Opleidings- en TewerkstellingsCentrum (OTC) OCMW KarWIJdienst

Opleidings- en TewerkstellingsCentrum Gent Leerwerkplekken OTC KarWIJdienst

Franse Vaart 32
9050 Ledeberg
Belgiƫ

Het OTC werkt enkel voor bewoners van Gent met een beperkt inkomen (gezamelijk netto belastbaar inkomen lager dan 26520 euro). Werken: isolatie hellende daken, kleine energiebesparende maatregelen zoals radiatorfolie, buisisolatie, ...enz. Aanvraag mogelijk na energiescan bij vzw REGent.