condensatieketel

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.

geachte,

hoe zit de technische werking in elkaar van een condensatieketel.

dank bij voorbaat

Reacties

Stefan,

je schrijft :"de warmtewisselaar voor de rookgassen zal ook voor er condensatie optreed warmte uitwisselen tussen koud water en warme rook".

Dat is inderdaad waar. De vraag is dan alleen maar of er in dit geval nog voldoende energie uit de rookgassen gehaald wordt om de meerkost van de extra (3 x duurdere) elektrisch energie, die een condensatieketel altijd verbruikt, te compenseren. Vergeet niet dat een klassieke niet condenserende ketel (met normale schouwaansluiting) geen aanjaagventilator behoeft. In een condenserende ketel is deze ventilator, omwille van de te sterk afgekoelde rookgassen die de natuurlijke 'trek' van de rookgassen tenniet doet, altijd aanwezig .

Pol

Reken eens uit Pol,

Een ketel van 24 kw. die door condenseren gemiddelt zo`n 7 % tot 10% beter rendement heeft.

1680 watt (bij 7% rendementsverbetering) winst met een ventilator van...?
Geef maar eens een waarde op, veel ketels hebben een max. elektrisch opgenomen vermogen van zo`n 120 watt waarvan 80% nodig is om de cv pomp aan de gang te houden.

Mijn living (38 m2) wordt verwarmd door 3 putconvectoren. totale lengte : 10,5 meter. elders gewone radiatoren.
is het zinvol de oude mazoutketel te vervangen door een gascondensatieketel, rekening houdend met de hoge fiscale toelage (40% met max. 2600euro) voor condensatieketels?

hoi...
ik heb net een vaillant condensatieketel aangeschaft.
is het aan te raden men aquastaat naar 50graden te zetten?
basta er van vaillant ook een regeling met alleen buiten voeler? ik zit met een systheem met 3 zoneventielen mat aan of uit thermostaten

de moderne omkaste radiatoren werken volgens mij gewoon als convectoren
ik heb ook altijd op lage temperatuur gewerkt met mijn convectoren,ik denk wel dat zij reaal berekend geweest zijn is ook van jaren terug

Hoi,
ik verwarm met stookolie, mijn stookketel is nu 30 j oud, merk "sime" en brander "riello" 10 j oud - verwarming gebeurt met convectoren
ik overweeg nu om een condensatieketel te laten plaatsen ook op stookolie - installateur heeft me voorstel gedaan voor viessman, vitolaplus 300 + vitoflame 300 + vitocell H 300 (inox boiler)
nu blijkt dat ik ook de convectoren zal moeten vervangen in radiatoren omdat anders condensatieketel geen enkel nut heeft
heeft er iemand ervaring van condensatieketel met convectoren ?

met dank

patrick,

Eigenlijk zijn CONVECTOREN inherent NIET te verenigen met een condensatieketel.
Of die ketel nu op GAS werkt (ik denk dat dit beter is voor condensatieketel dan op mazout) of op mazout dat doet daar niets aan af.
Wat is condenseren eigenlijk ? Waar haalt zo'n ketel een beter rendement dan een andere klassieke ketel ?
Zonder al te technisch te gaan, zonder in detail te gaan probeer ik hier een simpele (sic ?) uitleg te geven.

Het water dat TERUG komt van de radiator lichamen is KOUDER dan het water dat vertrekt aan de ketel.
Dat terugkomend water gaat simpelweg via een leiding door de schouwuitlaat van je ketel. Vermits in de rookgassen zeer veel WATERDAMP zitten en waterdamp dicht bij STOOM kan geplaatst worden zit in die waterdamp nog veel energie.
Stoom/waterdamp gaat normaal gewoon naar buiten.
Nu gaat het stoom = waterdamp voorbij het KOUDERE water komen dat terug komt van de radiatoren en daar gaat dit water CONDENSEREN. Overgaan van damp/stoom in water en hierbij een deel van zijn ENERGIE afgeven aan het radiatorwater.
Vandaar dat een condensatieketel ook water heeft (condensatiewater) dat weg moet naar een afvoer.

Tot hiertoe de lichte theorie.

