Ecologische materialen

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.

VIBE maakt in haar nieuwsbrief gewag van een nieuw opgestelde versie van rangschikking van bouwmaterialen. Deze zgn. NIBE classificatie werd opgesteld door NIBE, een soort broertje van VIBE in Nederland.

De ranking gebeurt op verschillende criteria (energiegebruik, emissies, ...) doorheen alle stadia van de slevenscyclus vh materiaal (winning, productie, gebruik, afbraak)

Minpunt: de gids vermeldt ook verkooppunten van de betere materialen, maar dan enkel in NL. Waar blijft VIBE met zijn Vlaamse verdelerslijst?

Reacties

Kan iemand mij uit volgend dilemma helpen. Ik wil kiezen voor de meest ecologische dakbedekking. Vibe en nibe adviseren echter anders. Wie moet ik geloven ?

Volgens Vibe

eerste keuze: dakbedekking met naturepluslabel, niet beschikbaar (maart 2007)

tweede keuze: natuursteen leien, keramische dakpannen, houten leien uit duurzame bosbouw

derde keuze:betonnen dakpannen, vezelcementplaten of leien

Volgens Nibe zouden echter betonnen dakpannen beter scoren dan houten shingles met FSC label.

Wat nu ?

Jan,

als je de achtergrond daar van kent snap je het wel.

Nibe nodigt producenten uit, bekijkt hun productieproces, doet fabrieksbezoeken, en maakt zo (na weging van de 7 'ingrediënten') een vergelijking op van welk materiaal het meest milieuvriendelijk is.

Vibe gebruikte Nibe lang als referentie maar dit botste soms wanneer bleek dat niet-natuurlijke materialen op milieuvlak beter scoorden dan natuurlijke materialen.

Vibe gebruikt Nibe nu nog als basis, maar geeft 'natuurlijke' materialen of Natureplus materialen eerder de voorkeur te geven dan andere.

Geert

jan,
NIBE heeft het specifiek over shingles in Western Red Cedar (WRC) .
WRC shingles uit duurzame bosbouw : klasse 2b
WRC shingles uit standaard bosbouw : klasse 4b
betonnen dakpannen : klasse 1a (zonder speciale toplaag)
natuursteen leien : klasse 2a

het klopt wat Geert hierboven schrijft : VIBE heeft een andere (lees : minder cijfermatige) benadering dan NIBE , hoewel ze zich op NIBE baseren . Zij geven nagroeibaarheid en "natuurlijkheid" soms een andere weging dan NIBE .

aan jou de keuze,

vriendelijke groeten,
bart humbeeck

laat je vooral niet blokkeren door dit soort fetisjisme .
de meest ecologische woning is een (zeer) ENERGIEZUINIGE woning , bij voorkeur gebouwd met ecologisch acceptabele materialen ...
het begrip "ecologisch" beperken tot alleen maar "gezond" is een denkfout ,

vriendelijke groeten,
bart humbeeck

Ik begrijp wel de volledige impact van het woord ecologisch. En 'natuurlijkheid' op zich, zegt mij niet veel. Gezond is dan sowieso weer wel belangrijk.

Maar ik begrijp niet hoe een betonnen dakpan zo goed scoort. Ik veronderstel dat daar toch cement in zit en dat vraagt toch redelijk wat energie om geproduceerd te krijgen. Kan dat beter zijn dan de gewone dakpan ?

Ik ben ook voor een zeer cijfermatige benadering van de ecologische waarde van bouwmaterialen. Maar zou bij mijn keuze liefst rekening houden met de energieinhoud van de best mogelijke produktiewijze en niet met specifieke productiewijzen van bepaalde producenten die nu op de markt actief zijn. Op die manier heb ik ook een voorkeur voor nagroeibare materialen, zelfs al wordt de productie nog niet gedekt door een duurzaamheidslabel. Wat voor mij belangrijk is, is dat het in theorie bijvoorbeeld wel mogelijk zou zijn een duurzame productie in te stellen.
Wat komt er op deze manier het best uit ?

Wat is het probleem eigenlijk met die red cedar shingles ?

Ik zal de criteria van beide instellingen eens in meer detail moeten bekijken allicht om mijn keuze te kunnen maken. Links naar gedetailleerde info, ie naar exacte formulering van de criteria en wijze van berekening van de ecologische klasse, zijn zeer welkom !

mvg
Jan

Jan,

je kan bij Vibe altijd de detailkaften van Nibe gaan inkijken.
Waarom een betonnen dakpan beter scoort ? Niet alleen energieverbruik telt mee in de Nibe classificatie. Ook emissies van transport, productie,... Verzuring (meststoffen!), landgebruik, hinder,...

Als je je wat verdiept in die Nibe classificatie (wat lang niet de enige manier is trouwens om een materiaal te classificeren) dan merk je dat de materie niet zo eenduidig is...

Geert

Dat er veel factoren terecht mee in rekening gebracht kunnen worden, dat begrijp ik.

Geen enkel element echter uit de lijst die je daar geeft, lijkt mij de goede score van een betonnen dakpan te kunnen verklaren. Ik zal het zeker eens in detail bekijken want ben heel curieus.

Ik ben er toch van geschrokken dat als je bereid bent om het meest ecologische materiaal te gebruiken, je dit niet gewoon in een lijst kan selecteren zonder zelf nog studie te moeten verrichten.

