Instituut voor Bouwbiologie + Ecologie Benelux IBB/IBN

Soesterbergsestraat 127
3768 Soest
België

Het Instituut voor Bouwbiologie + Ecologie Benelux is - na ruim 10 jaar ervaring in de bio-ecologische bouw - in 2013 als partnerinstituut van het Institut Baubiologie und Oekologie Neubeuern (IBN) opgericht om de kennis over integraal bouwbiologisch bouwen en wonen in Nederland en België te verspreiden en de opleiding Baubiologie aan professionals aan te bieden.

Het Instituut voor Bouwbiologie + Ecologie Benelux is een zelfstandig instituut en handelt vanuit de overtuiging dat de kennis ingang in de traditionele architectuur en bouwkunde alsmede aanverwandte vakgebieden verdient. We trachten een gebalanceerd beeld en informatie omtrent alle vorderingen te geven.

Eigen research, up-to-date volgen van alle ontwikkelingen, samenwerking met vooraanstaande organisaties in binnen- en buitenland garanderen actuele kennis, inzichten en onderzoek omtrent de vele aspecten van de bouwbiologie.