vraag omtrent isolatie en welke materialen waar te gebruiken

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.

Beste mensen,

Omdat we zelf binnen kort voor bouwheer mogen spelen en de tijd stilletjes aan begint te korten had ik toch nog graag enkele vragen willen stellen omtrent isolatie en welke materialen waar te gebruiken.
Omdat we zelf streven naar een evenwichtig compromis tussen ecologie, comfort en een gezond binnenklimaat denk ik dat dit forum wel een uitstekende plaats is om dat te doen.

Even wat achtergrondinformatie:

Het gaat om een rijwoning (LEW) met een tamelijk lange uitbouw langs de achterzijde waarvan het K- peil zal schommelen rond de K-25 en het E- peil nog niet bepaald is (we hopen niet hoger te komen dan E-60).

Een gezond en aangenaam binnenklimaat stond wel van in het begin altijd voorop. Dit vinden we zelf uitermate belangrijk; zeker als je, zoals in ons geval, kan vertrekken met een nieuwbouw.
Daarnaast streven we naar een zo goed mogelijke verhouding investering rendement (economisch optimum), waarbij er een evenwicht is tussen nu iets meer investeren, en gedurende de gebruiksduur van je woning minder stookkosten betalen.
Binnen het kader van de EPB- regelgeving, proberen we aldus te streven naar een evenwichtig compromis tussen optimaal comfort en energiezuinigheid.
Onze doelstelling is zeker om te werken naar een K25 – E60 peil.

De volgorde van investering (zoals ik het tot nu toe begrepen heb), om een maximaal rendement te bekomen, lijkt me als volgt:

1• Dakisolatie
2• Gevel en vloerisolatie
3• Goede luchtdichtheid
4• Betere beglazing
5• Betere verwarmingsinstallatie
6• Ventilatiesysteem met wtw
7• Alternatieve energie

Dus het dikste pakket in het dak, het 2e dikste in de spouw en het 3e in de vloer.
Onze isolatieschil maximaliseren (tot het economisch optimum) is dus zo’n beetje ons belangrijkste aandachtspunt geweest tot nu toe. Ik ben persoonlijk dan ook van mening dat pas wanneer dit volledig op punt staat, het zin heeft om ook naar de andere zaken te kijken. Je kan dit achteraf nooit meer veranderen; al het andere wel.

De isolatieschil maximaliseren is dus een eerste vereiste, maar daarnaast denk ik dat het even belangrijk is dat de isolatie 'evenwichtig' verdeeld is, dus dat de isolatiewaarden in de vloer, spouw & het dak evenredig t.o.v. elkaar verdeeld zijn en goed op elkaar zijn afgestemd in functie van het specifieke warmteverlies van de verschillende bouwdelen en hun bouwkundige eigenschappen.
In de meeste gevallen wordt nog al eens (voor een K30) volgens het 10-15-20 principe gerekend, als cm rotswol(equivalenten) in vloer-muur-dak. Of volgens de 3-4-5 regel.
-) Onze rijwoning lis georiënteerd op het Z, ZW en bevat 2 grote raamoppervlakken (hefschuiframen eigenlijk), één op het gelijkvloers in de leefruimte achteraan in de achterbouw en één op het 1e verdiep (binnen de eigenlijke woning dus).
De voorkant heeft een sas en enkele kleinere ramen (1 onder en 1 boven).

Ik had begrepen dat men momenteel ongeveer de volgende isolatiewaarden hanteert:

-) voor een vrijstaande woning:

12 cm : vloeren volle grond
10 cm : vloeren boven kelder
10 cm : vloeren boven buitenomgeving
14 cm : muren niet in contact met de grond
gemene muren :
Ramen: totaal Uw; 1,65, Ug; 1,1
deuren en poorten : 6 PU
OD + 14 cm : hellende daken
12 cm : platte daken
16 cm : plafonds

Nu had ik begrepen dat men voor een rijwoning betreft althans, minder strenge normen hanteren;
7cm : vloeren volle grond
8 cm : vloeren boven kelder
8 cm : vloeren boven buitenomgeving
7 cm : muren niet in contact met de grond
gemene muren :
Ramen: totaal Uw; 1,65, Ug; 1,1
deuren en poorten : 6 PU
OD + 14 cm : hellende daken
12 cm : platte daken
16 cm : plafonds

Onze isolatiewaarden zijn momenteel als volgt:
Isolatie: 12 cm op de vloer, 15 cm voor de muren, 24 cm onder het dak, 15 cm voor het plat dak op de achterbouw.
Vermits we tamelijk veel aan compactheid inboeten door de tamelijk lange achterbouw had ik begrepen dat we niet echt meer kunnen rekenen met de isolatiewaarden voor een rijwoning om aan het k- peil voor een LEW te geraken.
Zoals je kan zien hebben we onze doorgedreven isolatiewaarden ook (nog niet) toegepast op het plat dak voor de achterbouw in onze woning (dus dat deel waar we de compactheid van het gebouw als geheel op verliezen), daar hebben we nog steeds de richtlijn van het Bouwteam gehanteerd, zijnde: 12 – 15 cm.
In verhouding is dit gedeelte van de woning dus eigenlijk “minder” geïsoleerd (?), althans voor wat het plat dak betreft, en dan spreken we hier toch over een vrij groot oppervlak.