Die verschillende resultaten vloeien natuurlijk voort uit de verschillende wegingsfactoren en parameters van de modellen. Maar het wordt tijd dat men die parameters eens optimaliseert naar bijvoorbeeld maximale bestrijding van de klimaatproblematiek. Dan moeten daar toch eenduidige resultaten uitkomen.

Het is niet omdat iets een complex verhaal is , dat je geen goede, éénduidige rangschikking zou kunnen opstellen. De premisses zullen daar natuurlijk bij moeten vermeld worden.
Als premisse zou ik bv. willen gebruiken: maximaal rendement voor klimaatbestrijding, theoretische best mogelijk productiewijze die binnen een redelijke periode zou kunnen opgestart worden. Zelfs voordelen van schaalvergroting zou ik al meenemen in de berekening, ook al is er bv nu nog geen voldoende vraag naar een bepaald materiaal. Ik wil eigenlijk die materialen selecteren die het best zijn voor het klimaat als we het 'volledig' te goei zouden doen.

Bestaat er ergens een rangschikking die een beetje volgens deze lijn denkt ?

mvg,
Jan

Jan,

'ecologisch' is geen vastomlijnde term.

Jij wil vooral een materiaal dat maximaal de klimaatproblematiek bestrijdt.

Er zijn nog andere criteria die je zou kunnen bedenken.

Trouwens, ecologische materialen is één ding. Het kan goed zijn dat een superecologisch materiaal, voor een minder ecologische dak/muur/vloer opbouw zorgt. Of voor meer fundering.

Je moet eigenlijk minstens op gebouwniveau gaan kijken (programma's zoals greencalc)

Liefst nog op stedebouwkundig niveau...

Geert

Ja, voor mij is dat de beste invulling van het begrip ecologisch. Ik begrijp dat er andere kunnen bedacht worden maar gezien de hoogdringendheid van het probleem genaamd klimaatverandering met zijn enorme impact en de tergend trage reactie van een paar miljard mensen in een nog steeds sterk expanderend economisch stelsel, kan ik geen andere relvante invulling bedenken. Laat ons wel wezen, het ziet er niet goed uit hé.

En je moet inderdaad de totale opbouw bekijken, dat is zeker zo. Dus dat programma interesseert mij wel. Waar kan ik dat verkrijgen, greencalc ?

Maar het probleem van de verschillende lijsten blijft. Ik weet niet welke dakbedekking ik nu moet kiezen om maximaal mee te strijden tegen de klimaatverandering. Is daar een lijst voor ?

Jan

Wat is de invulling van VIBE en NIBE eigenlijk voor het begrip 'ecologisch'. De invulling die zij hanteren dan bij het opstellen van hun rangschikking ?

Jan

Greencalc: http://www.dgmr.nl/software/gc+.htm

Nibe: http://www.nibe.info/html-nl/methodisch.htm

Vibe:

"Materialen en producten die (nagenoeg) uitsluitend
samengesteld zijn uit nagroeibare grondstoffen
hebben een bio-ecologische voorkeur
boven andere in dezelfde NIBE-milieuklasse
(bijvoorbeeld: hout, houtvezelplaten, materialen
en producten uit de vlasteelt...). Hierbij is duurzame
ontginning van de betrokken grondstof
ook van belang in de bio-ecologische beoordeling
(bijvoorbeeld FSC-gelabeld hout). Indien het
gaat om ongezonde natuurlijke grondstoffen,
kan in een aantal gevallen een synthetisch product
een beter alternatief zijn (bijvoorbeeld een
aantal verfverdunners).
De materialen die het dichtst bij hun natuurlijke
vorm staan en die de minste bewerkingen ondergaan
hebben, hebben een bio-ecologische
voorkeur boven andere in dezelfde NIBEmilieuklasse
(bijvoorbeeld: kalkverven, stroleem,
dakbedekking en brikken uit gebakken klei...).
In een aantal gevallen moeten toeslagstoffen of
producten aan een materiaal toegevoegd worden
(brandwerendheid, waterwerendheid,
schimmelwerendheid, insectenwerendheid,
lijmen, oplosmiddelen...). Materialen en producten
die behandeld zijn met stoffen die niet in de
natuur voorkomen of waar synthetische chemische
stoffen aan toegevoegd werden, scoren
bio-ecologisch gezien minder goed dan materialen
en producten die niet met kunstmatige
chemische stoffen behandeld zijn.
Afvalstoffen kunnen een gezondheids- of
milieurisico vormen. Veel afvalstoffen zijn afkomstig
uit niet-hernieuwbare grondstoffen. Materialen
die bestaan uit dit soort afvalstoffen of
waaraan zulke afvalstoffen toegevoegd zijn, zullen
slechts zelden kunnen rekenen op een bioecologische
voorkeur.
Materialen die nagenoeg volledig of voor een
groot deel samengesteld zijn uit aardoliederivaten
zijn meestal af te raden

Die tekst van vibe, dat zijn geen premisses maar conclusies.
Maar uit wat volgen die conclusies ?
Het lijkt mij dat er bij hun rangschikking niet echt een model aan de basis ligt en dat er nogal wat natte vinger werk bij komt kijken. Jammer want volgens mij kan dat toch iets exacter aangepakt worden. Wat probeert men daar nu eigenlijk te optimaliseren ? Het milieu ? Dat gaat toch niet.