EPC-platform.be

Belgiƫ

EPC-platform.be, het onafhankelijke energieprestatie- en certificatieplatform in Vlaanderen, is een informerende website die alles weet te vertellen over de wettelijk vereiste keuringen, attesten en audits voor woningen. Men vindt er makkelijk de actieve, erkende energiedeskundigen en keurders in de buurt. Met dit unieke initiatief tracht EPC-platform de markt rond het energieprestatiecertificaat en andere verplichte keuringen transparant te maken.

Door de stimulering van deze gemeentelijke dienstverlening, probeert EPC-platform haar steentje bij te dragen om de verkeersuitstoot van broeikasgassen te verlagen. Alle geregistreerde energiedeskundigen en keuringbureaus krijgen de mogelijkheid om het overblijvende deel van hun bedrijfsmatige CO2-uitstoot te verkleinen door middel van duurzame compensatieprojecten via CompenCO2, de vzw gedragen door Oxfam Wereldwinkels, Bond Beter Leefmilieu, WWF, Bos Doet Leven, etc.