-) Mijn vraag was dan ook of wij redelijk goed zitten qua isolatie en/of het verstandig zou zijn eventueel toch nog iets meer te isoleren ?
-) Deze vraag stelt zich vooral naar het plat dak; is de isolatiewaarde voor het plat dak in verhouding t.o.v. onze andere isolatiewaarden (hellend dak, spouwmuren) ?
-) Dienen we de isolatiewaarde voor het plat dak eveneens op te trekken naar +/- de isolatiewaarde die we gehanteerd hebben voor het hellend dak in ons geval of wordt dat niet gedaan ?
(Een specialist terzake had ons dit wel aangeraden; zij stelde 24 cm voor in het plat dak, dus net dezelfde waarde als in het hellend dak).
-) Is 15 cm muurisolatie teveel in ons geval of mag ook dat nog iets ruimer ? (16 cm werd hier aangeraden)
-) Zitten we met de vloerisolatie goed of is het beter deze nog iets op te trekken ? (bijvoorbeeld naar 14- of 16 cm ? in Scandinavië zou 20 cm vloerisolatie de norm zijn blijkbaar). Dan is 12cm nog niet zoveel of vergis ik mij ? Of is dit in ons geval wat van het goede teveel ? Moet er meer isolatie voorzien worden voor het deel van de vloer waar zich de kelder onder bevind of wordt dit niet gedaan ?

Ik had zelf nog enkele bedenkingen;
Door de vloer komt er meestal toch het meeste koude naar binnen; en mensen hebben vaak liever hun voeten warm en hun hoofd koel, is het dan niet beter om de vloer naar verhouding iets beter te isoleren maar voor het overige wel de evenredige verdeling, zoals hierboven weergegeven, te respecteren, dus i.f.v. het warmteverlies en de bouwkundige eigenschappen van de verschillende bouwonderdelen ?

Om een aangenaam leefklimaat te creëren in onze woning proberen we de basisprincipes rond goede isolatie te volgen, nl. koudebrug- vrij bouwen, wind- en regendicht, luchtdicht en het streven naar een gebruik van materialen binnen dampdichter dan buiten.
Verder werden ons nog een aantal richtlijnen meegegeven om problemen rond condensatie in de constructie te voorkomen en de relatieve luchtvochtigheid voldoende laag te houden, nl;
Een winddicht en dampopen afwerking aan de buitenzijde.
Een luchtdichte en dampremmende afwerking aan de binnenzijde.
Binnen dampdichter dan buiten maar de binnenzijde niet dampdichter afwerken dan nodig (hoe dampdicht een constructie afgewerkt moet zijn is afhankelijk van de opbouw, de gebruikte materialen, en de vochtbelasting).

Daarbij streven we een dampopen constructie na (met gebruik van een damprem in plaats van een dampscherm om de constructie luchtdicht te maken).

In ons geval zal in het dak de winddichting bijv. gerealiseerd worden door de (dampopen) isolerende onderdakplaat uit houtvezel. De tand- en groefverbinding zorgt voor een uitstekende winddichting.

Ik had dus begrepen dat de buitenschil van de woning uit zoveel mogelijk dampopen materialen dient te bestaan (dit om het in huis geproduceerde vocht zo goed mogelijk af te voeren en te verwerken).
> Principe van ademende muren, kunststofmaterialen zijn immers water en dampdicht.

We zouden het liefst werken met natuurlijke, nagroeibare materialen daar deze de eigenschap hebben dat ze luchtdoorlatend zijn en een vochtregulerende werking hebben, terwijl bij vochtopname de isolatiewaarde nagenoeg hetzelfde blijft. Daarnaast bezitten ze ook een hoge warmteopslagcapaciteit een must (baksteen, kalkzandsteen, natuursteen).

De warmteopslagcapaciteit c (J/kgK) of inertie van het materiaal om warmte op te slaan en vertraagd weer af te geven. Deze werken immers regulerend.

