Vlaamse Regering verstrengt energienormen nieuwbouw

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.

Ik kreeg deze persmededeling enkele dagen geleden binnen in mijn mailbox. Leek me wel interessant om te delen op het forum.

 

17 december 2010

 

 

Vlaamse Regering verstrengt energienormen nieuwbouw

 

Op voorstel van Vlaams minister van Energie Freya Van den Bossche heeft de Vlaamse regering beslist om de energienormen voor nieuwe woningen, kantoren en scholen te verstrengen. “Tegen 2021 moeten nieuwe gebouwen zo goed als energieneutraal zijn”, zegt Van den Bossche. “Zuinig wonen is synoniem met betaalbaar wonen. Door de normen in 2012 en 2014 al een stuk aan te scherpen, zetten we bouwers en aannemers op een haalbaar maar ambitieus spoor.”

 

De Vlaamse nieuwbouwwoningen worden jaar na jaar energiezuiniger. “Dat is logisch”, zegt Van den Bossche, “want wie twee keer nadenkt weet dat een zuinige woning misschien iets duurder is in aanbouw, maar daarna levenslang pure winst oplevert op de energiefactuur. Het verbaast dus niet dat in 2009 al meer dan de helft van de woningen voldeed aan de E80-norm, het energiepeil dat pas vanaf 1 januari 2010 verplicht werd. Veel Vlamingen zien de voordelen van zuinig bouwen, en lopen dus voor op de norm. “Een goede zaak”, vindt Van den Bossche, “want om onze klimaatdoelstellingen te halen moeten we de komende jaren een stuk energiezuiniger worden. En een aanzienlijk stuk van het besparingspotentieel zit in onze gebouwen.”

Overeenkomstig de Europese regels zullen al onze nieuwe gebouwen in 2021 zo goed als energieneutraal moeten zijn. Dat betekent dat een gebouw haast geen energie meer verbruikt. De energie die wel nog nodig is zal ter plaatse worden opgewekt, bijvoorbeeld via zonneboilers of warmtepompen.

Vandaag heeft de Vlaamse Regering op voorstel van minister Van den Bossche beslist om dat einddoel nu al in te schrijven in de Vlaamse regelgeving. “Zo krijgt de bouwsector een duidelijk perspectief”, zegt Van den Bossche. “Want tegelijk leggen we de eerste stappen in die richting vast.” Het energiepeil (E-peil) van een nieuwe school, kantoor of woning zal vanaf 2012 moeten voldoen aan de E70-norm, en vanaf 2014 aan de E60-norm. Vandaag geldt voor woningen een E-peil van E80, voor kantoren en scholen is dat E100. De nieuwe normen zijn vastgelegd op basis van onderzoek, dat uitwijst dat het economisch optimum voor woningen vandaag rond E60 ligt, en na overleg met de architectenorganisaties en de bouwsector.

Tegelijk worden ook de isolatienormen aangescherpt, zowel wat de globale score van de isolatielaag (K-peil) als de isolatiewaarde van het materiaal betreft. Die zogenaamde U-waarden en R-waarden worden op het niveau van onze buurlanden gebracht, en zullen trouwens ook gelden bij renovatie. Het is niet onbelangrijk om naast het algemene E-peil ook de isolatienormen aan te scherpen: de isolatielaag in de gebouwschil is achteraf moeilijker te verbeteren dan bijvoorbeeld een verwarmingsinstallatie.

Eens we erin slagen onze woningen zo zuinig mogelijk te maken, moeten we proberen om de nodige energie maximaal zelf op te wekken met hernieuwbare bronnen. Dat kunnen zonnepanelen zijn, maar bijvoorbeeld ook zonneboilers of warmtepompen. Daarom bevat de nieuwe regeling een bepaling die ervoor zorgt dat er voortaan ook een minimaal percentage hernieuwbare energie zal worden opgelegd aan nieuwbouwwoningen. Op basis van een studie van onderzoeksbureau 3E en in overleg met alle betrokkenen, zal de regering volgend jaar beslissen vanaf wanneer welk percentage verplicht wordt.

Omdat de nieuwe normen ervoor zorgen dat zuiniger bouwtechnieken ingeburgerd raken, zal de meerkost voor nieuwbouw beperkt blijven. Bovendien wordt die eenmalige kost ruimschoots gecompenseerd door een fikse besparing op de maandelijkse energiefactuur. “Aangezien onze nieuwe gebouwen tientallen jaren zullen meegaan, is het essentieel om ze zo zuinig mogelijk te maken”, besluit Van den Bossche.