De digitale meter: de vaakst gestelde vragen.

Sinds 2019 worden onze oude mechanische tellers stilletjesaan vervangen door nieuwe digitale meters. Zowel je elektriciteit als je gasverbruik worden door de nieuwe meter digitaal verwerkt en automatisch doorgestuurd naar je netbeheerder. Dat is een goede ontwikkeling, maar er zijn nog veel vragen rond de digitale meter. Ecobouwers komt met een FAQ: de vaakst gestelde vragen over de digitale meter. U vraagt, wij geven antwoord. 

1. Wat is een digitale meter?

De digitale meter is een elektronische meter die je traditionele elektriciteits- of gasmeter vervangt. Net als een klassieke meter registreert een digitale meter het verbruik van aardgas of en elektriciteit. Het verschil is dat een digitale meter ingebouwde communicatietechnologie bevat, waardoor hij zelfstandig je verbruikersdata voor elektriciteit of gas kan verzenden en ontvangen.

Als je een lokale productie-installatie zoals zonnepanelen hebt, dan meet de digitale meter je afname en injectie afzonderlijk. Zo krijg je meer zicht op wat je verbruikt en teruggeeft aan het net.

2. Wat zijn de voordelen van de digitale meter?

De digitale meter maakt je het leven een pak gemakkelijker. Er hoeven bijvoorbeeld nooit meer meterstanden opgenomen te worden: deze worden rechtstreeks doorgestuurd naar je netbeheerder. Bovendien wordt het veel eenvoudiger om je verbruik gedetailleerd bij te houden in applicaties op je pc of smarthpone. Zo ga je bewuster om met energie en kan je je verbruik bijsturen

Je kan een digitale meter ook ‘slim’ maken door hem te koppelen aan bepaalde apps en toepassingen. Zo kan je makkelijk veelverbruikers opsporen, eventuele lekken of verliezen detecteren en zelfs toestellen op afstand aan- en uitschakelen. Laat bijvoorbeeld je wasmachine werken op het meest voordelige tijdstip.

3. Waarom moet iedereen per se een digitale meter krijgen?

Omdat de digitale meter kan helpen de klimaatdoelstellingen van de Europese Unie voor 2030 te halen. Daarom besliste de EU dat alle lidstaten digitale meters moeten invoeren. Ook Vlaanderen is dus verplicht de digitale meter uit te rollen. 

Dat is een goede zaak. Voor onze energievoorziening zullen we in de toekomst steeds meer gebruik maken van zonne- en windenergie. We hebben dus meters nodig die niet alleen de afname maar ook de door ons zelf geproduceerde stroom meten. Dankzij digitale meters kunnen de netbeheerders de veiligheid en stabiliteit van het net beter monitoren en beheersen. Digitale meters helpen bovendien de netbeheerders om de juiste keuze op het vlak van investeringen in het net te maken. Dat voorkomt onnodige kosten. 

Toegegeven, de voordelen voor de consument zijn op dit moment een stuk beperkter, zeker als je een laag verbruik hebt. Maar in de toekomst zal dit snel veranderen. Willen we steeds zuiniger, slimmer en groener omgaan met stroom, dan is de digitale meter een eerste belangrijke stap. 

4. Hoe ziet een digitale meter eruit?

De digitale elektriciteitsmeter bestaat in twee modellen: voor een eenfasig (klein) en driefasig (groot) net. De technicus van Fluvius plaatst de digitale elektriciteitsmeters in een meterkast. Alle meters zijn wit en hebben een elektronische display.

5. Zijn digitale meters slimme meters?

Neen, een digitale meter doet niet veel meer dan je oude mechanische teller. Hij meet gewoon je verbruik op. Maar in tegenstelling tot zijn voorganger, deelt hij zelf elk kwartier het verbruik mee aan de netbeheerder. Een digitale meter kan je daarentegen wel eenvoudig uitbreiden tot een slimme meter, waardoor je energie kan besparen. Zo zal in de toekomst de energieprijs bijna zeker afhankelijk worden van het aanbod via een dynamisch energiecontract. Op zonnige of winderige dagen zal je elektriciteit goedkoper zijn, op andere (grauwe en windstille) dagen juist duurder. Dankzij een slimme meter kan je je energie verbruiken wanneer de stroom het goedkoopst is of meer energie verbruiken wanneer je zelf energie aanmaakt. Heb je een thuisbatterij, dan kan je zelfs de overschotten aan zelf geproduceerde energie verkopen op het moment dat je er de beste prijs voor krijgt. De digitale meter is dus klaar voor de slimme woning die je helpt energie te besparen. 

6. Wat met privacy?

Wie vreest dat zijn verbruiksgegevens zomaar leesbaar zullen zijn voor iedereen, mag opgelucht ademhalen: alleen je netbeheerder heeft toegang tot je gegevens. Dat om de facturatie te kunnen berekenen. Jij bepaalt zelf wie er voor de rest toegang heeft tot jouw verbruiksgegevens. Toch blijft privacy een belangrijk aandachtspunt. Digitale meters meten het energiegebruik in korte intervallen. Om de 15 minuten wordt er informatie verzameld en doorgestuurd naar je netbeheerder. Niet alleen hoeveel energie er is verbruikt, maar ook wanneer. Via een digitale meter kan men op die manier een gedetailleerd overzicht van je privéleven krijgen. Wees dus voorzichtig met wie je al die gegevens deelt. 

7. Kan ik een digitale meter weigeren?

Nee, je kan de plaatsing van een digitale meter niet weigeren. Heb je zonnepanelen geïnstalleerd voor 2021 en een klassieke elektriciteitsmeter aangeschaft?  Dan biedt Fluvius je de mogelijkheid om een digitale meter te laten plaatsen als ze in jouw buurt digitale meters plaatsen. Je kan dan ook de retroactieve investeringspremie aanvragen. Wanneer je niet ingaat op dit aanbod, kan je de plaatsing nog uitstellen tot 1 januari 2025.

Alleen als het technisch niet anders kan (bv. bij spanningswijzigingen, werken in de straat, een defecte meter,..), als je na 1 januari 2021 een nieuwe zonnepaneleninstallatie laat plaatsen, of als de zonnepaneleninstallatie ouder is dan 15 jaar, krijg je als eigenaar van zonnepanelen wel meteen een digitale meter.

Alle details over de digitale meter vind je op de website van Fluvius en op www.digitalemeter.be.

digitale meter slimme meter
Dit filmpje vertelt je meer over de werking en principe van de digitale meter