Viessmann Vitodens 200 coderen

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.

Kan iemand mij vertellen hoe je een Viessmann Vitodens 200 kan programmeren? Waar moet ik iets ingeven? Ik heb een Vitotrol 300A thermostaat in de living die altijd een lagere temperatuur weergeeft dan de werkelijke. Ik zou dat kunnen bijstellen door een bepaalde code te wijzigen (gevonden op dit forum), alleen weet ik begot niet waar ik in die programmering kan komen...

Reacties

katrientje

als je een vitotronic 200 regeling in  de ketel hebt, kom je in de codering 2 (daar staan alle parameters in) door gelijktijdig de toetsen met kraantje en de toets met kraantje en radiator gelijktijdig in te drukken tot  'codering 2' (enkele seconden) op je scherm verschijnt. dan OK drukken, en je hebt alle parameters beschikbaar.  maar let op, je kan daar heel wat mee ontregelen ook!  dus zeker niks veranderen als je niet heel zeker bent.

maar waarom is dat zo belangrijk?  want als je weersafhankelijk regelt, is dat de uitschakelt° van de verwarming. als je die bv op 22° zou zetten, gaat de verwarming pas afslaan als de buitent° 23°, is.  terwijl in een beetje fatsoenlijk gebouwd huis je de verwarming vanaf 17° buitent° (of lager) als kan uitschakelen.

hans d

 

Bedankt, Hans, voor uw reactie. We hebben begin september in ons (oud) huis een nieuwe condensatieketel laten installeren.

We zijn echter niet zo opgetogen. De temperatuur in onze living is niet 'regelmatig'. Om te beginnen geeft de vototrol 300A een lagere temperatuur dan onze digitale thermometer, wat op zich al verschrikkelijk op mijn systeem werkt. Maar de grootste ergernis is de voor ons eigenaardige werking van de chauffage. Wanneer we de gewenste gewone kamertemperatuur op 21 graden zetten, warmt  hij op tot méér dan 22 graden (te warm naar onze goesting). Dus heb ik maar van arrenmoede de kamertemperatuur op 20 graden gezet, wat beter is als  hij 's morgens in gang schiet. Echter de temperatuur zakt te laag voor hij dan opnieuw in gang schiet... 

En nu ik dan toch bezig ben, 's morgens bij de start maken de buizen een enorm  kloppend geluid gedurende ongeveer een halve minuut.

 

Ter volledigheid : we hebben overal thermostatische knoppen op de radiatoren. Klopt het dat de thermostatische knop in de living (Vitotrol 300A hangt) op de hoogste stand moet staan?

hangt er vanaf hoe je systeem geconfigureerd is. werk je 100% weersafhankelijk, of op kamert°?  grote schommelingen in de temperatuur ligt hoogstwaarschijnlijk aan de instelling van de regeling, want dat zou niet mogen.  en als de vitotrol als kamerthermostaat dient, is de plaats ervan zeer belangrijk, zeker niet tegen een buitenmuur, niet in de tocht, niet vlak bij een warmtebron (TV, lamp, radiator, ...), enz.  want je krijgt maar een correct resultaat als je een betrouwbare meting hebt.  en in de ruimte waar de thermostaat hangt moet er inderdaad minstens 1 radiator helemaal openstaan.

wat et lawaai betreft, ik kan me niet voorstellen dat dat van de ketel komt, dat is waarschijnlijk het uitzetten van de buizen.  wat me dan het vermoeden geeft dat jullie de watert° wel erg hoog opstoken.  maar tegelijkertijd betekent dat dat misschien de verkeerde beugels voor de buizen gebruikt werden, zodazt ze de uitzetting niet kunnen verwerken.  als je dat probleem vroeger niet had zou je eens kunnen proberen de beugels van de nieuwe leidingen wat los te maken en eens kijken of daarmee het probleem opgelost is.

maar dat zijn natuurlijk allemaal maar vermoedens, 't is niet zo eenvoudig zulke dingen in te schatten vanop afstand.

maar ik zou in elk geval de installateur vragen de problemen op te lossen, dat is uiteindelijk zijn taak.

hans d

 

 

Momenteel staat b0 op 0 : weersafhankelijk.