Welnu, het water dat terug komt van de radiatoren moet liefst zo KOUD mogelijk zijn opdat het condenserende principe goed werkt.
Een CONVECTOR werkt enkel met ZEER hoge water temperaturen.
Het water dat daarvan terug komt is eigenlijk nog TE WARM om goed gebruikt te kunnen worden voor het condensatie princiepe.

DUS : inderdaad, convectoren zijn SLECHT voor een condenserende ketel om die tenminste zijn condenserende werking te laten doen.
Eigenlijk zou je met water moeten vertrekken van rond de 50 graden van je ketel naar de radiatoren. Het terugkomende water is dan 35 graden. Iedeaal om het CONDENSATIE principe zijn werk te laten doen.

RADIATOREN zijn daarom beter. Nog eens extra voordeel kan je halen als je die radiatoren GROTER maakt dan normaal berekend (over dimensioneren). Zij geven dan meer warmte af en de watertemperatuur gaat dan nog iets kunnen dalen.
De BUITENVOELER gaat dit moeten regelen.

De bewering van je installateur om de convectoren te vervangen door radiatoren is zeker een correcte voorstelling van de feiten. Uiteraard is dit een extra investering die je eventueel kan spreiden in de tijd.
Je kan NU een nieuwe condensatie ketel plaatsen en enige tijd later (na extra sparen) de convectoren vervangen door radiatoren. Enkel ga je dan nu niet veel condenserende werking hebben in je ketel.

Hoop dat dit iets of wat een goede verklaring is voor je vraag.

bedankt Walter voor de uitleg

walter ik heb hier een radiator staan,en volgens mij is hij voor 80% convector
ik denk dat alle gesloten radiatoren meer convectie geven dan straling

Geachte

Graag antwoord op een technisch probleem.
Mijn condensatieketel verwarmt mijn radiatoren nog,maar ik heb geen warm water meer (keuken & badkamer)

dank u bij voorbaat

groeten jm

Wat ik me nu al een tijdje loop af te vragen hoe dat je merkt wanneer je ketel aan het condenseren is?

Ik ben nu verschillende zaken aan het uitproberen en wat me opvalt is het volgende:
- als ik de aanvoertemp op 60° graden zet dan blijft de ketel branden tot hij de gevraagde kamertemp heeft gehaald, meestal duurt dit een paar uur (verbruikmeter loopt dan héél langzaam) en blijkbaar net niet lang genoeg naar het ingestelde tijdsblok (4 ingestelde tijdsblokken: 's morgens: 21°, voor- &namiddag: 20°, vooravond: 22°, avond: 21° en nacht: 16°)om de hogere gevraagde temp te halen.
Condenseren?

- als de aanvoertemp op 70° staat haalt hij sneller de gevraagde temp + soms hoor ik de ketel draaien maar zie geen verbruik, waarschijnlijk condenseert hij dan.
De ketel slaat wel sneller op & af en brandt soms zeer kort (zie ik aan verbruiksmetertje).

Verbruik?: bij zachtere temperaturen is de 1ste manier het zuinigste, met dit weer blijven de 2 ongeveer hetzelfde.

Wat is nu wijsheid?

Ik dacht dat hoe lager aanvoertemp hoe zuiniger maar dan moet wel de gevraagde temp gehaald worden binnen een gevraagde tijdsbestek (soms duurt het 3 à 4 uur vooraleer het van 18° naar 21° gaat, maar de tijdsblokken van 21° & 22 ° zijn maar voor 3 uur ingesteld).

situatie: oud matig geïsoleerde hoekwoning (superisoglas 1,1 - 18cm in dak), ketel doorstomer 28 kw, 2 grote radiatoren voor 16m² + badkamer en toilet verwarmd.

