Dialoog

Remylaan 13
3018 Wijgmaal (Vl.Br.)
België

Dialoog wil een zichtbare impuls geven aan duurzaam bouwen en bewust wonen. Meer comfort met minder grondstoffen en energie is ons uitgangspunt. Wij willen op deze manier de milieubelasting van het bouwproces beperken. Vertrekkend vanuit de thema’s water, energie en bouwen worden vormingsprogramma’s, advies en publicaties aangeboden.

We werken zowel in de breedte als in de diepte: van laagdrempelige, korte infosessies (Wat is duurzaam bouwen, Isoleren van hellende en platte daken, …) tot het tweedaagse InfraxBouwTeamprogramma voor particulieren.

Dialoog is een onafhankelijk kennis- en adviescentrum en baseert zich op de meest recente wetenschappelijke informatie. De kwaliteit van onze visie en producten wordt getoetst aan een stuurgroep van externe deskundigen. We vertrekken vanuit het standpunt van de consument/bouwer en bieden een praktisch interpretatiekader aan voor het maken van persoonlijke keuzes.