Eigenlijk zou ik weersafhankelijk willen hebben met een beetje kamertemperatuursinvloed, moet ik dan b0 op 3 zetten of schakel ik daarmee de WAR volledig uit? Ik wil het niet aan de installateur vragen, want bij de plaatsing liep er al een en ander verkeerd...

 

Eén probleem is in ieder geval al beter :  de aangegeven temperatuur op de Vitotrol 300A ligt meer in de lijn van de temperatuur op mijn losse thermometer doordat ik E2 op 58 gezet heb. Zal misschien nog een beetje moeten aangepast worden, maar alleszins al beter.

 

Is het normaal dat het opwarmen met een condensatieketel langer duurt dan met een oude ketel? Dit is allemaal zo ander voor ons, en misschien is dat ook normaal, maar als je het niet weet dat het systeem op een heel andere manier werkt, maak je je wel zorgen en ben je gefrustreerd zonder reden.

Hoe lang vóór we opstaan zouden we de chauffage moeten in werking zetten? Vroeger deed ik de chauffage aanslaan een half uur voordien, maar is dat wel genoeg met dit nieuwe systeem? (de boiler voor sanitair water slaat automatisch een half uur vroeger aan in dit gecombineerd systeem).

b0 kan je op 2 zetten, dan gaat ie compenseren op de kamervoeler (optimising), behalve tijdens de verlaagde werking, daar blijft hij 100% war. of je zet hem op 3, dan gaat ie altijd optimaliseren. als je woning niet heel goed geïsoleerd is, is deze laatste instelling misschin wel de meest zinvolle.  maar dan moet je ook b2 bekijken, standaard staat ie op 8, dat is een factor die bepaald hoe sterk de ruimteïnvloed op de war-regeling is. 0 is geen invloed, 64 is war uitgeschakeld. deze ruimtefactor bepaald hoe sterk de afwijking van de kamert° op de gevraagde t° inspeelt op de war. anders gezegd, als de gevraagde t° sterk afwijkt, zal de watert° ook sterker afwijken van de ingestelde stookcurve.  ik hoop dat je me begrijpt, want dat is wat moeilijk om uit te leggen. alleen vind ik niet welke waardes daar mee samenhangen.

met de codeeradressen FA en FB heb je ook nog een mogelijkheid, FA bepaald het percentage van de verhoging van de ketelwatert°, standaardinstelling is 20%. d.w.z. als je regeling 50° vraagt zal de regeling de watert° gedurende een bepaalde periode (te bepalen in FB) verhogen tot 50° + 20% = 60°. FB staat standaard op 30, d.w.z. dat ie gedurende die 30 min de verhoogde watert° zal aanhouden. 

met E2 kan je inderdaad corrigeren, had ik zelf nog niet gezien.

hans d

Ik zal nu eventjes afwachten hoe het werkt met volledige war-werking.

Indien nodig kan ik nog wijzigen naar B0 = 3 en B2=10 (bijvoorbeeld).

 

Ik heb ook B5 op 5 gezet : de cv-pomp slaat nu af als de gewenste temperatuur in de living bereikt is. Is dit goed  of werk ik daarmee de war tegen? Ik dacht van niet : als ik het goed begrijp zorgt de war dat bij lagere buitentemperaturen het ketelwater hoger wordt... maar ik kende tot gisteren niets van chauffages. Heb in ieder geval al veel bijgeleerd.

als je de pomp laat afslaan omdat het in de woonruimte warm is, heb je nergens geen warmte meer. ik zou dat niet doen, kwestie van comfort.

hans d

Nu ik zoveel gelezen  heb over de werking van een verwarming en alles wat er bij de regeling komt kijken, zit ik met de volgende vraag.

Wanneer men voor 's nachts een lagere gewenste kamertemperatuur instelt (vb. 16° ipv 20°) op de Vitotronic (uitsluitend WAR), dan schuift de stooklijn gewoon met 4 graden naar onder. Dus er wordt dan gestookt met water van een lagere temperatuur.

