Gratis verdeling van groene stroom stopt in 2005

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.

Gratis verdeling van groene stroom stopt in 2005

Vanaf begin volgend jaar wordt de gratis verdeling van groene stroom in Vlaanderen stopgezet. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Ze zegt daarmee een juridische procedure voor het Europees Hof van Justitie te willen vermijden.
Groene stroom is elektriciteit geproduceerd met hernieuwbare energiebronnen, zoals wind, biomassa en zonne-energie. Het dossier van de distributie van groene stroom heeft al een hele voorgeschiedenis. Het elektriciteitsdecreet uit 2000 voorzag de gratis distributie van groene stroom. De vorige Vlaamse regering beperkte die gratis groene stroom tot stroom die in Vlaanderen wordt geproduceerd, maar de Raad van State schorste dat besluit.
Daarop keurde de Vlaamse regering een besluit goed dat de gratis groene stroom beperkte tot degene die wordt geproduceerd in België. Maar dat kon voor de Europese Commissie niet door de beugel omdat dit in strijd zou zijn met de Europese regels inzake de interne markt en het vrij verkeer van goederen.
De Vlaamse regering wil wel naar eigen zeggen de productie en het gebruik van groene stroom verder blijven stimuleren. Europa streeft naar een aandeel van zes procent hernieuwbare energie bij de productie van elektriciteit.

Voor de andere mogelijkheid - gratis distributie van groene stroom geproduceerd binnen de EU - werd niet gekozen om te vermijden dat veel buitenlandse groene stroom wegens de gratis distributie zou worden geïmporteerd, aldus Vlaams minister van energie Kris Peeters. Hij kiest dus voor de opheffing van de gratis distributie. Hij wil immers geen jarenlang aanslepende rechtsprocedure die de investeringszekerheid in Vlaanderen sterk zou hypothekeren.

Bron: Gazet van Antwerpen

Welke invloed heeft dit op de prijszetting van bvb ecopower?