Cenergie

Frankrijklei 115
2000 Antwerpen
België

Voor de gebouwde omgeving willen wij een bijdrage leveren aan het verbeteren en verduurzamen van de leef- en werkomgeving en het verantwoord omgaan met energie, water, ruimte, materialen, en andere duurzaamheidsaspecten.

Wij willen een solide partner zijn voor beleid, commissioning en nazorg van nieuwe en bestaande gebouwen door visie en integrale oplossingen aan te reiken met een duurzaam evenwicht tussen gebouwconcept, energie-efficiëntie, comfort, betaalbaarheid en beheer.

Bovendien willen wij een toonaangevende pioniersrol vervullen met nieuwe concepten die voor "groene" gebouwen in de toekomst de standaard zullen worden.

Wij willen een aangename werkgever zijn die maatschappelijk verantwoord onderneemt en intern ondernemerschap stimuleert.

Daarmee creëren wij bijzondere toegevoegde waarde voor onze klanten, medewerkers en aandeelhouders op economisch, sociaal en ecologisch vlak.