Wanneer je op elke radiator thermostatische kranen hebt (die niet tijdsgestuurd zijn), vraagt die radiator dan niet constant water omdat hij een lagere temperatuur meet dan de gevraagde temperatuur? Werkt de circulatiepomp dan niet voortdurend op die manier?

Of maak ik een redeneerfout?

 

Ik denk dat ik het zelf al weet : de radiatorthermostaat zal zich meer openzetten (meer water laten stromen door de radiator), maar het mechanisme dat de circulatiepomp dan eigenlijk in gang zet, dan moet ik nog even uitvissen.

 

Mijn Vitodens 200 zou een tweetraps circulatiepomp hebben. Ik kan wel nergens vinden hoe dat dan juist werkt. Begin ook een beetje bang te zijn naar elektrisch verbruik toe...

 

 

 

Hallo

Als je bo op 2 zet en b2 op 64 .

Gaat dan de ketel tot de gewenste binnen tempertuur max vermogen stoken ?

En eens de gewenste temperatuur eenmaal bereikt is terug wa stoken ?

Of om dit te krijgen moet je dan de b2 verlagen ?

Hallo,

Het probleem van de "onregelmatige" opwarming is opgelost. Ben nu de beste stand van de radiatorthermostaten aan het uittesten.

 

Ik zit er  nu nog met het probleem dat de circulatiepomp quasi voortdurend draait. Is dat normaal voor zo'n systeem, of wijst dat op een probleem? Zal de circulatiepomp niet vlug kapot gaan als ze zoveel draait?

De brander daarentegen ligt weinig aan, wat positief is naar gasverbruik toe.

 

Daarnaast vraag ik mij nog altijd af hoe de WAR met verlaagde nachttemperatuur te rijmen valt met de radiatorthermostaatknoppen.

Weet jij soms  hoe dat werkt?

 

Ik heb de vraag aan Viessmann gesteld. Amaai zijn dat klantvriendelijke mensen. Ze verwijzen mij droogweg naar mijn installateur, en als die technische ondersteuning nodig heeft, kan hij die aanvragen via mail of fax (hahaha) : maw. alleen de installateurs zijn klant in hun ogen, de eindverbruiker die het toestel uiteneindelijk koopt en gebruikt, zijn niet relevant voor hen.

Deze installatie heeft veel geld gekocht en dus zou ik ook graag weten hoe ze werkt. Ik kan die installateur toch geen 20 keer laten terugkeren om de stooklijn nog een beetje bij te stellen en hier en daar nog een kleine verandering aan te brengen. Ik vind dat ik dat zelf moet kunnen, maar bij Viessmann hebben ze daar blijkbaar een ander gedacht over...

 

Alle hulp is dus welkom.

 

 

wat de reactie van viessmann betreft, die kan ik begrijpen.  ik heb meermaals via de patroonsorganisatie aangeklaagd dat sommige invoerders-fabrikanten ons het werk onder de neus wegkapen en onze eigen klanten achter onze rug allerlei ondersteuning, onderhoudscontracten e.d. aanbieden.  sommigen, zoals viessmann hehbenn dat begrepen en laten de installateur zijn rol in het verhaal spelen.  maar een goeie installateur legt z'n klant uit hoe dat ding werkt, en dan moet ie geen 20 keer terugkomen.  maar je vindt ook een redelijk goede beschrijving (vind ik toch) in de handleiding van de ketel.

bij een w.a.r. draait de pomp altijd tot de stookgrens is bereikt, maar bij de 300 gaat de pomp terugtoeren, de 200 kan dat helaas niet.  en de meeste pompen sneuvelen nadat ze een tijdje stilgestaan hebben, zelden of nooit terwijl ze draaien.

al naargelang de instelling zal de regeling 's nachts w.a.r. of kamert° gestuurd wordt, hangt af welke instelling je gekozen hebt. als ie op w.a.r. staat (en je regeling is correct ingesteld) zal de kamert° 's nachts toch dalen, ook al staan de kranen open, de ketel laat nl. z'n watert° zakken waardoor je de normale kamert° niet bereikt.

hans d

t2b

als je b0 op 2 zet gaat de regeling overdag de stooklijn van de ketel optimaliseren, en 's nachts 100% weersafhankelijk.

als je b2 op 64 zet (met B0 op 2) gaat ie volgens mij overdag 100% kamertemperatuurafhankelijk werken en geen rekening houden met de buitent°. de vraag is, waarom zou je dat doen?

hans d

Hans d

Ik zou dit maar doen om toch de gevraagde t° te verkrijgen .

