durv architecten & ontwerpers cvba

info [at] durvontwerpers.be
+32 9 273 61 76
+ 32 475 64 02 78

Tolhuislaan 159
9000 GENT
Oost-Vlaanderen
België

DURV

is een ontwerpbureau en staat voor Duurzame Urbane en Ruimtelijke Vernieuwing, opgericht door ir. arch M. Langerock.

DURV

wil zich profileren als een leergierige ‘durver’ die een moderne manier van werken en wonen ambieert, waarbij vernieuwen centraal staat.

DURV

wil duurzaam bouwen ernstig nemen en niet als een vrijblijvende woordkeuze gebruiken.

 

DUURZAAM (VER)BOUWEN

Architectuur is een proces om alle culturele, ruimtelijke, klimatologische en fysische voorwaarden, maatschappelijke context en menselijke wensen kwalitatief te kunnen verenigen. Dat proces goed beheren en hieraan de juiste antwoorden bieden, beschouwen wij duurzaam. Bijkomend willen wij duurzaam ontwerpen op energetisch vlak alsook inzetten op het maximaal gebruik van ecologische en bio-ecologische materialen.

URBANE DUURZAAMHEID

Wij willen ons voornamelijk toeleggen op de stedelijke context en niet op het landelijk buitengebied, gezien we erin geloven dat het bezetten van land tot een minimum moet worden herleid. Het innemen van onontgonnen gronden dient te worden  vermeden. Onze huidige stedenbouwkundige visies dienen hieraan een halt toe te roepen. 

RUIMTELIJKE DUURZAAMHEID

Duurzaam bouwen is veel meer dan lemen wanden en PV-panelen. Duurzaamheid dient het ecologische luik te overstijgen. Ruimtelijk dient architectuur grotendeels tijdloos te zijn, opdat deze gebouwen hun functie kunnen overleven. Flexibiliteit, functie-ongevoeligheid, levenslang wonen,  zijn maar enkele begrippen die we steeds zullen aftoetsen.

VERNIEUWEN

Vernieuwen is belangrijker dan nieuw. Het hoeft geen betoog dat ons gebouwd patrimonium (wonen, kantoor, utiliteit) nood heeft aan vernieuwing. Wij wensen hier dan eveneens onze prioriteit van te maken.