elektrisch verwarmen

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.

Dag allemaal,

Ik zou hier even een bedenking willen geven. Graag reacties ...

Nadat je een huis goed hebt geisoleerd komt de keuze van de energiebron die je gaat gebruiken voor verwarming, warm water en koken. Iedereen die het heeft over ecologisch bouwen schiet elektriciteit dan onmiddellijk af. Dit omdat we hier in Belgie opgescheept zitten met kerncentrales (en centrales op fossiele brandstoffen) waarvan we weten dat ze een erg laag totaal-rendement hebben. Men gaat immers eerst fossiele brandstoffen of kernenergie omzetten in elektriciteit om die dan te transporteren en in huis terug om te zetten in warmte. Dubbel energieverlies dus. Voor kernenergie komt daar dan nog eens de hele problematiek van het kernafval bij. (Als ik verkeerd ben, verbeter me dan)

Als alternatief wordt dan vooral aardgas gepropageerd. Maar op zich speelt het nog niet eens een rol welke brandstof je nu kiest. Je zal altijd gebruik moeten maken van fossiele brandstoffen die ergens ontgonnen moeten worden en vervoerd worden naar uw huis wat heel wat milieulast met zich meebrengen. Ieder apart moet dan investeren in een ketel en een heel centraal verwarmingssysteem. Deze moeten dan ook onderhouden worden, gekeurd, ...

Dit lijkt me dus toch nog altijd een hele milieulast en investering met zich mee te brengen (uiteraard tot het minimum beperkt door goed te isoleren enz...)

Is het dan niet zinvol om ervoor te kiezen alles elektrisch te verwarmen (ook nadat je goed geisoleerd hebt) waarbij je kiest voor groene stroom geleverd door windenergie, waterkrachtcentrales enz. wat in de toekomst toch perfect zal kunnen ?
Dit lijkt me voor het milieu het beste, want in theorie verwarm je dan heel je huis met alternatieve energie.
En ook voor de portefeuille lijkt me dit toch interessant aangezien je geen investering moet doen in een ketel en ook geen onderhoudskosten of keuringskosten hebt.
Ook ben je onafhankelijk van schommelingen in de prijzen van deze fossiele brandstoffen. En naar ik vermoed zal de overheid in de toekomst toch alternatieve energie meer en meer gaan propageren (en subsidieren ?). Het gaat dan wel traag maar langzamerhand zal de overheid toch ook moeten bijdraaien...

Graag reacties

Erik