Groenblauw tool

Nieuwe tool laat zien hoe klimaatbestendig jij woont

Met de online tool groenblauwpeil kan je makkelijk en gratis berekenen hoe klimaatbestendig jouw woning is. Het groenblauwpeil geeft een score tussen A en F op de wateropvang, biodiversiteit en CO2-opslag van je huis en tuin, en geeft je suggesties om je score te verhogen.

Met de nieuwe online tool kom je meteen te weten hoe klimaatbestendig je woning en/of tuin is. De tool werkt op acht domeinen: droogte, piekafvoeren, watergebruik, overstromingen, biodiversiteit, luchtkwaliteit, verkoeling en CO2-opslag. Op basis van die informatie krijgt je perceel een score van A tot F. A is erg klimaatbestendig, F betekent dat er nog veel werk aan de winkel is. Ook de locatie van je huis – en hoe overstromingsgevoelig die is – wordt in rekening genomen.

Update: De tool wordt uitgebreid! Voortaan kunnen ook overheden en professionelen uit de bouw-en tuinsector gebruik maken van deze tool voor hun projecten. Het groenblauwpeil geeft aanbevelingen om gebouwen, parkeerplaatsen, infrastructuur en bijhorende (openbare) ruimte klimaatbestendig te maken! 

Tips voor een betere, klimaatbestendige score

Maar misschien nog belangrijker: iedereen ontvangt concrete tips over hoe je score verhoogd kan worden. Bijvoorbeeld door terrasoppervlakte te vervangen door gras, door een regenwaterput te installeren of meer bomen aan te planten. “Als iedereen daar aandacht aan besteedt in zijn of haar eigen tuin, kan dat in heel Vlaanderen een enorme cumulatieve impact hebben,” zegt hydroloog Patrick Willems. De ontwikkelaars gaan ervan uit dat als alle Vlaamse woningen een C-score weten te halen op het groenblauwpeil, de meeste waterproblemen van vandaag opgelost zullen zijn. Maar pas wanneer alle woningen een A-score kunnen verzilveren, vangen we de impact van de klimaatverandering pas echt op. 

Grote uitdagingen

Zuhal Demir (N-VA), Vlaams minister van Omgeving, hoopt dat de mensen de tool zullen gebruiken om hun woning klimaatbestendig te maken. Het is volgens haar van cruciaal belang om het roer om te gooien. “We staan ondertussen voor een gigantische uitdaging en dat betekent dat we onze leefomgeving ook zullen moeten aanpassen. Daarom komen we nu met dit laagdrempelig instrument: we willen de mensen informeren en sensibiliseren. We gaan dat niet doen met het vingertje omhoog, maar we willen vooral tips geven waar de mensen zelf mee aan de slag kunnen.”

Blauwgroen ook voor professionals en lokale besturen

De internettool is er overigens niet alleen voor particuliere huishoudens. Lokale besturen, projectontwikkelaars en architecten kunnen daar eveneens een beroep op doen. Ze kunnen de site bijvoorbeeld gebruiken om na te gaan hoe ze de publieke ruimte op een zo klimaatbestendig mogelijke manier kunnen inrichten. 

Nog even geen tijd om te tool te gebruiken? Wij geven je hier alvast onze tips mee voor een klimaatbestendige tuin en slimme verhardingen. 

Nieuwe tool Groenblauw
Klik op de afbeelding en doe de test
Biodiverse, klimaatbestendige tuin
Een klimaatbestendige tuin bevat veel groen en is een biodiverse plaats