Alles wat je wil weten over het ventilatiesysteem A

Alles wat je wil weten over het ventilatiesysteem A

Systeem A is het meest eenvoudige ventilatiesysteem. Het creëert op een natuurlijke wijze luchtcirculatie in je woning aan de hand van klimatologische drukverschillen. De lucht komt de woning binnen via regelbare toevoeropeningen in ramen, muren of dak en verlaat de woning via een verticaal kanaal dat boven het dak uitmondt. Zowel de toevoer- als afvoeropeningen zijn regelbaar of regelen zichzelf, zodat je bijvoorbeeld bij winderige dagen geen last krijgt van te sterke luchtverplaatsingen in je woning. Een mogelijk gevaar daarbij is dat men vergeet de toevoeropeningen terug voldoende te openen met een gebrekkige luchtcirculatie tot gevolg.  

Heel wat mensen hebben een voorkeur voor systeem A. Ze worden aangesproken door de kostprijs en de eenvoud van het systeem en hebben hun voorbehoud voor mechanische vormen van ventilatie (systeem B,C,D). Zij vrezen vaak dat andere systemen een groter risico hebben voor hun gezondheid, in het bijzonder systeem D. Dit is evenwel een vooroordeel. Hoe gezond en comfortabel een ventilatiesysteem is hangt af van het ontwerp, de plaatsing, het onderhoud en gebruik van het systeem en niet het type A,B,C of D. Ook een systeem A kan slecht geplaatst worden of het nodige onderhoud ontberen. Reiniging van de toevoeropeningen gebeurt dan ook best enkele keren per jaar.

Kies je voor systeem A, dan is goed om weten dat ...

  • het een goedkoop systeem is met beperkte installatievereisten. Je moet zorgen dat verse lucht je huis kan infiltreren via (regelbare) toevoeropeningen boven ramen of in de muur,en zich makkelijk kan verdelen over de woning, zodat de vervuilde lucht de woonst kan verlaten via het afvoerkanaal. Dit kanaal moet zo verticaal mogelijk gebouwd worden om een optimale natuurlijke trek te garanderen.    
  • de gevolgen voor het binnenvolume van je woning relatief beperkt blijven. Je hebt geen buizenstelsel weg te werken. Een afvoerkanaal volstaat.  
  • de lichtcirculatie kunt ervaren als tocht, zeker bij winderige dagen. Ook al zijn de toevoeropeningen regelbaar, toch heb je de luchttoevoer niet volledig onder controle, wat zijn gevolgen heeft voor de debietregeling (te veel of te weinig luchtverplaatsing) en het temperatuurcomfort (koude wind).
  • omgevingslawaai de woning kan binnentreden via de verschillende (regelbare) toevoeropeningen in ramen, muren of dak. Daarom is het beter om te kiezen voor akoestisch dempende roosters of de toevoeropeningen zo ver mogelijk weg te houden van lawaaibronnen.  
  • de warmte van de uitgaande lucht niet gerecupereerd kan worden. Dat kan bij een systeem C en D wel.

Welk onderhoud vraagt een systeem A?

Hoewel een systeem D gevoeliger is voor onderhoud, is dat bij systeem A minstens een even belangrijk aandachtspunt. De ogenschijnlijke eenvoud van natuurlijke ventilatie maakt mensen onaandachtig voor de nodige onderhoudswerken. Zo is het best om de toevoerroosters maandelijks te stofzuigen en het afvoerkanaal om de drie jaar te checken. Na verloop van tijd kan stof zich afzetten op het kanaal, wat nadelig is voor de luchtafvoer. Om de 10 jaar wordt het kanaal best eens gereinigd. Een grondig overzicht vind je hier.