Atelier83

yoeri [at] atelier83.be
+32472965192
Yoeri Hermans

Voort 83
2440 Geel
België

Architectuur is een vorm van taal, een manier om sociale, economische en fysieke structuren weer te geven en erover te reflecteren. Door middel van architectuur wordt getracht een onmiskenbare vormenkwaliteit en ruimtebeleving te bekomen, waarmee een relatie kan worden aangegaan, naargelang de ervaring van het moment.

Architectuur is een aan een project toegevoegde meerwaarde, los van het feit of dat project nu huisvesting, nijverheid of een andere functie betreft. Deze bijkomende kwaliteit toont dat de ruimte welke werd gecreëerd, meer is dan louter de som van haar samenstellende delen.

Voor elk project afzonderlijk wordt daarom voorafgaand de vraagstelling zelf onder de loep genomen. Het antwoord op vele problemen ligt niet zelden in een correcte vraagstelling. In nauwe samenspraak met de opdrachtgever worden de randvoorwaarden voor het project vastgelegd. Deze randvoorwaarden worden aangevuld met parameters voortvloeiend uit de directe omgeving van het project, stedenbouwkundige voorschriften, bouwfysische en hygrothermische eisen, energetische balansen, stabiliteitseisen, enz …. In elke fase wordt het ontwerp benaderd vanuit diverse invalshoeken en keer op keer getoetst aan de huidige én toekomstige behoeften en configuraties. Dit alles levert een continu retrospectieve benaderingswijze op.

De vooropgestelde manier van ontwerpen garandeert een uniek resultaat dat niet per definitie kritisch is, maar evenmin als blind aan de wensen van de opdrachtgevers kan worden beschouwd. Het streefdoel is steeds een evenwichtig, optimaal functionerend eindontwerp, gematerialiseerd op maat van de gebruiker.