Gas is per definitie beter geschikt omdat het dauwpunt hiervan hoger ligt dan dat van stookolie (+- 10° verschil) en daardoor een hoger rendement gehaald kan worden. Condenstaieketels halen hun hoogste rendement in cominatie met vloer wand of plafondverwarming, dan met radiateren en veel minder met convectoren omdat je dan ten eerste met een slechtere temp zit bij je condensatie en er is minder convectie (= lift van luchtstroom) bij de convector. Wat niet wil zegge dat dit niet zal werken het doet gewoon veel van het rendement teniet
"ongeveer geciteerd uit cursus cv en techn. instalaties 3e master bouwkunde HA"

"Gas is per definitie beter geschikt omdat het dauwpunt hiervan hoger ligt dan dat van stookolie (+- 10° verschil) en daardoor een hoger rendement gehaald kan worden. "

Het dauwpunt spreekt inderdaad voor aardgas maar de verbrandingswaarde van stookolie is weer hoger dan dat van aardgas. Aardgas heeft wel een iets beter installatierendement(indien goed toegepast) doordat aardgasketels veel beter kunnen moduleren als stookolieketels waardoor de stilstandsverliezen kleiner zijn tov stookolieketels.

Dus een aardgas ketel met een veel te hoge beginmodulatie doet dit voordeel weer te niet.

In de praktijk worden nog steeds veel te grote ketels geplaatst met een te hoge beginmodulatie waardoor dit voordeel voor gasketels zeer beperkt is.

Daarom is juiste dimensionering zo belangrijk. In de praktijk kom je nog heel vaak tegen, dat na het uitrekenen van de warmteverliezen de ketel 2* te groot is. In die gevallen kan je 6-6.5% besparen door alleen al een juist gedimensioneerde ketel te plaatsen met een dezelfde verbrandingsrendement als de oude installatie.

Beste Ve,

Het principe is inderdaad en zeker bij condensatieketels dat hoe lager het watertemperatuur is hoe lager het verbruik van de installatie. Als het echter 3-4 uur duurt om 3 graden op te warmen is er iets mis met het verwarmingssysteem. De radiatoren geven schijnbaar niet voldoende warmte af. Een goed werkende installatie moet ongeveer in 2 uur toch wel 5 graden kunnen opwarmen.

Niet alle installaties zijn geschikt om met lagere temperaturen te kunnen werken, meestal zijn radiatoren te groot gedefinieerd zodat wel met lagere temperaturen gewerkt kan worden, maar dit is niet altijd zo.

U zou evt kunnen controleren of de afvoer van de radiator warm wordt en hoelang dat ongeveer duurt. Een goede radiatorinstallatie begint na 30 minuten warm te worden.

@ Rene

De radiators worden wel zeer snel warm maar dan is het alsof de temperatuur precies blijft hangen alhoewel de radiators nog steeds warm aanvoelen.

Waar kan ik dat controleren van de afvoer (tja ik ben maar een leek).

Soms zeker, met zachter weer (nu met dit weer heeft de installatie niet meer gebrand) worden de radiators maar half warm (onderaan niet meer).

Wat ik soms denk is ofwel zijn de radiators toch niet zwaar genoeg en/ofwel werkt de kamerthermostaat niet naar behoren (doet/vraagt dingen die niet ingesteld staan, bv: gevraagde kampertemp 20°, dan vraagt hij warmte tot en met 20,5°) ofwel ben ik een beetje gek .

Als ik het goed begrijp moet de retour bij gascondensatie lager zijn dan 50°C?
Dat zou willen zeggen dat met een max. aanvoertemperatuur ("putje winter") van 60 (deltaT 10) of 70°C (deltaT 20) je eigenlijk goed zit. In de meeste gevallen is de aanvoer lager (modulatie) en zit je sowieso goed in de retour. Die enkele dagen geen condensatie maken het verschil niet op een totaal seizoen.

Het grote probleem is de warmwaterproductie. Als je aanvoer naar de boiler hoog moet zijn (min 70°C) zit je zonder condensatie telkens je boiler warmtevraag heeft (bv na bad).
Ik weet niet goed wat de retourtemperatuur is van een warmtewisselaar?