Ik heb het reeds veranderd bo 2 en b2 op 12 .

 

Het word hier te warm dat is het probleem .

Als ik dan voorrang geef aan de binnen voeler dan valt de ketel te minste af en toe uit en word het geen 23 °   ipv de gevraagde 20 ° 

als ,je de gevraagde t° niet haalt, kan je dat eventueel wel bereiken met b2 te verhogen, maar eigenlijk houdt het feit dat je de gevraagde t° niet bereikt in dat je instellingen van de regeling niet goed staan. b2 dient eigenlijk vooral om bij overgang van dag naar nacht en vice-versa de gevraagde t° sneller te bereiken door de watert° meer te verhogen of te verlagen.

hans d

wel, zoals ik daarstraks al zei, regeling behoorlijk instellen!

Hans, in ieder geval al bedankt voor uw geruststellingen.

Momenteel werkt de chauffage alleen op WAR, dag en nacht. Stooklijn staat voorlopig op 1.4 en +3K. Hiermee kan ik overal de gewenste temperatuur halen. We zullen zien als het veel kouder is of de helling goed ingesteld staat.

Heb de booster voor 's morgens afgezet (geen verhoging met 20% meer). Daardoor maken de buizen minder lawaai en het zal zuiniger zijn ook.

Ik ben  nu begonnen met het verbruik te noteren en de branderstarts. Dat ziet er niet zo goed uit.

Heb de afgelopen 25 uur 75 branderstarts gehad, 5 stookuren en 5,7 m3 gas. Op die manier zal ik méér kwijt zijn dan met mijn oude stookketel en doorstromer (vroeger 1400 m3 gas voor chauffage, sanitair water en koken). Ons huis heeft dakisolatie met R= 3,4 en dubbel glas, is wel een oud rijhuis.

Ik snap niet dat ik zoveel branderstarts heb. Wanneer ik op de vitotrol de brander opvolg, dan zie ik dat niet voortdurend uit en aan gaan...

Iemand nog wat tips?

Hans , regeling behoorlijk instellen maar wat bedoel je er precies mee ?

Welke moet ik dan veranderen ?

Katrientje bij mij het zelfde probleem ik heb ook veel branderstarts , ik zal het een bij houden .

t2b

dat kan ik niet in een paar woorden uitleggen, maar in de handleiding bij de regeling staat dit vind ik redelijk goed uitgelegd.

als het te warm wordt, moet je je kurve of de parallelverschuiving verlagen. bij viessmann noemen ze dat resp. steilheid of inclinatie (adres d3) en niveau (d4).

juiste instelling is afhankelijk van wat er berekend werd voor jou installatie, en ook o.a. het isolatieniveau en de orientatie.

hans d

katrientje, t2b

nog vergeten, veelvuldige branderstrats hebben veelal te maken met een te groot ketelvermogen, en dat is natuurlijk niet zo eenvoudig op te lossen.  of hydraulische fouten, waardoor de terugloop te snel opwarmt, maar dat kan ik van hieruit niet beoordelen. of ....

hans d

Weet iemand met hoeveel tijd de code A9 = 7 overeenstemt?

Het gaat over de pompstilstandtijd bij overgang naar verlaagde werking.

Ik dacht eerst dat de 7 stond voor 7 minuten, maar proefondervindelijk heb ik al geconstateerd dat dat niet klopt.

De waarde kan ingesteld worden tussen 1 en 15...

Ik begrijp het allemaal niet zo goed.

Zo'n dingen (Vitotrol) zijn toch gemaakt voor normale mensen die niets afweten van een stooklijn? Uit één oogwenk naar een Vitotrol kan ik drie zaken afleiden: de buitentemperatuur, de binnentemperatuur en de mogelijkheid om dat met de pijktjes aan te passen.

