warmtepompen en co2 uitstoot

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.

Volgens cijfers van het Vlaams Energieagentschap komt 1kWh elektrisch overeen met 760gr CO2 uitstoot. Een kWh met gas is goed voor 180gr CO2. (bron http://www.lne.be/themas/klimaatverandering/CO2-meter) Hoe kunnen warmtepomen dan helpen om CO2 te besparen? Je moet dan immers al een SPF halen van meer dan 4.3 om een klein beetje winst te halen. Of bekijk ik het hier verkeerd??

Reacties

Een warmtepomp met COP van >4 gecombineerd met een contract met Ecopower.
Dan komt 1KWh zeker niet meer overeen met 760 gr CO2 ...

Als die warmtepomp werkt met een rendement van 1/4 dan heeft deze 1kWh electriciteit nodig om 4 kWh warmte te geven.

760gr CO²/kwh : 4 = 190gr per kWh wamte.

Maar zoals yannick zegt, als die Kwh nu eens van een windmolen komt die slechts een 10gr CO² uitstoot per kWh dan is het plots een heel ander verhaal.

tja, maar ik denk dat ook ecopower niet op elke moment van de dag genoeg stroom produceert, en dus verwarm je toch soms met atoomstroom....

hans d

Daarom is het van essentieel belang, dat eerst de vraag naar energie zakt.
Als je eerst het verbruik naar beneden haalt, wordt het rendement van windmolens of andere duurzame energie verhoogd. Vandaar dat het gebruik van een warmtepomp aan te bevelen is boven zonnepanelen.
Kleinschalige energieopwekking is architecturaal lelijk, en brengen ongesubsidieerd te weinig op.
Mijn moto is het verbruik naar omlaag halen door te isoleren, gebruik van nieuwe technologieën zoals de warmtepomp en pas dan investeren in windmolens. Dan zullen die molens de pieken beter kunnen opvangen.

mr. of mevr. anoniem

ook geen naam zeker? dat is erg moeilijk in de communicatie. een elementaire vorm van beleefdheid is dat m'n z'n naam onder een commentaar zet.

door steeds meer warmtepompen in te zetten wordt de vraag naar stroom steeds groter, vooral in de winter als de vraag sowieso al veel groter is (licht moet 2 keer zo lang branden) en de hernieuwbare energie ook op een lager pitje staat.
hoe het rendement van een windmolen kan stijgen enkel door de vraag, eender of die nu daalt of stijgt, is mij een raadsel, dat zou ik graag eens uitgelegd krijgen.

hans d

Hans,

mijn mening blijft: elektriciteit kan je vroeg of laat 100% groen opwekken - hoop ik.

NOOIT zal ontginning en transport van aardgas en de impact ervan (samen met olie) op de wereldeconomie en -politiek groen te noemen zijn.

Op zijn minst zou Belgie in een nabije toekomst kunnen instaan voor zijn eigen elektriciteitsproductie, wat over aardgas onmogelijk gezegd kan worden.

In een ideale wereld is er in de eerste plaats een zo laag mogelijk energieverbruik. Daarbij wordt de nodige energie gehaald uit hernieuwbare energiebronnen, deze bestaan uit een combinatie van verschillende types: wind, water, zon, biomassa, en wie weet welke mogelijkheden er nog bijkomen.

Het verlagen van energieverbruik slaat zowel op verwarming als doorsnee electriciteitsverbruik. Isoleren is dus een prioriteit.
Het opkrikken van het aandeel hernieuwbare energiebronnen voor electriciteitsopwekking moet eveneens prioritair behandeld worden. Ondertussen zijn we spijtig genoeg afhankelijk van fossiele en nucleaire electriciteitsopwekking. Het is evenwel onjuist te stellen dat als de wind stil valt en het nacht is, er geen groene energie meer mogelijk is. er bestaan ook andere bronnen, de combinatie ervan wordt net iets teveel over het hoofd gezien (mijns inziens).