Beste Ve,

De radiator heeft nromaal twee aansluitingen:

1. De aanvoer(hierin zit de kraan of thermostaatkraan)
2. De afvoer(hierin zit normaal een stelkraantje)

Een radiator moet normaal eerst gevuld worden voordat de afvoer van de radiator warm wordt. Dit mag niet te snel gaan omdat dat een teken is dat er teveel water door het systeem gaat met als gevolg dat de radiator zijn afgiftevermogen niet gaat halen. ALs u een gedeelte koud voelt in de radiator dan zou ik eerst alle radiatoren eens ontluchten en als het probleem dan nog niet opgelost is controleren of de aanvoer en de afvoer van de radiator wel goed is aangesloten(de aanvoer dient eerst warm te worden de afvoer een half uur later). Als de afvoer warm is dient de gehele radiator warm te zijn.

Als de kamerthermostaat op 20 staat mag hij inderdaad 20.5 worden. Waarschijnlijk springt de ketel uit bij 20.5 en springt hij weer op bij 19.5 of 20 graden.

Beste Steven,

Als leidraad wordt meestal een retourtemperatuur van 45 graden aangehouden, al is dit verschillend voor verschillende ketels en hun belastingssituatie.

Voor radiatoren is daarom ook de norm 55/43 ontstaan welke wordt gebruikt voor berekeningen met een radiatorsysteem voor gascondensatieketels.

Tijdens het warm maken zal inderdaad de ketel op een gegeven moment niet meer condenseren.

Een warmtewisselaar heeft een vast afgiftevermogen, als het vermogen van de ketel kleiner is dan die van de warmtewisselaar dan zal de retourtemperatuur dalen en dus een beter rendement hebben. Wat de delta T is is afhankelijk van de configuratie en zal overal anders zijn.

@ Rene
Alle radiators zijn goed ontlucht.

Maar misschien voel ik op de verkeerde momenten aan de radiators.
Is het niet normaal dat eerst het bovenste warm wordt en later het onderste gedeelte....

En hoe weet je of het water te snel door de radiators stroomt? En kan je hier iets aan doen?

(deze ochtend gevoeld: na 10 min was de gehele radiator warm alsook de 2 buisjes onderaan)

Rene typt.
Als de kamerthermostaat op 20 staat mag hij inderdaad 20.5 worden. Waarschijnlijk springt de ketel uit bij 20.5 en springt hij weer op bij 19.5 of 20 graden.

Persoonlijk vind ik deze stapen van 0,5 graden veel te groot. Zijn er kamertheromostaten waarbij je de gevraagde temperatuur met 0,1 kan verhogen of verlagen.
*Wim*

Beste Ve,

ALs je de twee buisje bij elkaar aan 1 kant van de radiator heb zitten wordt er gewerkt met een onderblok. De aanvoer gaat naar boven via een thermostaatkraan de afvoer zit rechtstreeks op het blok. In dit geval wordt inderdaad de radiator van boven naar beneden warm.

10 minuten is erg kort. Toch een teken dat deze radiator teveel water krijgt. Het knijpen van het water kan door de inbusbout welke normaal in het blok zit in te draaien. Tenminste als het voor een 2 pijps systeem is. ALs het voor een twee pijps systeem is staat er waarschijnlijk bitube op de buitenkant van het blok. Voor 1 pijps systeem staat er monotube.

Voor het afregelen van alle radiatoren is een procedure. Ik zou niet zomaar 1 radiator gaan afregelen dat heeft niet zoveel zin.

Beste Wim,

Er zal toch altijd een verschil nodig zijn tussen de gevraagde temperatuur en de temperatuur waarbij de ketel moet gaan werken. Als de ketel elke keer voor 0.1 K moet gaan opspringen krijgen veel schakelgedrag van de ketel(pendelen). Het minimum is toch wel 1 K waarvoor de ketel moet gaan opspringen dus bij een instelling van 20 graden:
stppen bij 20.5, aanspringen bij 19.5.

Dag allen,

Ik weet niet goed waar ik mijn vraag best post...
Aangezien er bij ons geen aardgas ligt, zullen we verwarmen met een
hoogrendements mazoutketel. We bouwen ook in een zone waar geen
riolering ligt en ook nooit zal aangelegd worden, dus er komt een
individueel waterzuiveringssysteem. Nu is ons ten stelligste afgeraden om
het zwavelhoudend condenswater van de mazoutbrander af te voeren naar
de waterzuivering. Maar waar moeten we dan met dat water heen? Veel
schijnt dat niet te zijn, maar we kunnen dat zuur water toch niet gewoon in
de grond laten lopen? Ik had er al aan gedacht om de afvoer te laten
uitkomen in een soort van put die we vullen met kalkhoudende stenen. Zo
moet het water eerst door de stenen sijpelen voordat het in het grondwater
terechtkomt, waardoor het eventueel geneutraliseerd wordt. Is dit een goed
systeem? En welke stenen moeten we dan gebruiken en hoeveel?

