omgezet, hoe beter voor de CO2-huishouding in de wereld. Houtverwerking biedt ook 25 keer meer werkgelegenheid per ton dan de energiesector. De toegevoegde waarde van houten producten ligt ook tien keer hoger dan de omzetting van hout in hernieuwbare energie. "

Mijn oude voorspelling zal uitkomen: Beste investering die je kan doen voor je kinderen, is grond of bos aankopen om zelfstandig te verwarmen, eten te cultiveren...? Ik ben alvast blij dat ik zoveel mogelijk zonnepanelen plaatste. Elke energievorm wordt een schaars goed. Alle prijzen zijn een kwestie van vraag en aanbod. Hoe meer reclame jullie maken voor pellets, hoe meer jullie zichzelf zullen straffen. Lijkt me eerder leuke bezigheid voor de masochisten?

Mathias, 

daar zijn verschillende redenen voor;

Om te beginnen is een installatie zuiver vv veelal goedkoper dan de combinatie (vloeropbouw op verdieping eventueel wel wat duurder).  Want om de combinatie te kunnen doen heb je een dure 3 of 4 wegskraan nodig (om de temperaturen voor de vloerverwarming te regelen), 2 omlooppompen en een regeling die 2 temperatuursregimes  (bij voorkeur weersafhankelijk) kan sturen.  Je hebt kans dat je moet prutsen met evenwichtsflessen.  Regeltechnisch wordt zo een installatie ook dikwijls niet zo goed uitgevoerd.  

Daarnaast moet een combinatie-installatie zowat altijd op de hoge temperaturen voor de radiatoren draaien.  De winst die een lage temperatuursverwarming kan bieden ben je grotendeels kwijt.  

Een combinatieverwarming moet je technisch zien als een radiatorverwarming waaraan een paar m2 vv wordt gehangen.  Als je dan bedenkt dat je die radiatoren vermoedelijk nauwelijks gaat gebruiken vind ik het startpunt van zo een installatie foutief.  

Daarom dat ik vind dat als je bang bent voor de meerkost van vv, je beter enkel radiatoren neemt.  Dat wordt dan een eenvoudige installatie, goed te sturen en die kan best zuinig draaien.  De grootste comfort winst naar verwarming toe heb je immers door isolatie; de comfortwinst van vv in een LEW is niet zo groot meer (maar toegegeven, het blijft plezant).

 

Waarom is je architect voorstander van een combinatie?

Walter

Hij vindt het net een moeilijk te verantwoorden kost om boven overal vloerverwarming te voorzien op plaatsen waar je die niet zoveel zult nodig hebben (bv. slaapkamers). Boven vloerverwarming leggen zou met een dunbedsysteem moeten gebeuren en dat zou een grote meerkost zijn.

Groeten,
Matthias

Daarom, als de te verwachten warmtevraag laag zal zijn en de vloeropbouw een probleem, waarom dan geen muurverwarming voorzien boven ?

Of op zijn minst wachtleidingen ?