duurzaam bouwen op wijkniveau

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.

Allen,

Dirk V.R. zal het mij wel vergeven dat ik dit forum gebruik voor informatiegaring m.b.t. een zaak waar we beiden professioneel betrokken zijn.

De BBL heeft namelijk samen met de provincie Limburg als eerste (een) niveau 3 project(en) voor de samenwerkingsovereenkomst (Vlaams Gewest - Lokale overheden) ingediend met als titel(s):
A. CONVENANT DUURZAAM BOUWEN EN WONEN IN DE PROVINCIE LIMBURG
B. LIMBURGSE SPAARWIJKEN

Na een eerste bespreking was al duidelijk (hopelijk hé Dirk :-) ) dat één samengevoegd project de voorkeur van de administratie had.

vandaar mijn oproep:

wat kan een overheid doen inzake duurzaam bouwen op wijkniveau. Graag suggesties voor zowel bestaand stads- en dorpswijken als voor nieuwbouwwijken.
:-( Ik ben dus niet op zoek naar suggesties voor de individuele woningen!
welke fysieke (inrichting van de wijk) en administratieve (voorwaarden verkavelings- en bouwvergunning) zou jij voorstellen?

Graag snel reacties!

Björn van Staeyen

P.S. Dirk, lees gerust mee hoor!