Geachte,
Condensatieketels op stookolie.
Er valt wel het een en ander te vertellen over deze materie.
Ik bezit een condensatieketel op stookolie en ben er zeer tevreden over.
Condensatieketels op stookolie functioneren goed.
Het ene merk al beter dan het ander.
het gemiddelde rendement ligt zo om de 104%.
De schouw is aangepast aan de conensatie en is voorzien van pvc buizen die tegen een temperatuur kunnen van 120°.
De temperatuur van de uitlaatgassen NA de condensatie bedraagt om en bij de 45°v
VOOR de condensatie bedraagt de temperatuur tussen de 120° en 130°
ER IS GEEN VENTILATOR NODIG OM DE ROOKGASSEN AF TE VOEREN,DAAR DE SCHOUW GEVOERD IS MET PVC BUIZEN EN AANGEPAST IS AAN DE KETEL/BRANDER.
de afgifte van de latente warmte gebeurd in een warmtewissellaar achter aan de ketel .
Er is een afvoerbuisje voorzien om het condensatiewater af
te voeren.
Het beste is dat de ketel laagglijdende temperaturen aan kan.
Hiermede is alles nog niet verteld, maar wel het belanrijkste.
Vergelijkt de prijzen van verschillende merken altijd "alles in begrepen"
Condensatieketels werken niet met covectoren,omdat deze laatste altijd hoge watertemperaturen nodig hebben om te kunnen werken.

Beste Duts Gerard,

Inderdaad, condensatieketels op stookolie werken zeer goed,

Maar een rendement van 104% ???

Met stookolie is het onmogelijk om een rendement boven de 100% te verkrijgen daar men altijd de "Calorische BOVENwaarde" heeft gebruikt voor stookolie.
De enigste reden waarom men met aardgas met percentages van 105, 107 (soms zelfs 111) % kan gooien is omdat voor aardgas men altijd de "calorische ONDERwaarde" heeft gebruikt.
Vroeger zag men de waterdamp die vrijkwam bij verbranding van aardgas als verloren...daarom berekende men het rendement adhv de ONDERwaarde om betere cijfers te krijgen, nu kan men deze gassen recupereren(condensatietechniek) maar men gebruikt nog steeds dezelfde formule voor de rendementsberekening vandaar de percentages boven de 100%

Voor stookolie heeft men echter altijd de bovenwaarde gebruikt waardoor een rendement boven 100% onmogelijk MAAR wel een ZEER goed resultaat is.

Dit mocht er wel in blijven staan

Waarom verdwijnt deze staart toch elke keer ?

Beste Tim,

Tegenwoordig moet men de verbrandingswaarde meten met een digitaal toestel. Dit toestel kan tijdens het meten op onderwaarde of bovenwaarde gezet worden en dus beide aangeven. Desnoods zet je beiden op het rapport.

Bij stookoliecondenstieketels moet u er rekening mee houden dat olieleveranciers niet altijd de juiste zwavelarme stookolie zullen leveren. Als ze bijvoorbeeld de tank niet goed schoon maken zit er al teveel zwavel in de stookolie.

ALs uw stookoliecondenstieketel hier niet tegen kan, dan zal hij kapot gaan(garantie zal een probleem worden en de olieleverancier zal ontkennen).

Zorg dat uw condensatietoestel toch tegen een hoger zwavelgehalte kan anders heeft u het een keer zitten.

