energie uit warm afvalwater

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.

Stel :
je verzamelt al het warm afvalwater, afkomstig van privaat of ander gebruik, in een vat (bvb een geïsoleerde bezinkput), vooraleer het in het afvoersysteem af te voeren
(ik denk aan water afkomstig van : bad, douche, afwas,
vaatwas, wasmachine e.a. in een woning, een restaurant e.a.)

Vraag :
kan uit dit water dmv warmtewisseling voldoende energie onttrokken worden die opnieuw kan aangewend worden ?
Zo ja, met welke systemen en waar kan je die vinden ?
Zo neen, kan hier door zelfbouw een nuttige installatie voor gebouwd worden ?

Ik vraag me af of bvb mijn hiernavolgende gedachte haalbaar is ?

° verzamelen van alle warme afvalwaters in een geïsoleerde regenwaterput
°het koude water, vooraleer het in een sanitair warmwaterbereider te sturen, door deze opvangput te leiden