Moet ik nu concluderen dat temperatuur in pictogram van het huisje eigenlijk niet de actuele binnentemperatuur is? En wat pas je dan eigenlijk aan met die pijltjes?

 

 

 

Beste Jan, zoveel te beter voor u als u vindt dat er geen probleem is. Dan is er voor u geen probleem. Ik was zeer gefrustreerd door onze nieuwe stookketel, en dat kwam doordat ik een oude ketel gewend was (altijd stookwater op 85° C en kamerthermostaat in de living die alles regelt). De installateur had niet uitgelegd dat een condensatieketel met weersafhankelijke regeling compleet op een andere manier werkt en dat heeft bij ons voor heel wat frustraties geleid.

We zijn nu 2 jaar verder, ik heb dankzij dit forum mijn systeem zelf kunnen regelen zodat het nu naar behoren werkt. Zoals reeds aangehaald : als er voor u geen probleem is, dan is alles ok. Voor ons was alles niet ok : het begon al met veel te grote temperatuurverschillen, te warm worden en dan te laag afkoelen, veel langere opwarmtijden dan  wij gewend waren, buizen die 's morgens lawaai maakten, enz.... 

Voor mij is er wel een probleem indien de binnentemperatuur op de afstandsbediening niet overeenstemt met de reele binnentempertuur. Indien een war volledig anders werkt, dan begrijp ik niet waarom de afstandsbediening bij een war er precies hetzelfde uitziet als de thermostaat van een gewone regeling.

Als ze mij morgen vertellen dat de temperatuurregeling van mijn stoomoven niet hetzelfde is als de temperatuurregeling van mijn traditionele oven en de graden die ik zie eigenlijk niet overeenstemmen met de temperatuur in mijn oven, dan is alle logica toch wel even zoek, niet?

 

Hallo jan

Meeste instellingen doe je met de war die meestal in de ketel is geïnstalleerd ... dit is de vitotronic .... in de leefkamer hangt de vitotrol ... dit is een afstandsbediening . Temperatuur die je afleest in het huisje is de effectieve binnentemperatuur .... temperatuur die je instelt met de pijltjes is de gewenste temperatuur en wordt door de ketel gebruikt om de cv tempetatuur te berekenen . Voor dit berekenen wordt de buitentemperatuur en de ingestelde stooklijn gebruikt ...

hoe meet jij een "reële" binnentemperatuur?

 

Het verschil kan bijvoorbeeld ontstaan doordat de thermostaat tegen een muur hangt. Bij ons was er wel degelijk een verschil tussen de temperatuur op de thermostaat en de thermometer in het midden van de living. In de instellingen die je kan wijziging op de ketel zelf kan je dat aanpassen als je dat wenst. Je kan die wijziging niet doen op je kamerthermostaat zelf (persoonlijk vind ik dat je niet heel veel met de kamerthermostaat kan doen : kan handig zijn als je bijvoorbeeld tijdelijk chauffage wil op een moment dat hij niet geprogrammeerd staat om warmte te geven, of net andersom : je hebt geen chauffage nodig omdat je een uitstap doet, maar voor de rest zie ik niet veel nuttigs, behalve leuk dat ik de buitentemperatuur kan aflezen).

.

Hallo,

Met de Vitotrol 300 - Partytoest : CV buiten werkingsuren.
                                 Spaarvarken : Verlaging van temperatuur (2°C ) voor als je even weg bent.

  - Te veel branderstarts = te hoog vermogen of idd hydraulische problemen.
  Mijn Viessmann ketel heeft meer branderuren dan starts en valt praktisch nooit stil = nooit problemen.
 
B5 op 5 zou ik niet echt aanraden voor een WAR , warmtegevoel is veel anders.
Bij mij staat enkel B0 op 1 => 'Snachts blijft enkel pomp draaien en brander slaat enkel aan als binnentemp onder de gevraagde binnentemp gaat. Omdat het snacht meestal kouder wordt en de ketel anders te hoge watertemp maakt.

Niels