Vermits verbrandingsgassen te vermijden zijn wordt voor de verwarming van huizen bij voorkeur geen gebruik gemaakt van verbrandingsprocessen. Passiefhuizen vallen te prefereren, maar alle bestaande woningen vervangen door nieuwe passiefhuizen is ook niet duurzaam. de reeds gebruikte materialen en de nieuwe materialen vertegenwoordigen een gigantische hoeveelheid aan energie. Renoveren naar passief is moeilijk, maar naar lage energie is best mogelijk. In de 'ideale wereld' (enkel groene stroom) is voor de verwarmingbehoefte van deze woningen een warmtepomp een zeer goed alternatief. veel beter dan het gebruik van gas/olie/hout-verbranding (omwille van de uitstoot).

in de huidige omstandigheden moeten klanten van een groene stroomproducent een fractie grijze en zwarte stroom tolereren, de vraag is natuurlijk wel of daarom alle andere inspanningen (waaronder warmtepompen) niet reeds verder ontwikkeld en toegepast kunnen worden in afwachting van de toename van het aandeel groene stroom. Dit ondanks het argument dat warmtepompen een toename van het verbruik betekenen, en zo net de fossiele en nucleaire stroomopwekking de wind in de zeilen te geven (in plaats van de molens).

Het is een politieke keuze waar we naar toe willen. het is op dat niveau dat kan beslist worden hoe onze toekomstige energieproductie opgewekt wordt. Misschien moet men dus vastleggen dat nieuwe behoeften enkel kunnen tegemoetgekomen worden met groene opwekking. De gehele capaciteit zal dan toenemen. Rationeler verbruik zal het totale verbruik naar beneden brengen en dan kunnen de fossiele en nucleaire opwekking afgebouwd en uiteindelijk stop gezet kunnen worden.

deze reactie is duidelijk veel te lang geworden waarvoor mijn excuses.

dag yannick

ik hoop dat ook, alleen werkt geen enkele warmtepomp op 'hoop'!
als ik niet enthousiast ben over de toepassing van WP her en der, betekent dat nog niet dat ik tegen de WP ben. of dat ik voor fossiele energie ben, integendeel. maar er worden alle dagen nog slecht geïsoleerde huizen gebouwd die met WP verwarmd worden, en op die manier komen we er nooit.

hans d

wim b

ik zal dat compenseren door een zeer korte reactie :)
electrabel wrijft zich in de handen met elke nieuwe WP, want dat bestendigt hun atoomcentrales en hun winsten.

hans d

"electrabel wrijft zich in de handen ..."
best dat iemand dat nog doet anders zou het triestig gesteld zijn met onze elektrische stroomvoorziening. Dit zal zelfs in de toekomst nog meer het geval zijn nl een energiespeler vinden die winst wil en kan maken om ons ten alle tijde van de piekverbruike te voorzien inbegrepen als er geen zon, wind of andere opwekkers zijn, en ja die andere moeten ook om de zoveel tijd een revisie ondergaan.

Een bedenking:

Doe eens en poging en reken eens uit hoeveel GigaWatt aan energie er dagelijks op onze aardbol valt, een bol van 12000km diameter aan gemiddelde 500 Watt per m2.

Zoek ook uit hoeveel Gigawatt energie alle kerncentrales ter wereld tesamen produceren.

Volgens een wetenschapper die ik met bovenvermelde confronteerde is de energie van die kerncentrales in de orde ergens tussen een miljard en een triljoenste kleiner dan de energie die van de zon op de aarde valt. M.a.w. de input van kernenergie is verwaarloosbaar tegenover de energie die de aarde van de zon ontvangt.
Kernenergie stoot geen CO2 in de atmosfeer, kolen en petroleum wel!

Waar zijn we dan in mee bezig?

Wel en "must": Afval van kernenergie verglazen en veilig dumpen in de mijnen waar men de radioactieve ertsen ontgint.

