condenserende gasketel voordelig ?

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.

Graag even jullie reacties op volgende stelling (gehoord op bouwbeurs in Mechelen) van een verkoper van C.V.-ketels :

"Waarom een condenserende gasketel ? Voor het milieu wordt altijd gezegd maar ik heb daar mijn bedenkingen bij. Het is inderdaad zo dat hij een beter rendement haalt maar de uistoot is niet beter. De CO2 die hij uit de lucht haalt zit nu immers in het water. Die is niet verdwenen.
Wat het rendement betreft moet je er rekening me houden dat een gewone hoogrendementsketel ook al 90% rendement haalt. Tegenover 108% theoretisch rendement voor de condenserende.
Als je dan de meerkost bekijkt bij aankoop van de ketel (2000 eur tegenover 3000 eur), haal je dit er volgens mij nooit uit. Je moet er verder rekening mee houden dat in zo'n condenserende ketel heel wat electronica (allerlei beveiligingen) zijn ingebouwd. Als er iets aan is, moet er iemand van de firma komen en die zijn peperduur.
Het is natuurlijk zo dat er heel wat onderzoek is gedaan om zo'n ketel te ontwikkelen en dat wil men er uit halen ook. Het is trouwens zo dat men in het begin een subsidie gaf voor een condenserende gasketel (bedrag weet ik niet meer)maar nu geeft men nog slechts 5000 fr., evenveel als voor een gewone hoogrendementsketel. Waarom denk je ?"

Voor alle duidelijkheid, hij verkocht zelf ook condenserende gasketels maar vindt dat je ze enkel moet kopen uit ideologische (ecologische) overtuiging (beter rendement), niet omwille van enig financieel voordeel op lange termijn.

Reacties ?

Erik