Ik had ook gehoord dat het gebruik van natuurlijke materialen nog een bijkomend voordeel had, nl. dat deze ook vochtregulerend werken en een grotere warmteopslagcapaciteit bezitten.

Mijn vraag was dan ook; welke materialen kunnen we het beste gebruiken om onze woning op deze manier op te trekken ?
Het is wel zo dat wij vrij traditioneel bouwen (geen HSB maar traditionele baksteen). Onze rijwoning heeft ook een kelder (vooraan). De achterbouw is op volle grond.
Beneden werken we met een betonnen vloer. De muren zijn (stenen) spouwmuren.

Dakisolatie: 24 cm

-) hellende dak: In ons geval zouden we in het dak de winddichting bijv. realiseren door een (dampopen) isolerende onderdakplaat uit houtvezel. De eigenlijke isolatie zou dan bestaan uit cellulosevlokken.
-) plat dak: er werd ons voorgesteld te werken met minerale wol of resolschuim. Verder heb ik op een ecologische site een schema gezien waarin gewerkt werd met de volgende opbouw;
EPDM (dakafdichting)
6cm EPS
12 cm houtvezelisolatie (20 mm gelatexeerd)
PE- folie (dampscherm)
Op de houtvezelplaat kan niet gebrand of gelijmd worden dus dient er op het EPDM- membraan nog een grind of groendak te komen (als er geen EPS gebruikt wordt).

vloerisolatie: 12 cm

Vooral, voor wat betreft de opbouw van de vloer(isolatie) zijn we nog echt zoekend. Het liefst zouden we toch andere materialen gebruiken dan het sterk giftige en milieubelastende PUR.
Er werd ons aangeraden om te werken met EPS of XPS, wat an sich mss. wel een alternatief is maar dit zijn opnieuw isolatiematerialen van petrochemische aard en weinig vochtregulerend. Vandaar mijn vraag of er inzake vloerisolatie alternatieven bestaan voor deze producten die milieuvriendelijker zijn, even goed isoleren, dampopen zijn en zorgen voor een uitstekend binnenklimaat (luchtdoorlatend, vochtregulerend). Nu is het wel zo dat niet bij alle constructiedelen deze vereisten misschien even belangrijk zijn (vb. Plat dak of massieve vloer op volle grond).
Zijn Houtvezelplaten een optie voor vloerisolatie ?

Spouwmuren: 15 cm

Spouwmuren dienen winddicht en dampopen te zijn aan de buitenzijde.
Aan de binnenzijde is dan weer lucht- en dampdichtheid vereist. Daar zorgt de binnenbepleistering feitelijk voor het luchtscherm.
Er is echter, dacht ik, geen afzonderlijk windscherm, vereist bij:
-) buitenbepleistering
-) isolatie met een gesloten celstructuur (zoals XPS- platen, PUR- platen)
-) binnenisolatie
-) spouwisolatie met volledige spouwvulling
-) een winddichte uitvoering van het gevelmetselwerk
In het geval bij het gebruik van een gevelsteen, zoals bij ons, dient er een hydrofoob (waterafstotend) en niet capillair isolatiemateriaal gebruikt te worden zodat het isolatiemateriaal het regenwater niet kan overbrengen naar het binnenspouwblad.

Zelf hadden we gedacht aan minerale wol. Een aantal types daarvan zijn ingepakt in kraftpapier en/of aluminiumpapier (dit laatste zou fungeren als dampscherm aan de binnenkant van de woning?).
Ik vroeg me alleen af op welke manier de windichting gerealiseerd wordt bij minerale wol; is dat die blinkende folie die je ziet langs de buitenkant op de platen ?

Zijn er echt geen milieuvriendelijke alternatieven verkrijgbaar in (half)- harde platen die je eveneens kan gebruiken bij een traditionele spouwmuur i.p.v. rotswol ?
Ik had vernomen dat dan enkel geëpandeerde kurkplaten in aanmerking zouden komen maar dit is vreselijk duur, zo blijkt.
Het zou wel mogelijk zijn andere andere isolatiematerialen uit nagroeibare grondstoffen te gebruiken (zoals vlas bijv.) maar dan moet je verder afwerken met een hiervoor speciaal geschikte houtvezelplaat (om een goede water- en winddichting te bekomen; dus een houtvezelplaat die bitumen of latex- geïmpregneerd is), klopt dat?
Kan je dan niet beter ineens isoleren met een hiervoor geschikt type houtvezelplaat (alles in één) ?
Is houtvezelplaat een goed en bruikbaar alternatief voor rotswol als isolatie voor de spouw bij een gevelsteen, ondanks het feit dat het een capillair materiaal is ?

met vriendelijke groeten,

Joris