Pietervandewalle

info [at] pietervandewalle.be
+32 (0)474 75 83 61
Vandewalle Pieter

Peter Benoitlaan 12a
9820 Merelbeke
België

Architectuur is de kunst om dromen te capteren en technisch realiseerbaar te maken. De architect is daarbij zowel ontwerper, adviseur, begeleider, expert en intermediair. In deze steeds complexer wordende wereld is het van cruciaal belang dat die droom tijdens het ganse proces bewaakt wordt en resulteert in een technisch correcte en financieel haalbare realiteit. De communicatie tussen alle betrokkenen en belanghebbenden is daarbij essentieel!

Architectuur overstijgt de loutere huisvestingsvraag door zijn specifieke karakter. Het is een streven naar dat enige correcte antwoord op een contextgebonden vraag naar licht, lucht en ruimte.

Slim bouwen is daarbij de enige gepaste methode, het comfort van de gebruiker is daarbij het uiteindelijke doel:We bouwen voor de gebruiker

  • we bouwen met een lange termijnvisie
  • een integrale duurzaamheidsbenadering is cruciaal
  • bouwen omvat een maatschappelijke verantwoordelijkheid
  • het enige juiste antwoord is deze die kan betaald worden