Hallo,zelf heb ik informatie genomen om een condesatieketel te plaatsen, maar daar ik convectoren heb is dit mij afgeraden, vooral om reeds vermelde redenen.Maar toen ik voorstelde om radiatoren te plaatsen werdt dit afgeraden omdat onze muren opgetrokken zijn uit cellenbeton (HEBEL,YTONG)en dus geen warmte of koude opslaan en luchtverwarmng hier het beste is,dus convectoren,een convectieketel bij cellenbeton en ook houtskelletbouw werdt mii afgeraden.
Om zuiniger te werken doe ik dus mijn boiler weg,vervangen door een doorstromer en mijn oudere HRketel nog met waakvlam wordt door ook een muurmodel HR+ vervangen wat dan 24 KWwordt ipv 30kw.

Patrick,

"Maar toen ik voorstelde om radiatoren te plaatsen werdt dit afgeraden omdat onze muren opgetrokken zijn uit cellenbeton (HEBEL,YTONG)en dus geen warmte of koude opslaan "
Je gelooft toch niet meer alles wat ze zeggen ?
Zulke verklaringen zullen ze bij de genoemde blokkenmerken niet graag horen !
Radiatoren hebben niets te maken met opslaan van warmte in iets anders dan in zichzelf.

"..en luchtverwarming hier het beste is, dus convectoren".
Nee maar ! Ik wist niet dat convectoren "luchtverwarming" zijn en radiatoren niet.
Of heb je het over ventiloconvectoren ?

Rik

Rik
what's in a name,met luchtverwarming bedoelde ik :convectoren(geen ventilo convectors) verwarmen vooral de lucht die er door passeert en stralen weing of geen directe warmte uit.De "luchtverwarming "op zich is inderdaad, bij nazien een heel andere techniek.
Wat cellen beton betreft blijf ik bij mijn overtuiging ,na jaren in een koud en vochtig huis te hebben gewoond hebben we 12 jaar geleden het roer volledig omgegooid en gekozen voor snelle goed verdeelde verwarming en droge en goed isolerende muren,zijn we binnen dan is het warm ,zijn we der niet dan is het binnen een korte periode weer 16 graden.s'Avonds brandt er wel een houtkachel mee en die houdt het dan nog een tijdje langer gezellig.Soit!Deze situatie is niet ideaal voor plaatsing van een condensatieketel (die vooral op "lagere" temperatuur goed functioneerd )omdat de terug wintijd zijn levensduur zou overschrijden,vooral omdat de gezinssamenstelling van 5 naar 2 is gekomen en ook het saitair warm water evenredig is gezakt.

Ptrick,

Ik bedoelde wel de verklaringen door degenen die je afraadden radiatoren te plaatsen zgn omdat muren uit die blokken (Y.. of H..) geen warmte zouden opslaan.
Je hebt dus groot gelijk dat je dat niet hebt geloofd, en ik val je bij in je overtuiging.

Rik

allemaal ingewikkeld ,maar ik moet nu beslissen zodat ik verwarming heb voor de winter.
Ik schakel over van ketel op mazout(21 jaar oud)op gasketel.
In keuken en badkamer heb ik warm waterboilers.
ik heb 2 offertes tegen elkaar af te wegen.
1:(goedkoopste)
Vaillant Ecotec Plus VWC 346(wandketel)
2:
Renova Bulex Thermomaster FAS 29(ook wandketel)

Wat kiezen?
Zijn dat HR Top ketels of niet???
dank vr antwoordje

Vanaf het begin hebben we niets anders dan problemen gehad met de verwarming. Meerdere storingen en defecten en een enorme rekening gasverbruik over een zeer korte periode.
Verschillende instanties werden gecontacteerd en hebben dit proberen op te lossen .We komen zelfs met schrik thuis omdat we soms, terwijl we de thermostaat op OFF zetten, toch een gasverbruik van 7 m³ of meer vaststellen ??
Hieronder geef ik een opsomming van een aantal problemen.
1.Chauffageketel valt zomaar uit (foutmelding F22)
2.Huis raakt niet verwarmd, radiatoren worden niet heet, zeer hoog verbruik
3.Ketel volgt niet de instructies van thermostaat, chauffage draait terwijl thermostaat op OFF staat, sommige radiatoren worden warm terwijl ook hun kranen dichtstaan
4.Terwijl thermostaat op OFF staat en kranen naar radiatoren dicht is er toch nog een gasverbruik
5.Alle chauffages uit met uitzondering van 1 in kamer dochter geeft enorm verbruik
6.Indien we de chauffage gedurende een hele dag zouden laten branden hebben we een verbruik van ongeveer 40m³ (absurd hoog)
Kortom, de verwarming is totaal onbetrouwbaar en we houden ons hart vast voor de volgende gasafrekening

Heeft iemand goede ideeën?

