Groene fiscaliteit

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.

Onderstaande info heb ik verkregen via de Vlaamse Infolijn (0800/30201). Voor diegenen onder ons die bepaalde van hun energiezuinige maatregelen nog tot 2003 kunnen uitstellen, kan het volgende interessant zijn. Er werd immers vorig jaar een wet gestemd ivm 'groene fiscaliteit'. Dat gestemde pakket aan fiscale stimuli om energiezuinige maatregelen in particuliere woningen aan te moedigen wordt van kracht in het inkomstenjaar 2003. Hieronder de basisregels (in een aparte posting heb ik ook nog enkele extra vragen opgenomen waarvoor ik een antwoord gekregen heb):

Met de wet van 10 augustus 2001 (Belgisch Staatsblad van 20 september 2001) houdende hervorming van de personenbelasting werd onder meer een belastingvermindering ingevoerd voor energiebesparende uitgaven.

Kort gezegd komt het er op neer dat er een belastingvermindering wordt gegeven voor de volgende uitgaven:
1° uitgaven voor vervanging van oude stookketels;
2° uitgaven voor de installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie;
3° uitgaven voor de plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in electrische energie;
4° uitgaven voor de plaatsing van dubbele beglazing;
5° uitgaven voor de isolatie van daken;
6° uitgaven voor de plaatsing van een warmteregeling voor een installatie van centrale verwarming door middel van thermostatische kranen of door een kamerthermostaat met tijdsinschakeling;
7° uitgaven voor een energie-audit van de woning.

Voor de uitgaven 1° tot 3° bedraagt de belastingvermindering 15 % van de kostprijs;

Voor de uitgaven 4° tot 7° bedraagt de belastingvermindering 40 % van de kostprijs.

In zijn totaliteit is de belastingvermindering beperkt tot 500 EUR per woning. Er zijn wel een paar voorwaarden, waaronder :

1) je moet eigenaar, erfpachter of vruchtgebruiker zijn van de woning;
2) er moet nog in een koninklijk besluit worden vastgelegd aan welke criteria de werken moeten voldoen; in ieder geval zal vereist zijn dat de werken worden uitgevoerd door een geregistreerde aannemer.

Deze maatregel zal in voege treden vanaf het jaar 2003, aanslagjaar 2004.