Beste Hans,

dat had ik ook reeds in mijn bijdrage vermeld. Ik ben mij daar zeer bewust van. Maar laat dit nu net de keuzemogelijkheid zijn van onze politici.............en dus ook aan ons. Zondag zijn het verkiezingen weet je!!!!!

Een WP zal een grotere vraag met zich meebrengen. Dit is zeker zo als er voor de rest van het electriciteitsverbruik een status quo zou zijn (we laten even het electriciteitsverbruik voor productie, transport, controle, etc voor gas en andere buiten beschouwen). Met een radicale keuze voor groene stroomproductie kan deze toename (tijdelijk) opgevangen worden. Als het 'normale' electriciteitsverbruik omlaag kan door rationalisering, energiezuinigere verlichting en apparaten etc. (dit kan snel gaan als men wil) dan kunnen de vervuilende electriciteitsopwekkers afgebouwd worden.

Zoals eerder gezegd heeft dit meer met een keuze te maken. Aan ons om onze politici aan te duiden die hiervoor willen gaan.

Ik begrijp perfect wat je wilt zeggen hoor, en je hebt gelijk dat Electrabel zich in de handen wrijft.......maar dat ligt gewoon aan het feit dat onze politici terugkrabbelen als het over de uitstap uit nucleaire energie gaat.

rudy

meestal kan ik het goed met je opinies vinden, ditmaal echter niet.
kernenergie is gevaarlijk speelgoed, nog altijd weet niemand wat er mogelijk kan gebeuren bij een meltdown. voor mij is 1 tjernobyl meer dan voldoende, ik heb mijn part gehad.
de voorstanders van kernenergie fietsen altijd maar al ter makkelijk rond de risico's omheen. en iemand moet die rommel delven, transporteren en verwerken. en aan het eind van het verhaal moet dat materiaal weer uit de rector, vervoerd worden, verglaasd worden, weer getransporteerd worden en uiteindelijk gedumpt worden waar het vandaan komt. en ondertussen duizenden mensenlevens geriskeerd. vindt jij zoiets een aanvaardbare oplossing?
deze risico's worden door velen zonder problemen aanvaard, maar we mogen wel geen zonneboiler plaatsen als we niet 100% zeker zijn dat besmetting door legionella uitgesloten is? waar zit de logica?

groetjes
hans

bestaat er ergens een officiële manier om CO2 uitstoot te berekenen? Afhankelijk van welke bron men toepast, komt men bij andere waardes... dus als er iemand een link heeft naar een officiële berekeningsmethode, dan verneem ik die graag...

Inderdaad.

Want volgens de originele poster is de CO2 uitstoot van een warmtepomp tov condensatieketel marginaal slechter.

Maar volgens deze webpagina
http://www.klima-innovativ.de/pages/umweltfreundlich.html

veroorzaakt mijn warmtepomp 5x MINDER CO2 dan een condensatieketel.
Merk op dat de grafiek al rekening houdt met een stroommix van 30% kernenergie, 30% conventioneel en de rest "groen".

Wat volgens mij vaak graag herinnerd wordt (zelfs indien men groene stroom gebruikt) is het slechte rendement vaan stroomopwekking. Wat dan weer graag vergeten wordt van de "gas" aanhangers is de CO2 uitstoot nodig voor: a. ontginning b. transport c. distributie.

yannick

ik heb het nog al gezegd, met cijfers kan je alles (en dus niks) bewijzen.

als je het bekijkt vanaf het bevoorradingspunt in belgie, zal het verschil niet zover uiteenliggen, maar weer afhankelijk van hoe je rekent. al zit je voor CO² beter m-in belgie, omdat wij een 2 maal zo grioot aandeel atoomstroom hebben, nl. 60%. maar we vergeten dan makkelijkheidshalve dat er aan atoomstrroom echt wel een paar heel vieze kantjes aan zijn.

en dan wil ik het nog niet hebben over het pover opwekkingsrendeent en de grote transportverliezen, maar daar heeft electriciteit inderdaad geen monopolie op :)

hans d