Beste Sonja,

De teneur van uw verhaal is, dat als de ketel uit staat er toch veel gas wordt gebruikt. Wat een beetje lijkt op een gaslekkage.

Ik weet niet wat uw gasverbruikers zijn buiten de verwarming, maar zet de ketel snachts eens een keer kompleet af door de stekker eruit te halen.

Schrijf s'avonds en s'mogens de gasmeterstand op en vergelijk deze. In principe mag u hier geen verbruik constateren(als u tenminste geen andere gasverbruikers heeft)

Als dit in orde is, dan zou ik eerst de werking van het hydraulisch systeem controleren. Zet de ketel aan en volg de aanvoerleiding naar de radiatoren. Wordt deze warm ?
Voel gelijk ook eens aan de retourleiding bij de ketel, deze mag eigenlijk het eerste half uur nog niet warm worden.

Vervolgens is het belangrijk dat u alle radiatoren open zet en kijkt welke nu warm worden. Degene welke niet warm worden krijgen geen warm water.

Dit kan door:

kapotte pomp
kranen die vast zitten
evt kortsluiting in hydraulisch systeem(te constateren doordat de retour bij de ketel snel warm wordt)

pomp kapot is al niet volgens mij
dan werden de radiatoren niet warm,zeker niet zo warm als bij de dochter op de kamer
en kranen dicht radiatoren toch warm, ligd het aan de kranen natuurlijk
zijn het gewone kranen of themostaat kranen
zijn het thermostaat kranen ,kan het zijn dat het pinnetje vast zit
tweede mogentlijk kranen niet goed gemonteerd,men moet de kraan helemaal open draaien en dan pas er op vijzen,anders kan het zijn dat de kraan later niet goed afsluit

Sonja,

je schrijft:

3.Ketel volgt niet de instructies van thermostaat, chauffage draait terwijl thermostaat op OFF staat, sommige radiatoren worden warm terwijl ook hun kranen dichtstaan

Dat is niet normaal. Ben je zeker dat de thermostaat juist aangesloten is, en dat niet het foute schakelkontakt is aangesloten, bv normaal gesloten ipv normaal open.

Mss mis ik hier iets, maar kan je eventueel eens aangeven over welke ketel het gaat, welke sturing er op zit.
Wat hierboven reeds is aangegeven is een zeer goede test.

Ik verbuik in de winter een 10m³ gas per dag, en vind dat al zeer veel, dus die 40m³ is echt wel overdreven.
Heb je er al eens een vakman bijgehaald, wie heeft je installatie geinstalleerd / is het een nieuwe installatie ..

mss toch wat meer details geven over je installatie zelf .

Hallo,
Ik kan een bedrijfsruimte huren, met een bovenverdieping, waar een voorziening is getroffen voor verwarming. Op de boven verdieping is standaard vloerverwarming aangelegd. Dat wordt gevoed vanuit een centraal ketelhuis. Dat water wordt niet warmer gemaakt dan 45gr. Dat is voor de vloerverwarming voldoende.
Op de begane grond is alleen een aansluit mogelijkheid voor voor radiatoren (afgedopte leiding).Er is al een hardstenen vloer aanwezig, dus er kan geen vloerverwarming meer in.
Nu is 45 gr. voor normale radiateren niet echt ideaal. Er schijnen radiateren te bestaan die hier wel geschikt voor zijn. Weet iemand hier meer van voor mij?

 Beste Nes, ik zit in dezelfde situatie: geen gas, geen riolering. Ik wil graag een condensatieketel laten installeren, en voor het zuiveren van afvalwater wilde ik een rietveld aanleggen. Welke oplossing hebben jullie gevonden voor het afvoeren van het condenswater? Bedankt!